Anasayfa

TARİH

10-11 ARALIK

YER

MEF ÜNİVERSİTESİ

KAPASİTE

1000+ Katılımcı

KONUŞMACI

100+

ETKİNLİK

200+

DAVETLİSİNİZ / Eğitimde Değişime Davetlisiniz

Sevgili Meslektaşlarım,


Eğitim değişimdir
. Değişime direnmek yok olmayı seçmektir. Eğitimciler olarak var olmak, diri olmak, değişmek ve değişime yön vermek istiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için yola çıktık. Eğitimle değişen Türkiye daha saygın, daha demokrat ve daha zengin olacak. Böyle bir Türkiye için, çocuklarımız için, bütün çocuklar için, dünyaya örnek olmak için gelin bildiklerimizi paylaşalım.

Bildiklerimizi paylaşmak amacıyla EDK -EĞİTİMDE DEĞİŞİM KONFERANSLARI’nı düzenledik. 10-11 Aralık 2016’da toplanıyoruz. Konferans MEF Üniversitesi’nde yapılacak. MEF’in sloganı “öğrenmeye sınırsız özgürlük”tür. Bir “tersyüz eğitim” modeli olan “flipped learning” dünyada ilk defa bir üniversitenin bütün programlarında MEF’te uygulanmaktadır. Öğretmen eğitimini üniversite-okul ortaklığıyla gerçekleştiren OKULDA ÜNİVERSİTE bir MEF modelidir.

Bildiklerimizi paylaşmak için, paylaşarak büyümek için, EDK16’da “ilk”lerin ve “en”lerin üniversitesi MEF’te buluşalım.

Prof. Dr. Mustafa Özcan
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

OKULDA ÜNİVERSİTE

 

I. Uluslararası Okulda Üniversite Paylaşım Sempozyumu’nun amacı ülkemizde ve diğer ülkelerde uygulanmakta olan üniversite-okul işbirliği modellerinin paylaşılmasını sağlamaktır. Bildiklerimizi paylaşarak öyle bir üniversite-okul ortaklığı ve öyle başarılı bir öğretmen eğitimi modeli kuralım ki, sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de örnek olsun. İlkemiz paylaşarak büyümek.

EDK16'ya NEDEN / Katılmalısınız?

EDK’16, 10- 11 Aralık’ta MEF Üniversitesi’nde düzenlenen eğitimde yenilikçi yaklaşımların yer alacağı konferanslar dizisidir. Okul ve üniversite işbirliği, “flipped learning” ve eğitim teknolojisi alanlarındaki en güncel, en yeni bilgi ve uygulamaların paylaşılacağı EDK’16, okul kurucuları, liderleri, öğretmenler, eğitim teknolojisi uzmanları, üniversiteler ve bu konular ile ilgilenen kişileri ağırlayacaktır.

EDK’16 eğitimcileri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşmaya ve birlikte öğrenmeye davet etmektedir. Okul ve üniversite işbirliği, “flipped learning” ve eğitim teknolojisi alanlarında atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği, ulusal ve uluslararası alanda uzman konuşmacıların yer alacağı EDK’16 sizleri eğitimde değişime ortak ve tanık olmaya çağırıyor!

ATÖLYELER

10-11 Aralık tarihlerinde, ana konuşmacıların haricinde EDK16 çeşitli alanlarda atölye çalışmaları ile devam edecektir. Atölye çalışmalarında alanında uzman konuklarımızdan ilginizi çeken konulardaki atölye çalışmalarına katılabileceksiniz. İki gün boyunca eş zamanlı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu çalışmalarla katılımcılar konuyu derinlemesine öğrenerek kendilerini geliştirecekler.

PANELLER

EDK16 sizleri alanında uzman katılımcılarla gerçekleşecek panel oturumlarına davet ediyor. Birçok uzmanın katılacağı “roundtable” konseptinde planlanan panel oturumlarında görüşler tartışılacak, katılımcılar birçok görüşü öğrenme ve tartışma fırsatı bulacaklar.

EŞZAMANLI OTURUMLAR/SUNUMLAR

Eş zamanlı gerçekleşecek bu ilham verici oturumlarda öğretmen ve uzmanlar sınıf deneyimlerini, araştırma bulgularını, okulda üniversite, flipped learning ve eğitim teknolojilerindeki son trendleri paylaşacaklar. Bu oturumlar öğleden sonra olacak ve farklı konularda geniş bir yelpaze sunulacak. Oturumların katılımcılar için ilham verici olması planlanmıştır.

