DESIGN THINKING (TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME)

Tasarım odaklı düşünme ürün oluşturma, problem çözme ve süreç iyileştirmede kullanılan son dönemim en popüler yaklaşımları arasında. Tasarım odaklı düşünmenin adımlarını sınıfınızda öğrencilerinizle birlikte kullanarak gerçek hayat problemlerine çözüm üretebilir, meslektaşlarınızla müfredatınızı veya okulunuza ait süreçleri iyileştirebilir ve problemlere çözümler üretebilirsiniz. Eğitim alanında gittikçe yaygınlaşan bu yaklaşımı uzmanlar eşliğinde EDK’da deneyimlemek ister misiniz?

DESIGN THINKING (TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME) OTURUMLARI

DESIGN THINKING (TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME) KONUŞMACILARI