1.gun
10 Ara 2016
2.gun
11 Ara 2016

Açılış Konuşmaları

Prof.Dr.Mustafa Özcan
ÖMER FARUK YELKENCİ
PROF. DR. MUHAMMED ŞAHİN

Panel: Eğitimde Değişime ‘‘Genç Bakış’’

Bu panelde Abbas Güçlü ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, K12 ve üniversitelerden farkı okullardan katılacak öğrenciler ile eğitimde değişimi konuşacaklar.
Prof.Dr. İLBER ORTAYLI
Abbas GÜÇLÜ
11:00-11:30

ARA

Panel: Eğitimde Değişimi Nasıl Başlatabiliriz?

Moderatör:Nuran Çakmakçı, Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde Türkiye’de eğitimde değişimin öncüleri olan değerli hocalarımız ile birlikte eğitimde değişimi nasıl başlatabileceğimizi konuşacağız.
Prof. Dr. Ali Nesin
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Prof. Dr. Erhan Erkut
Nuran Çakmakçı
Prof.Dr.Mustafa Özcan
13:00-14:30

Yemek Arası

Oyuna Var mısınız?

Einstein’ın, Kurumsal firmaların çalışanlarına ve müşterilerine yönelik başta İnsan Kaynakları ve Eğitim olmak üzere farklı süreçlerine Oyunlaştırma’yı (Gamification) nasıl entegre edebileceklerine yönelik uygulama yöntemleri paylaşımı yapılacak.
Mert Kestek

Paralel Oturumlar

Paralel Oturumlar / Sunumlar / Atölyeler

Çalıştay: Her Yerde STEM Var!

Fen, teknoloji, matematik ve mühendisliğin birlikte yer alacağı uygulamalı bir çalıştayda STEM-FeTeMM eğitiminin neden bütünleşik olarak var olması gerektiğini, STEM eğitiminin öğretim programları içerisinde nasıl yer alması gerektiğini tartışacağız. STEM eğitimi altında farklı disiplinlerin bir araya gelirken kendilerine özgü yaklaşımlarının göz ardı edilmediğine çeşitli etkinlikleri yaparak ve tartışarak şahit olacağız. Bu çalıştayın sonunda STEM-FeTeMM eğitim felsefenizi oluşturmuş olacaksınız.
Doç. Dr. Serkan Özel

OKUL LİDERLİĞİ, DEĞİŞİM İÇİN(DE)

Değişme hep “ileri”, “yeni” ve “iyi” kavramları ile birlikte anılır. Olması gereken de budur; varolan düzen değişecekse bu değişim daha iyi sonuçlar doğurmalıdır. Örneğin bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerle sanayi...
Read More
ZUHAL ERGÜL
Dr. ÖZLEM MECİT

Çalıştay: Farklı Disiplinlerde UbD Uygulamaları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi 2015/216 öğretim yılı Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, Öğretim Tasarımı dersinde doktora öğrencileriyle birlikte farklı disiplinlerde geliştirdiğimiz UbD’ye dayalı...
Read More
Yrd.Doç.Dr. Sertel ALTUN

Panel: Okullarda Değişim Nasıl Olmalı?

Moderatör:Pervin Kaplan- Habertürk Gazetesi Eğitim Editörü ve Yazarı Bu panelde okul müdürleri K12 düzeyindeki okullarda değişimin nasıl başlatılabileceğini konuşacaklar.
Pervin Kaplan
AZMİ ÖZKARDEŞ
Nilhan ÇETİNYAMAÇ
M. Talha ÇAMAŞ
Abdulkadir ÖZBEK
Sevinç Atabay

Çalıştay: Eğitimde Teknolojik Dönüşüm ve UbD (Anlamaya Dayalı Tasarım)

Dijital Çağ ve bu çağın beraberinde teknolojinin, hayatın bir parçası haline gelmesi, eğitimcilerin de teknolojiyi öğrenme ortamlarında kullanımını gerekli hale getirdi. Dijital çağın temel gereksinimlerinden olan problem çözme konusunda alternatifler keşfetme, gelecekte kullanılacak yeni çalışma alanlarını tespit etme, nitelikli bilgi ve becerilerle donatılmış nesiller yetiştirme, birçok eğitim kurumunun öncelikli hedefi olmaya başladı. Bahsi geçen bu değişimler, şüphesiz ki öğretmenlerin gerek bir rol model, gerekse bir rehber olarak öğrenciler üzerindeki kritik önemini daha da artırdı. Bu doğrultuda, zenginleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama, dijital araçlar aracılığıyla öğretmen-öğrenci etkileşimini artırma ve teknolojinin öğretim programlarına entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlama, öğretmenlerin modern çağda başlıca sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu noktada önemle üzerinde durulması gereken konu, eğitimde teknolojik dönüşümün nasıl ve hangi ölçütler göz önünde bulundurularak yapılacağıdır. Teknolojik dönüşümün, çok çeşitli ilgi alanlarına, yetenek türlerine ve motivasyona sahip öğrenciler dikkate alınmadan gerçekleştirilmesi oldukça güçtür. Çünkü bu zenginliğin ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması ve teknolojinin, öğrenme ortamına anlamlı bir biçimde ve kalıcı öğrenmeyi destekleyecek unsurlar barındırarak entegre edilmesi, teknolojik dönüşümün bir parçası olmalıdır. Bu bağlamda, UbD, kalıcı ve anlamlı öğrenmenin sağlanmasında, öğretmenlere teknolojik dönüşüm sırasında gerekli sorumlulukların verilmesinde ve öğrenme ortamında teknolojiye nasıl ve hangi ölçüde yer verilmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır.
Dr. Nihal Yurtseven

Flıppıng the Busıness World

This workshop is based on the presenters flipped classroom approach to her BUS 201: Business Integration class.
YRD. DOÇ. DR. SEMEN SON TURAN

