EDK2022 Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paneli

EDK2022 Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paneli

21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların yer aldığı 8. Eğitimde Değişim Konferansında, Türkiye’de ilk defa “Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” paneli düzenlendi. Sürdürülebilir Yaşam Okulu ve Yeşil Çocuk Kurucusu Aslı DEDE’nin moderatörlüğünde gerçekleşen…
 Neden STEM Eğitim Programları Hazırlamalıyız?

Neden STEM Eğitim Programları Hazırlamalıyız?

STEM eğitim programı hazırlamanın gerekçelerini beş eğitim programı temeline dayandırarak  ifade edebiliriz. 1) Felsefi Temelleri Açısından STEM Eğitim Programı Eğitim programının felsefi temelleri açısından bakıldığında STEM eğitim programı ile ilerlemeci eğitim felsefesine uygun bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu felsefe doğrultusunda 21.…