Eğitimde Değişim Konferanslarında STEM Atölyelerini Kaçırmayın

3
Ara

Eğitimde Değişim Konferanslarında STEM Atölyelerini Kaçırmayın

EDK’da STEM’i Uzmanlardan Öğrenin ve Deneyimleyin!

21.yy‘a genç bireyler yetiştirmek, ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek, sorgulama alışkanlığı kazanmış, yetenekleri ve yaratıcılığı ışığında bir bilgiyi irdeleyebilen, bu bilgiyi başka branşlarda kullanabilen, bir bütün halinde problemlere çözüm getirebilen bireyler yetiştirmek demek. STEM uygulamaları öğrencilerinizi 21. yüzyıla hazırlayacak  “kazanımlarla” belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş müfredatınıza disiplinler arası bir soluk getirecek.

EDK’da STEM konusunda atölyeler eşliğinde derinlemesine bilgi sahibi olurken, bu sürecin nasıl ilerlediğini farklı branşlardan öğretmenler ile işbirliği yaparak yaşayacaksınız.  Bu deneyim bir öğretmen olarak size okulunuzda disiplinler arası işbirliği yapmanın önemini hissettirecek! Aynı zamanda EDK’dan çıkarken yanınıza kendi ders planlarınıza uyarlayabileceğiniz fikirler alacaksınız.

Farklı atölyelerle STEM’i EDK’da deneyimleyin!

Her Yerde STEM Var!
Doç. Dr. Serkan Özel 

Teoriden Pratiğe STEM’in Uygulanması: STEM Entegrasyon Aşamaları
Yrd. Doç. Dr. Bekir Yıldırım 

Değişen Okul Ortamları ve Öğretmenleri: STEM Okulları, STEM Öğrermenleri ve STEM Laboratuvarları
Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz

STEM Uygulaması: Bir Böcekten Fen Bilimlerine, Matematiğe, Tasarıma ve Teknolojiye
Fatma Caner
Gökçe Ceren Sakarya

Jules Verne’in Dünyasına STEM Eğitimi Tasarım Örneği:  “Ne Altı Var Ne Üstü”
Çağdaş Yüksel

STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi (STEM: Integrated Teaching Framework)
Doç. Dr. Sencer Çorlu

Matematik Disiplini Odaklı Bir STEM Çalıştayı
Dr. Gürsu Aşık

ErkenSTEM Çalıştayı: Sphero ile Yolumuza Devam Edelim
Dr. Zerrin Doğanca Küçük
Selma Köksal
Bülent Bayram

Sosyobilimsel konulara STEM odaklı çözümler
Yrd. Doç. Dr. Engin Karahan
Yrd. Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici
Ayçin Ünal

STEM+A
İlker Kınay
Firdevs Meltem Akgün

Seçkin eğitmenler aynı zamanda yaşam boyu öğrenenlerdir.

Uzman konuşmacılarla bir arada dolu dolu iki gün geçirmek, onların deneyim ve bilgilerinden esinlenerek eğitim ve öğretimde fark yaratmak için EDK’ya davetlisiniz.

STEM alanında uzman eğitimciler tecrübelerini paneller, sunum ve çalıştaylarda paylaşacak. STEM programı ve konuşmacıları için tıklayınız.

Leave a Reply