Fen Bilimleri Derslerinde “B-Flıpped Learnıng” Uygulamaları

Sunumumuz; okulumuzda “Dönüştürülmüş Öğrenme”nin akademik derslerden biri olan Fen Bilimleri dersinde teknolojiyle bütünleştirilerek nasıl uygulandığını kapsamaktadır. Dönüştürülmüş öğrenmenin avantajları ve dezavantajları, hazırlanma süreci ve uygulanışı, kalıcılığı arttırmaya ve pekiştirmeye yönelik...
Read More
Haluk Alp Çelik
Derya Yahşi

Robert Kolej’de yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı

Yabancı dil eğitimine esneklik kazandıran ve eğitim uygulamalarına çeşitli imkânlar tanıyan bilgisayar destekli dil eğitimde kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Hangi uygulamalar yabancı dil öğrenimine yardımcı olur? Bu sunumda, Robert Kolej’de yabancı...
Read More
Pelin Germiyen
Neşe Yıldırım

RİSKLİ GRUPLARA MÜDAHALE: DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler, gelişim süreci içerisinde çocukluktan itibaren kazanılmaya başlamakla birlikte ergenlik dönemi değerlerin kazanımı açısından kritik öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde çocuklara ve ergenlere verilen değerler eğitiminin, bireyin kişilik gelişimi açısından...
Read More
Prof.Dr. M. ENGİN DENİZ

Eğitimde Değişimin Anahtar Kavramları: Dünya’dan Örnekler

Küreselleşme, göç hareketleri, aile yapısındaki değişiklikler, teknoloji ile birlikte daha hızlı gelen gelecek, yaşlanan nüfus, çevre sorunları vs. arasında kalmış olan günümüz okulları çevresindeki bu değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyor görünüyorlar....
Read More
Doç. Dr. Mustafa YAVUZ

BTEC Sosyal Medya Dersi Örneği: Değişen Dünyada Öğrenme-Öğretme Sürecince Dönüşen Roller

Hızla değişen dünyada, başarının tek anahtarı yalnızca zeka ya da doğuştan getirdiğimiz yetenekler değildir. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını istiyorsak onların duygusal, kültürel zekalarını ve bilişimsel düşünme becerilerini de geliştirmeliyiz....
Read More
Sibel Tufanoğlu
Hatice Gümrah Ballı Şahin

Çalıştay: Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenleri için Bilişimsel Düşünme Çalıştayı

Bu çalıştay okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için bilişimsel düşünme (computational thinking) ve 21.yy becerilerini nasıl bütünleştirebileceğine ilişkin bilgi ve deneyimleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Çalıştayda bilişimsel düşünme kavramı, örnek etkinlikleri, okul...
Read More
Göknur Aşçı
Derya Şirin
Doç. Dr. ŞİRİN KARADENİZ

DÜNYANIN FARKLI ULKELERINDEKI GELENEKSEL OYUNLAR ILE OGRENIYORUM

Bu çalıştay kapsamında, Dünya’nın farklı ülkelerindeki (İskoçya, Tayland, Japonya, Endonezya, Fransa, Küba, Meksika, İngiltere, Türkiye vb. ülkelerdeki ) çocukların oynamaktan zevk aldığı oyunların tanıtılması, bu geleneksel çocuk oyunlarının, ilkokul 1-8....
Read More
Seval ORAK
Doç. Dr. Eyüp Artvinli

BEST MATH Dünyanın En İyi Matematik Sınıfı

Günümüzde eğitim alanında yapılan yenilikçi çalışmalar öğrenmeye katkıları açısından da tartışılmaktadır. Mevcut uygulamaların öğrenmeye olan katkılarını okul-sınıf dizaynı ve öğretmen-öğrenci iletişimi açısından da ele almak gerekir. Sunumda, uluslararası matematik sınavlarındaki...
Read More
Erkan Özkan

Smartphone Hackıng

Akıllı telefonları kullanarak, basit malzemeler ile öğrencinin kullanabileceği materyaller geliştirme. Telefon ile dijital mikroskop, Hologram, VR Gözlük, Telefon projeksiyonu, telefon şarj kutusu
Ahmed Bahadır ÖZDEMİR

Kodluyoruz.org – Kariyerleri, Hayalleri ve Geleceği Birlikte Kodluyoruz

Yazılım Alanında Kariyer ve Eğitim Desteğine Odaklı Bir Sosyal Girişimcilik Hikayesi Teknoloji yaşadığımız dünyaya hızla yön verirken, gençleri sadece sahip oldukları diplomalar üzerinden eleyen işe alım metotlarının artık çalışmadığını biliyoruz....
Read More
Onur Ünver

Yaratıcılığın Teknoloji ile Desteklenmesi

Ders ortamında öğrencilerin kendi hayal dünyalarını işin içine katarak, aynı zamanda da teknoloji amacına uygun nasıl kullanabilir ile ilgili uygumalar içeren bir sunum gerçekleştirilecektir.
Merve Akmercan

Doğrusal Denklemlere Rutin Olmayan Problemlerle Yaklaşımda Eğitim Teknolojilerinin Entegrasyonu

“Yardım Sevenler Derneği Yemek Organizasyonu” 7.sınıf “Doğrusal Denklemlerin Grafikleri” konusu üzerine hazırlanmış ve ders boyunca tabletler üzerinden NEARPOD kullanımı ile zenginleştirilmiş bir sınıf içi uygulamadır. NEARPOD uygulamasının eşleştirme, boşluk doldurma,...
Read More
Bagiye Sarıyar
İlkay Duygu Karaaslan

