KAPSAYICI EĞİTİM

Hiç bir fark gözetmeksizin eşitlikçi bir yaklaşımla, tüm öğrenenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitime, sosyal yaşama ve kültürel aktivitelere katılımının desteklenmesi, ayrımcılığın en aza indirgendiği süreçlerin tasarlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi son zamanlarda tüm dünyada eğitim sorunları içerisinde çözüme yönelik arayışların yoğunlaştığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kapsayıcı okul ikliminin yaratılmasına dair yöntem ve tekniklerin neler olduğu, ne tür materyaller geliştirilebileceği konusunda üretimin ve paylaşımın bir arada yürütüleceği bir atölyeye katılmak ister misiniz?

Kapsayıcı Eğitim Oturumları

Kapsayıcı Eğitim Konuşmacıları