AKTİVİTELER

Katılımcıların dinlenmek ve meslektaşları ile birlikte eğlenmek için zamana ihtiyaçları olacağına inanıyoruz. Bu amaçla eğlenceli etkinlikler planladık. Katılımcıları daha birçok sürpriz bekliyor olacak.

KİŞİSEL ÖĞRENME AĞINIZI OLUŞTURUN

Bu konferans aynı zamanda insanların birbirleriyle tanışmalarını ve bu şekilde kişisel öğrenme ağlarını oluşturmayı amaçlamakta. Sosyal toplantılar, kahve molaları, eğlenceli oturum araları, dünyanın her yerinden dostluklar ve yeni bağlantılar kurmanızı sağlayacaktır.

OKULDA ÜNİVERSİTE

Okulda Üniversite, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından uygulanan eğitim-öğretim modelidir. Aynı zamanda marka ismi MEF Üniversitesi’ne aittir. Model çerçevesinde tüm öğretim üyeleri K-12 okullarda derse girer ve buradan elde ettikleri tecrübeleri öğrencileriyle paylaşarak onları daha yetkin yetiştirmeyi hedefler. Eğitim Fakültesi öğrencileri ise, ilk yıllardan okullara giderek deneyim kazanmaya başlar. Tıp Fakültesi-Eğitim Hastanesi arasındaki ilişkinin bir benzeri olarak, Okulda Üniversite modeli teori ve pratiğin birleşimidir. EDK16’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçlardan biri, panel ve sunumlar yoluyla okul-üniversite ortaklığı modellerinin paylaşılmasıdır.

FLIPPED LEARNING (TERS YÜZ EĞİTİM)

Flipped Learning eğitim modelini tüm bölümlerinde uygulayan ilk üniversite MEF Üniversitesi’dir. MEF Üniversitesi, teknoloji ile iç içe büyüyen Y ve Z kuşaklarını 900 yıllık geleneksel eğitim-öğretim sistemi ile geleceğe hazırlamanın olanaksız hale geldiğini savunur. Flipped Learning modeli ile öğrenci derse gelmeden öğretim üyesi tarafından hazırlanan videoları izler, notlar alır ve sorular hazırlar. Derse gelmeden öğrenciyi derse hazırlayan Flipped Learning modeli, öğrencinin konuyu en iyi şekilde anlamasını hedefler. EDK16’da model ile ilgili uzmanların sunumları, tartışmalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (EDTECHIST)

Günümüzde eğitim ve teknoloji birbirinden ayrılamaz iki kavram haline gelmiştir. Teknoloji, eğitim ile birleşerek hem öğretmen hem de öğrencilere birçok avantaj sağlar. Eğitim teknolojileri de bu nedenle eğitimin olmazsa olmazlarındandır. EDK16’da eğitim teknolojileri alanındaki son trendler paylaşılacak. Eğitim teknolojilerini tartışabilmek, tartışırken öğrenmek adına atölye çalışmaları“masterclass”lar hazırladık. Bu etkinlikte katılımcılar önerilen bu Masterclass oturumları doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Katılımcılar bir gün boyunca alanında uzman kişilerle çalışacak, çalıştaylara katılacak ve aynı alanla ilgili diğer katılımcılarla işbirliği içinde olacaklardır.

OYUNLAŞTIRMA

Oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma eğitimde son dönemde konuşulan en popüler yaklaşımlar arasında. Oyunlaştırma, her düzeyde kullanabileceğiniz, yediden yetmişe herkesi içine çekebilen süreçleri barındırıyor. Oyunlaştırmayı sadece sınıfınızda değil müfredat dışı etkinliklerde, profesyonel gelişimde yani öğrenmenin olduğu her alanda uygulayabilirsiniz. Oyun mekaniklerini ve oyun düşünme biçimini çeşitli atölyeler eşliğinde dersinize entegre etmeyi öğrenebileceğiniz gibi sınıfında oyunlaştırmayı kullanan öğretmenlerin iyi uygulamalarını da dinleme fırsatı yakalayacaksınız.

STEM

STEM Eğitimi Nedir?

20yy‘a genç bireyler yetiştirmek aynı zamanda ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek, sorgulama alışkanlığı kazanmış, yetenekleri ve yaratıcılığı ışığında bir bilgiyi irdeleyebilen, bu bilgiyi başka branşlarda kullanabilen bir bütün halinde problemlere çözüm olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek demek.