Dijital Eğitimlerde Yeni Trendler

Enocta ekibi olarak 500’den fazla Türkiye’nin en büyük firmalarına uzaktan eğitim süreçleri sunarken kullandığımız Sanal gerçeklik, Artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma gibi yeni teknoloji ve yaklaşımları paylaşıyoruz. Yakın gelecekte beklediğimiz dijital eğitimlerdeki...
Read More
Canan Özdemir
Öner Bilgin

KISA OTURUMLAR

İşitirsem Unuturum, Görürsem Hatırlarım, Yaparsam Anlarım – Filiz Yakupoğlu                               Eğitim ve öğretimde temel, duyu organlarını...
Read More
Yrd. Doç. Dr. İlhan Özgül
Doç. Dr. Lütfi İncikabı
Tuğba Özdinç Kater
Filiz Yakupoğlu

Thou Shall Construct

In Turkey, almost everyone has something to say about English language education, most of which is complaints about the inefficiency of the way it is taught and assessed. English is,...
Read More
Yrd. Doç. Dr. İlke Büyükduman

The Paths to Global Educatıon System Change: Best Practıses from Some of the World’s most Pıoneerıng Schools.

Ashoka is working towards global education system change through it’s network of the over 300 of the world’s most pioneering education institutions, 1000 education-focused social innovators, thought leaders and influencers....
Read More
Nıck McGırl
15:30-16:00

ARA

Panel: Yüksek Öğretimde Değişim Nasıl Olmalı?

Moderatör:Prof. Dr. Mustafa Safran- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu panelde değerli akademisyenlerimiz yüksek öğretimde değişimin nasıl olması gerektiğini konuşacaklar.
Doç.Dr. Semih AKTEKİN
Prof.Dr.Yüksel KAVAK
Prof.Dr. Servet ÖZDEMİR
Prof.Dr. Mustafa SAFRAN
Prof.Dr. Burhanettin DÖNMEZ

Eğitime Anlam Kat: Hikaye Anlat

Bu sunumda hikâye ve hikâyeleştirmenin önemi üzerinde durularak, eğitimde kullanımı ve örnek çalışmalar paylaşılacaktır. “Hikâye anlatıcılığının öğrenme ve beyin açısından önemi nedir?” “Eğitimciler hikâye anlatıcılığı tekniklerinden nasıl yararlanabilirler?” sorularına cevap...
Read More
Eda Bayraktar

Tasarım Mühendisi Öğretmen

Öğretim tasarımı sistematik bir tasarım sürecinin kullanılmasıdır. (Morrison,Ross,Kemp,2007) Tasarım Mühendisi Öğretmen atölyemizde tasarımın sistematiğine odaklandık. Beyin nasıl öğrenir? Sorusundan yola çıkarak tüm öğrenme stillerine cevap verebilen, disiplinler arası ilişkilendirmenin örnek uygulamalarla...
Read More
Gülçin Aldırmaz Şahin
Murat Kaçar

Walkıng the talk: takıng responsıbılıty for professıonal development ın a flıpped language learnıng envıronment

In this session, we explore the practical application of some of the key strands included in taking responsibility for professional development from the the British Council CPD Framework for Teachers....
Read More
Robin Foggo
DR. JOHN MCKEOWN

UNIVERSITY-SCHOOL PARTNERSHIP: EVALUATING A NEW MODEL

Since the 1980s, there has been an ongoing search for a better teacher education model around the world, and university-school partnerships have been defined as the most frequently recommended approaches...
Read More
YRD. DOÇ. DR. NAFİYE ÇİĞDEM AKTEKİN

Google Dokümanlar İle Geribildirime Farklı Bir Bakış

Yazılan bir kompozisyona veya ortaya çıkarılan ürüne geribildirim almak öğrencinin gelişimi açısından son derece önemlidir. Özellikle yabancı dil sınıflarında öğrenciler, aldıkları geribildirimler doğrultusunda hatalarını görüp düzeltebilmekte ve ilerleme kaydetmektedirler. 21....
Read More
Atiye Burcu Kırca

Monıtorıng flıpped classrooms wıth a consıderatıon of ındıvıdual dıfferences

In a previous study by Çelebi et al (2016) investigating corpus use in enhancing lexico-grammatical awareness through flipped applications, it was observed that the learners demonstrated awareness and gained more proficiency...
Read More
Dr.Hatice KARAASLAN
YRD. DOÇ. DR. HATİCE ÇELEBİ

DEĞİŞEN OKUL ORTAMLARI Ve ÖĞRETMENLERİ: STEM OKULLARI, STEM ÖĞRETMENLERİ Ve STEM LABORATUVARLARI

Yapılacak sunumda aşağıdaki konulara değinilecektir: STEM Eğitiminin kavramsal çerçevesi STEM Eğitimi ile ilgili deneyimlerimiz STEM’in tarihçesi ve teknoloji ilişkisi STEM Eğitiminin avantajları STEM Okullarının özellikleri, örnekleri STEM Öğretmenlerinin özellikleri ve...
Read More
YRD. DOÇ. DR. DEVRİM AKGÜNDÜZ

Mikro Öğretim ve Faydalı Geri Bildirim Verme Yöntemi

Hayatımızın her anında geri bildirim alıyor ve veriyoruz. Ama bu geri bildirimler aslında ne kadar faydalı? Yapıcı ve yararlı geri bildirim nasıl verilmeli? Mikro öğretme ve sonrasında faydalı geri bildirim...
Read More
İpek Tingleff

Türk dili ve edebiyatı öğretiminde öğretmen ve öğrenci dönüştümek: 19. yüzyıl anlayışından 21. yüzyıl anlayışına taşıyabilmek

Liselerde bir ders olarak okutulan Türk dili ve edebiyat öğretimi, dünya ile rekabet edebilecek vatandaş profili yetiştirebilmek için gerekli olan en önemli alanlardandır. Bunun için diğer derslere göre haftalık saati...
Read More
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demiral

