POZİTİF İLETİŞİM

Pozitif iletişim; empati, şiddetsizlik ve farkındalık üzerine kurulu bir iletişim yaklaşımıdır. Öncelikle iletişim kurulan kişiyi anlamak, kendini onun yerine koyabilmek, ona ödül ya da ceza vermeden ve tehdit etmeden yaklaşmak önemlidir. Özellikle çocuklarla pozitif iletişimden bahsettiğimizde, davranış ve konuşmalarımızın sonucunda çocuğun doğru davranışları kendi iradesiyle göstermesini hedefleriz. Fiziksel ya da psikolojik şiddetin olmadığı, içten bir ilgi ve saygının olduğu, farkındalığın yüksek olduğu bir etkileşim için gelin pozitif iletişim konusunu birlikte irdeleyelim.