STEM Eğitimi’nin amacı da genel olarak öğretmenlerin “kazanımlarla” belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş müfredatlarına disiplinler arası uygulamaları nasıl dahil edecekleri, kendi branşlarına yönelik bilgi ve becerileri aktarırken bu uygulamaların neler olabileceği konusunu açıklamaktır. Bu bakımdan sizleri de STEM eğitimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, işbirliği içinde başka branşlardan meslektaşlarınızla çalışmak, tartışmak, tecrübelerinizi paylaşmak için EDK’ya bekliyoruz.

EDK’da STEM Teorik Kalmayacak!

EDK’da FeTeMM konusunda derinlemesine bilgi sahibi olurken, bu sürecin nasıl ilerlediğini farklı branşlardan öğretmenler ile işbirliği yaparak yaşayacaksınız. Bu deneyim bir öğretmen olarak okulunuzda disiplinler arası işbirliği yapmanın önemini hissettirecek! Aynı zamanda EDK’dan çıkarken yanınıza kendi ders planlarınıza uyarlayabileceğiniz fikirler alacaksınız.

EDK’da STEM’in ateşlemesi yapılacak!

Bizler bunun için uygulamaya ve ürünler ortaya çıkartmaya odaklanarak FeTeMM eğitim modelinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına öncülük eden eğitmenlerimizle EDK’da bir Uzman Oturum gerçekleştireceğiz. Daha fazlasını dinlemek ve STEM yerinde kendi meslektaşlarınızla yaşamak için EDK’ya gelmelisiniz.

MAKER HAREKETİ

Kodlamanın önem kazanması, 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim alanında maker rüzgarı esiyor. Bilim, yaratıcılık, tasarım, sanat ve mühendisliği bir araya getiren maker hareketinin okullarda nasıl uygulandığını öğrenmek istiyorsanız EDK’da maker öğretmenlerin iyi uygulamalarını dinleyebilir, sizler için hazırladığımız atölyelere katılabilirsiniz.

Maker hareketi sadece dijital devreler, robotlar ve kodlamayala sınırlı değil. Öğrencilerinizin bir sorunu çözmek üzere harekete geçmelerini ve harekete geçmelerini istiyorsanız sınıfınızda kendi imkanlarınızla maker projelerini hayata geçirebilirsiniz. Nereden başlayacağınız konusunda fikriniz mi yok? Maker hareketini nasıl başlatacağınızı bilemiyor musunuz? EDK’da sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

DESIGN THINKING

Tasarım odaklı düşünme ürün oluşturma, problem çözme ve süreç iyileştirmede kullanılan son dönemim en popüler yaklaşımları arasında. Tasarım odaklı düşünmenin adımlarını sınıfınızda öğrencilerinizle birlikte kullanarak gerçek hayat problemlerine çözüm üretebilir, meslektaşlarınızla müfredatınızı veya okulunuza ait süreçleri iyileştirebilir ve problemlere çözümler üretebilirsiniz. Eğitim alanında gittikçe yaygınlaşan bu yaklaşımı uzmanlar eşliğinde EDK’da deneyimlemek ister misiniz?

BRANŞLARA ÖZEL ATÖLYELER

KONUŞMACILAR

Şükran Evirgen

Kayhan Karlı

Duygunur Şahin Arslan

Dr. Nilay Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan

SPONSORLAR

  HAKKINDA


 
edk_logo
EDK’16, 10- 11 Aralık’ta MEF Üniversitesi’nde düzenlenen eğitimde yenilikçi yaklaşımların yer alacağı konferanslar dizisidir. Okul ve üniversite işbirliği, “flipped learning” ve eğitim teknolojisi alanlarındaki en güncel, en yeni bilgi ve uygulamaların paylaşılacağı EDK’16, okul kurucuları, liderleri, öğretmenler, eğitim teknolojisi uzmanları, üniversiteler ve bu konular ile ilgilenen kişileri ağırlayacaktır.
EDK’16 eğitimcileri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşmaya ve birlikte öğrenmeye davet etmektedir. Okul ve üniversite işbirliği, “flipped learning” ve eğitim teknolojisi alanlarında atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği ,ulusal ve uluslararası alanda uzman konuşmacıların yer alacağı EDK’16 sizleri eğitimde değişime ortak ve tanık olmaya çağırıyor!

  BİZE ULAŞIN