Dıfferentıatıon ın ELT Educatıon

Differentiation is an ongoing process designed in a specific way to provide students of differing subject backgrounds, topic interests and skill levels. Although the methodology is highly preferable, adjusting the...
Read More
Esat Uğurlu

Vakıf Üniversitelerinin 5 Yıllık Marka Performansı – Doluluk Oranından Çok Daha Fazlası

Vakıf Üniversitelerinin yaptığı pazarlama faaliyetlerini, marka performanslarını, üniversite bazlı ve bölüm bazlı olarak, Doluluk Oranı, Fiyat, Başarı, Kontenjan kriterlerine göre 5 yıllık değerlendirmesi, üniversite kategorizasyonu, üniversitelerin yaptığı iletişim faaliyetlerinin marka...
Read More
Nur Erdem Özeren

Tarih Öğretiminde Dijital Kaynakların Kullanımı

Bilgiye ve kaynağa ulaşma konusunda önemli yenilikler getiren internet bütün alanlarda olduğu gibi tarih öğretimi alanında da birçok değişikliğe yol açmıştır. İnternetin kişisel bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tarih öğretimine...
Read More
İsmail Hakkı ERGÜVEN

“Tarsıa” ile Dersine Materyal Tasarla

With this software you will easily be able to create, print out, save and exchange customised jigsaws, domino activities and a variety of rectangular card sort activities. The activities created...
Read More
Seda KARABULUT

Eğitimde Geleceğin Kahramanı Maker’lar

Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker’dır. Yemek yapmaktan, model...
Read More
Emre Aşkın
Mustafa Kocaosmanoğlu

Bu Oyuna Kim “Hayır” Der Ki? Derslerimde “Gamıfıcatıon”

Derslerde öğrenciye zorla dayatılan bilginin akılda kalması çok güçtür. Öğrenciye, önce hiçbir şey bilmediğini hissettirerek derse başlamak, öğrencide yetersizlik hissi yaratır. Bunun yerine bilgi doğal akışın içine yedirilir ve oyunlaştırılırsa,...
Read More
H. Fulya TEMİZ

Oyunlaştırma ve Interaktif Video ile Yeni Nesil Kurumsal Eğitim Çözümleri

Bu sunumda, kurumsal eğitim konusunda videonun gücü ve oyunlaştırılmış interaktif videonun bu gücü nasıl ileriye taşıdığı ve etkisi üzerinde durulacaktır. Konu başlıkları; Videonun gücü, Interaktif Videonun gücü ve Interaktif video...
Read More
Kalde Ernart
Gökçen Karan

Bir ÖRAV’lının Hikayesi

Öğretmen Akademisi Vakfı, geliştirdiği eğitimci yetiştirme ve geliştirme modeli ile ülkemizde olduğu kadar dünyada da örnek uygulamalardan birini gerçekleştirmektedir. Profesyonel bir meslek olan öğretmenlik, sürekli gelişimi ve öğrenmeyi odağında tutmayı...
Read More
Arzu Atasoy

Panel: Finlandiya’nın Son Müfredat Değişimi/Değişikliği

Moderatör: Figen Atalay- Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Editörü Eğitim denince aklımıza ilk gelen ülkelerden biri şüphesiz ki Finlandiya. Eğitim sistemleri dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Finlandiya 2016 yılında yeni bir...
Read More
Sari Muhonen
Tımo Holopaınen
Ulla Ilomäki-Keisala
Figen Atalay
Prof.Dr.Mustafa Özcan

Başka Bir Okul Mümkün!

Başka Bir Okul Mümkün mü? Bu konuşmada BBOM Derneğinden Feyza Eyikul ve Burak Ülman 2009 yılında başlayan BBOM hareketinin ortaya çıkışını ve süreç içerisinde gelişmesini anlatacaklar. Şu anda Bodrum, Ankara,...
Read More
Burak Ülman

Gamıfıcatıon for Mastery at Personal Life

Bu seansta Niels gamification (oyunlaştırma) disiplinin nasıl bir konu hakkında kişisel gelişim metodolojisi olarak kurgulanabileceğinden ve bu yöntem için farklı “tool”lar aktaracaktır. Bir uzmanlık için oyunlaştırma bu panelin çıktılarından olacaktır....
Read More
Nıels Van Der Lınden

Panel: Değişime öncülük edecek öğretmen nasıl olmalı? Nasıl yetiştirilmeli?

Moderatör:İsmet Berkan- Hürriyet Gazetesi Yazarı Seçkin üniversitelerin eğitim fakülteleri dekanları değişime öncülük edecek öğretmenlerin nasıl olacağını ve nasıl yetiştirilmesi gerektiğini konuşacaklar.
İsmet Berkan
Yrd.Doç.Dr.Sinem Vatanartıran
Prof.Dr. Firdevs KARAHAN
Prof. Dr. Emine ERKTİN
Prof.Dr. Ayşe AKYEL
Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU

Öğrenci Merkezli Motivasyon Tasarımı için Oyunlaştırma

Bu sunumda, eğitim ortamında bir öğretmenin her bir öğrencisini eğitim tasarımının odağına koyabileceği motivasyon teknikleri ve oyun tasarımları paylaşılacaktır. Motivasyon tipleri, ödül tipleri ve oyuncu tipleri gibi bir eğitsel faaliyeti...
Read More
Ercan Altuğ Yılmaz
Emel Bayrakçı

Çalıştay: Oyunlarla Katılımcı ve Yaratıcı Eğitim Tasarlama

Çalışmada katılımcı eğitim planlama, yaratıcılık ve yaratıcı eğitim programı geliştirme konusunda uygulamalı, oynamalı bir öğrenme ortamı oluşturulacak. Workshop teori ve bolca uygulama yöntemi paylaşacak.
Tuğba Çanşalı

STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi (STEM: Integrated Teaching Framework

Günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlerin bağlamının değiştiği açıktır. Bağlamın değişmesinden daha önemli olan ise bu problemlere çözümler üretmemizi sağlayacak yöntemlerin yapısal değişikliklere uğraması olarak değerlendirilmektedir. Bu değişikliklerin öğretmenlik mesleğine bir yansıması...
Read More
Doç.Dr. Sencer ÇORLU

Teacher Survıval Kıt 10.3.2

If you are interested in and/or want to learn more about at least three topics below, you are looking at the right session! Come in, please! * Brain Breaks * (Digital)...
Read More
Berna Aslan

Sınıfınızı Dönüştürün! Sınıf Öğretmenleri için Teknoloji Entegrasyonu Yol Haritası

Teknoloji, bulunduğumuz çağda çocuklarımızın hayatında önemli bir etken. Bununla birlikte, artık okullarda yaygınlaştığı ve önem kazandığı da bir gerçek. Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirdiğim sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine yönelik teknoloji entegrasyonu...
Read More
Göknur Aşçı

İnovasyon ve Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Etkinlikler

HEYECANLI BİR SERÜVEN (Görsel Sunum) – İnovasyon – İnovasyon buluş arasındaki fark – İnovasyon önemli. Çünkü.. Hayal gücünü arttırmak ister misin? – Yeni bir fikre yaklaşım şekli FİKRİ NASIL BULABİLİRİM...
Read More
Fazilet Karahallı

Üniversite Eğitiminde Elektronik Ders Kaynakları/Kitabı Kullanımı

Ertuğrul Çimen, MEF Üniversitesi Kütüphanesi Direktörü Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ders Kaynağı Kullanımında Gelişmeler ve Uygulamalar Bu sunum yüksek öğrenimde eğitiminde e-kitap ve elektronik ders kaynakları uygulamalarının dünyada ve Türkiye’de...
Read More
DOÇ. DR. SERHAT KOLOĞLUGİL
YRD. DOÇ. DR. LEVENT GÜNTAY
ERTUĞRUL ÇİMEN

Gamıfıed Flıpped Learnıng of Englısh for 7th Grades

İngilizce eğitiminde öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi İngilizce’yi bir ders olarak görmeleridir. İngilizce’nin bir dil olduğu gerçeğini yıllarca göz ardı ettikten sonra süreç içerisinde sadece kendilerine verilen İngilizce...
Read More
Muhammed Fatih Karaca

The Role of Educatıonal Technology ın the 21st Century and Effectıve Practıces

This presentation reflects on the evolution of technology and analyzes the changing demands of the new student generation. We will discuss the impact of technology and the changes it brings...
Read More
UFUK YAĞCI

Değişen Eğitimde Değişmeyen İhtiyaç: Sınıfta Duygusal Zeka

Çocukların isimleri, malzemeleri, çehresi değişse de sınıfların değişmeyen bir ihtiyacı var: olumlu iklim. Gerçek bir öğrenmenin olması için, öğreten ve öğrenen arasında kurulan ve temelini güvenden alan olumlu ilişki şarttır....
Read More
Suzi Levi Mizrahi
Seçil Akaygün Cüntay

İş Süreçlerinin Google Drive ile Yürütülmesi

Google Drive ve üzerindeki yazılımlarla iş süreçlerini ücretsiz olarak sistematik şekilde yürütmek, iş dağılımlarını ve müşteri ilişkileri yönetimini ortak bir platformda online olarak sağlamak.
Ayfer Karaca
Cafer Çavdar

Yenilikçi Uygulamaların Değişim Yönetimi Boyutuyla İncelenmesi: Maker Örneği

Bu araştırma, eğitimde yenilikçi uygulama projelerinin hayata geçirilmesinde yaşanan/yaşanabilecek olumlu/olumsuz sonuçları; bu tür projelerin sunduğu fırsatları spesifik bir proje örneğinden (Maker Hareketi) yola çıkarak değerlendirmeyi ve projenin uygulanması sırasında ortaya...
Read More
Merve Bıyık

“Ekolojik okuryazarlık” ve 21. Yüzyıl Okulları

21. yüzyılda okullardan beklenen, yaşam ve meslek becerileri yanında öğrencilerin öğrenme ve yenilenme becerilerini geliştirerek onları yaşama hazırlamaktır. Bu yaklaşım, doğa hakkında bir şeyler öğrenmenin, doğa içinde öğrenmeye dönüşmesini de...
Read More
Burcu Güngör Cabbar

ıTunes U ile Birebir Çok Fonksiyonlu Etkileşimli Öğretim

Eğitimde tablet kullanımına yönelik okulların ve teknoloji firmalarının öne sürdüğü birçok farklı yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Çeşitli teknoloji firmalarının piyasaya sürdüğü LMS’ler, uygulama marketlerinden erişilen çeşitli uygulamalar ve kurumların kendi ürettiği...
Read More
Serhat Gürgün

STEM Uygulaması: Bir Böcekten Fen Bilimlerine, Matematiğe, Tasarıma ve Teknolojiye

Yakın gelecekte her işin makinalar tarafından yapılacağını öngörüyoruz ve buna karşılık da öğrencilerimizin makinaların yapamadığı işleri yapabilecek bilgi ve becerileri kazanmaları gerektiği düşünüyor, onlara 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz. Peki...
Read More
Fatma Caner
Gökçe Ceren Sakarya

A Flıpped Approach to Hıgher Educatıon: Desıgnıng a Flıpped Unıversıty

The Flipped Learning approach meets the needs of today’s industries, economies and learners. MEF is the world’s first and only fully Flipped University. This interactive breakout session will look at...
Read More
Joshua John SHANNON-CHASTAIN
DR. CAROLINE FELL-KURBAN

Sınırları Kaldır: Mıcrosoft Offıce Onenote- Class Notebook

Tabletin eğitimde yalnızca görüntüleme aracı olarak görüldüğü algının değişmesinin zamanı geldi. Eğer etkileşim ve iletişimi üst seviyeye taşımıyorsa projeksiyon veya akıllı tahta gibi sadece yansıtma görevi görecektir. Bu noktada tableti...
Read More
Fatih Mehmet GÖRENEZ

5. Sınıflarda Kesirler ve Yüzdeler Konularını Bir de Bizden Dinleyin

Çalışmamız, 5. sınıflar düzeyinde öğrencilerin kesir ve yüzdeler konularında modelleme yaparak problem çözme, ilişkilendirme, akıl yürütme gibi becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Konuya özgü kavramları ve kavramlar arası ilişkileri keşfettirmek, anlamlı...
Read More
Özlem Çelik
Ayfer Dürnel

Kısa Oturumlar

Sinüs ve Kosinüs Teoremlerini Dinamik bir Öğrenme Ortamında İnceleme – Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Zengin Lise matematik öğretim programında öğrencilerden sinüs ve kosinüs teoremlerini anlamaları ve bunları ispatlamaları beklenmektedir. Matematiğin...
Read More
Saadet Tarakçı
Berna Hamarat Kaya
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Aygül Kartal

Panel: Öğretmenler için Hizmet İçi Eğitim Programları

Moderatör:Mehmet Özdemir- Robert Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Bu panelde Türkiye’de etkin olarak öğretmenler için hizmet içi eğitim programları sunan YÖM, Eğitimtek ve EKIP liderleri öğretmen eğitiminden ve öğretmenin profesyonel gelişimi...
Read More
Kayhan Karlı
Serap Benibol
Metin Ferhatoğlu
Mehmet Özdemir

MAKER ÖĞRETMENLE OKULLAR, ROBOTLAR HAYAT BULUYOR VE CAR HACKİNG

Okullarınızda Maker hareketini başlatmak mı istiyorsunuz? Nereden başlayacağınız konusunda bir fikriniz yok mu? Bir şeyler yapmaya başladınız ama daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Okullarınızda düşük bütçeli projeler gerçekleştirmek mi istiyorsunuz....
Read More
Orhan Çevik
Emre Aşkın
Ahmed Bahadır ÖZDEMİR
RAHŞAN TEKİNARSLAN
Buse Nilüfer ÇEVİK

BBOM Öğretmen Köyü: Başka Öğretmenlik Mümkün!

BBOM Öğretmen Köyü, öğretmenlerin katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğu oluşturmasına alan açmak amacıyla öğretmenlerin katılımıyla  kuruluyor. Öğretmen Köyünden 3 öğretmenin yürütücülüğündeki atölyede konu değişimin, dönüşümün ajanı olmak. Atölyeye katılanlar...
Read More
Feyza Eyikul

INNOVATION PEDAGOGY- EXCELLENCE IN ACTION

  Innovation pedagogy is a learning approach, which defines how knowledge is assimilated, produced and utilized. The goal is enable one´s participation in the innovation processes by ensuring that the...
Read More
Tımo Holopaınen
10:00-10:30

ARA

Çalıştay: ErkenSTEM Çalıştayı: Sphero ile Yolumuza Devam Edelim

Yardımcı Öğretmenler: Selma Köksal & Bülent Bayram Yapısı ve çözüm metotları değişen günlük hayat problemlerimizin yansıması olarak ortaya çıkan STEM yaklaşımının uygulamaları, ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Branşlaşmanın daha az olduğu ilkokul ve okul öncesi sınıflarında ise, örnek STEM uygulamaları henüz gelişme aşamasındadır. BAUSTEM ekibi ve öğretmenleri tarafından “STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi “ çerçevesi doğrultusunda geliştirilen ErkenSTEM Programı 4-11 yaş grubu öğrencilerine yöneliktir. Bu çalıştayda, ErkenSTEM yaş grubunun ihtiyaçları ile uyumlu, fiziksel dünyayı bilişim dünyası ile birleştirileceği sekiz haftalık bir süreci deneyimletmeyi hedefliyoruz. Katılımcı öğretmenler, yapacakları tasarım ve yazacakları kodlarla kendi SPHERO seyahatlerini planlayacaklardır.
Dr. Zerrin Doğança Küçük

Çalıştay: Matematik Disiplini Odaklı Bir STEM Çalıştayı

21 yüzyıl becerilerine odaklı ve disiplinlerarası öğrenmeyi sağlayan bir paradigma olarak gelişen STEM yaklaşımı, eğitim sistemleri içerisinde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda öğrencilerin bilginin üretilmesine odaklanıp STEM becerilerini edinmesi önemli bir kazanım olarak öne çıkmaktadır. BAUSTEM Merkezi ekibi ve Lider Öğretmenleri tarafından “STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Projesi “ çerçevesinde fen ve matematik öğretmenlerine yönelik geliştirilen Öğretmen Mesleki Eğitim Programı, yüzyüze çalıştaylardan online derslere kadar farklı süreçler içermektedir. Bu çalıştayda, bilgi temelli bir hayat probleminden yola çıkıp, ana odağımız matematik disiplini olacak bir süreci deneyimletme hedeflenmektedir. Katılımcı öğretmenler, ürün ve süreç birlikteliğini yaşayarak verilen probleme çözüm bulmaya çalışacaklardır. Hedef Kitle: Lise matematik öğretmenleri
Dr. GÜRSU AŞIK

Çalıştay: Oyun, Oyun Temelli Öğrenme, Eğitsel Oyun Tasarımı

Bu atölyede katılımcılara oyun ve oyun temelli öğrenmeden bahsedilecek olup, derslerinde kullanabilecekleri oyunlardan örnekler paylaşılacaktır. Atölyenin son kısmında ise katılımcılar derslerinde kullanabilecekleri bir eğitsel oyun tasarlayacaklardır.
Yrd. Doç. Dr. YAVUZ SAMUR

Panel: İlkokuldan Üniversiteye Değişim

Moderatör: Müge Arda- Eğitim ve Eğitim Editörü / TV Program Yapımcı ve Sunucusu Ece Karaboncuk- Eğitim ve Eğitim Editörü / TV Program Yapımcı ve Sunucusu Bu panelde K12 ve üniversiteden...
Read More
Prof.Dr.İrfan Erdoğan
MÜGE ARDA
ECE KARABONCUK
Fikret Mulhan
Hüseyin Sulu
Prof.Dr.Mustafa Özcan

Çalıştay: Artırılmış Gerçekliği Oyunlaştıralım

Bu sunumda arttırılmış gerçekliğin oyunla birleştirilmiş halini yaşayacaksınız. Bununla birlikte derslerde kullanabileceğiniz farklı artırılmış gerçeklik uygulamalarının müfredata olan  entegrasyonun nasıl yapıldığını deneyimleme fırsatı yakalayacaksınız. Bu uygulamaların sınıf içinde kullanılmış örneklerini...
Read More
Serkan Aytaç
Yasemin Özügümüş

Mentörlük Atölyesi

Mentörlük; sadece rehberlik ve önerileri değil aynı zamanda özerklik becerilerinin, muhakeme, kişisel ve mesleki ustalığın gelişimini ima etmektir. Mentörlük; sadece rehberlik ve önerileri değil aynı zamanda özerklik becerilerinin, muhakeme, kişisel ve...
Read More
Yasemen Çalışkan
Dr.ADEM ÇİLEK

PD360: Teknolojiyle 360 Derece Profesyonel Gelişim

Öğretmenleri profesyonel açıdan desteklemek ve dijital dünyada öğretim etkinliklerini maksimum kaliteye çıkarmak, öğrencilerin iyi düzeyde yetişmesi noktasında çok önemli bir girişimdir. PD360 Öğretmen Mesleki Gelişim Projesi, teknolojinin sunduğu harika fırsatları...
Read More
Mehmet Ali Doğan

İELEV Maker Lab Projesi

2016 – 2017 eğitim öğretim yılından itibaren İELEV okullari Cağaloğlu ve 125. Yıl Çekmeköy kampüslerinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için birer Maker Lab kurulmuştur. Buna paralel olarak, her iki kampüste...
Read More
Zeynep Kaymaz
DOÇ. DR. SERHAT KOLOĞLUGİL

Yeme Bozuklukları Nelerdir?

Yeme Bozuklukları Nelerdir? Anoreksiya Nervoza Bulimiya Nervoza Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Yeme Bozukluklarında Karşılaşılan Tıbbi Sorunlar Nelerdir? Yeme Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlere Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz? Yeme Bozuklukları Tedavisi Nasıl Olur?
YRD. DOÇ. DR. GÜLİN GÜNERİ

Flıpped Classroom Teachıng Model

In this presentation, I will take a close look to real life examples of flipped learning methods.
Hamid Hamidoğlu Taghiyev

Bir Tasarımcı Olarak Öğretmen

Bir tasarımcı gibi düşünmek ürün, hizmet, süreç ve hatta strateji geliştirme biçiminizi dönüştürebilir. Eğitimde bir süreç olduğuna göre onu da bir tasarımcı gibi düşünüp tasarlayabiliriz. Bu çalıştayımızda “Eğitimciler olarak tasarım odaklı...
Read More
Özlem Kayabaş
Mustafa Kocaosmanoğlu

Bir Sınıf Nasıl Değişir?

Var olan eğitim sisteminin çıkmazları karşısında yaratılabilecek başka bir sınıfın nasıl mümkün olacağı, nasıl değişeceği elbette öncelikle bize bağlıdır. Bir çocuğu değiştirmek bir çok şeyi değiştirebilir. Bir sınıfı değiştirmek için...
Read More
Osman Çağrı Şahin
Muzaffer Çevrim

21.YY: Onlar Hazır, Peki ya Siz?

21.yy’da öğrencilerden geliştirmelerini beklediğimiz beceriler: Yaratıcı düşünme Problem çözme Eleştirel düşünme Üretkenlik İşbirliği Adaptasyon… “Peki bunları sınıfta pratik bir şekilde nasıl uygulayacağım?” sorusunu kendinize soruyorsanız, yalnız değilsiniz. Çalıştayda derslerde bu...
Read More
Yasemin Özlü

HADİ SEN DE MAKER’LA, MİNİK MÜHENDİSLER İŞ BAŞINDA

STEM & Makers, halkın bilim ve teknoloji ile etkileşime girmesine imkan sağlayan çok yönlü bir etkinliktir. Bu etkinliğin görevi; eğitici, merak uyandırıcı, heyecanlandırıcı ürünler ve sunumlar ile katılımcıların bilim, teknoloji,...
Read More
Özlem UZUNAĞAÇ
Mustafa Uzunağaç

Jules Verne’in Dünyasına STEM Eğitimi Tasarım Örneği: “Ne Altı Var Ne Üstü”

Kendi zamanına göre geleceği öngörebilen, ilerici-modern çizgiler taşıyan Jules VERNE romanları, aynı zamanda birçok bilim-kurgu öğesini bünyesinde bulundurması ile bilim ve teknolojinin gelişimini tetikleyerek gelecek kurgularına ilham kaynağı olmuştur. “STEM...
Read More
Çağdaş Yüksel

Hayal Et – Tasarla – Çiz – Oyna

Öğrencilerde yaratıcılığı destekleyen, farklı düşünmeye yönlendiren, planlama becerisini olumlu yönde artıran, hayal gücünü destekleyen ve kendi oyununu tasarlama fırsatı sunan uygulamayı, sizlerle uygulayıp paylaşacağız. Bu uygulama ile size öğrencilerin, ister...
Read More
Ferdi Battal
İsmail Serdar

PANEL: Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik ile Eğitimde Değişim

Moderatör:Ercan Altuğ Yılmaz- GamFed Türkiye Eğitim yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor. Ancak bir eğlence, sinema, müzik, sağlık, ulaşım, inşaat sektörleri her geçen yıl teknolojiyle değişiyor ve deneyimleri çok daha...
Read More
Ercan Altuğ Yılmaz
Zehra Öney
Yrd.Doç.Dr. Güven Çatak
Uzm.Dr. Kerem Dündar

Bilinçli Farkındalık

Bilinçli-farkındalık (Mindfulness) hakkında bilgilendirici ve bunun yanında kendi yaşamınızda ve mesleki sürecinizde kullanabileceğiniz, bir dizi uygulamaları içeren teori ve pratiğin harmanlandığı bir atölye çalışması. Bu çalışma sonunda gerçek anlamda anda...
Read More
DOÇ. DR. ZÜMRA ATALAY

Let’s Decıde on the Tıtle Together

Based on experiential learning and exploratory research, we will explore twenty-one key concepts in personal and professional development for greater effectiveness in our teaching and surrounding practices. Among them are...
Read More
Dr. Deniz Kurtoğlu Eken

Quo vadıs?

“Sen nereye gidiyorsun?” ERG ve dostları olarak öğretmen eğitiminde rüya takımı bir araya getirmiş, bir okulun tüm aktörlerine dokunmayı hedeflemiş, programı uyguladıktan sonra okulu dönüştüreceğimize inanmış, yetkin araştırmacılarla çok katmanlı...
Read More
Batuhan Aydagül
Sonel Balkan

Çalıştay: Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

FESKÖK Projesi (Fen Öğretmenlerinin Sosyo-bilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme Topluluğu Çalışması) TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında Uludağ Üniversitesi’nin yürütücülüğü ve Marmara Üniversite’sinin araştırma desteği ile devam etmektedir. FESKÖK...
Read More
Zeynep Neslihan KÖYLÜ
Şule Çalışkan
Arş. Gör. Çiğdem HAN TOSUNOĞLU
Doç Dr. Serhat İrez

Panel: Maker Öğrenciler

Mehmet Özdemir’in yöneteceği panelde üç farklı okuldan katılacak maker öğrenciler maker hareketi ve kodlama üzerine yaptıkları çalışmaları anlatacak ve deneyimlerini paylaşacaklar.
Mehmet Özdemir

VITALSOURCE İLE AKADEMIK KAYNAKLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

VITALSOURCE NEDİR? EĞİTİM ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ADIMLARI NELERDİR? İSTATİSTİKLER VITALSOURCE ÜRÜNLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ ÇAĞLAYAN VASITASI İLE UYGULANACAK ADIMLAR VE FAYDALARI YOL HARİTAMIZ TÜRKÇE YAYINA YÖNELİK PROJEMİZ
Ertuğrul Uğurlu

VitalSource ile akademik kaynakların dijital dönüşümü

ÇAĞLAYAN KİMDİR? NELER YAPAR? VITALSOURCE NEDİR? EĞİTİM ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ADIMLARI NELERDİR? İSTATİSTİKLER VITALSOURCE ÜRÜNLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ ÇAĞLAYAN VASITASI İLE UYGULANACAK ADIMLAR VE FAYDALARI YOL HARİTAMIZ TÜRKÇE YAYINA YÖNELİK PROJEMİZ
Ertuğrul Uğurlu

“I CAN UNDERSTAND BUT I CAN’T SPEAK ENGLISH!”: A CRITICAL LOOK AT LEARNING ENGLISH IN TURKEY

When you ask someone if they know English, you might hear this expression too often. Unfortunately, learning English has been a problem in the Turkish education system for many years...
Read More
Dr.Emsal Ateş Özdemir

Okullarda Mentorlük Uygulamaları

Süpervizor, mentor ve koç arasındaki farklılıklar, iletişim becerileri, geribildirim dili, örnek uygulamalar ve yaşam pozisyonumuzun iletişimdeki rolü konuları üzerinde çalışılacaktır.
Aladdin Karaca
Fatih Akdoğan

Kesir Öğretimine Yaklaşım: MEF Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Deneyimi

Okulda Üniversite modeli çerçevesinde 1 yıl boyunca MEF Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri dezavantajlı bir devlet okulunda matematik öğretmenliği yapmıştır. Bu deneyim öğretmen eğitimcilerini birçok açıdan  güçlendirmiş: kendi metot...
Read More
Yrd.Doç.Dr. Didem TAYLAN
YRD. DOÇ. DR. UTKUN AYDIN
YRD. DOÇ. DR. ZELHA TUNÇ PEKKAN

Oyunla Hayata Bağlanmak

Geleceğe iyi insan yetiştirmek isteyen her toplum, sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirmelidir. Hatta beslenmeden kastın sadece bedenin değil aynı zamanda ruhun da sağlıklı, pedagojiye dikkat edilerek beslenmesi olduğunu bilmelidir. Bu açıdan oyun...
Read More
Dursun Ali Emecen

Eğitimde Dijital Dönüşüm: Dünya Okulu

Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Yeni eğitim teknolojileri sayesinde kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri hızla yaygınlaşıyor, bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız olarak ulaşılabiliyor ve sonuç olarak günümüzde eğitim veriye...
Read More
ALP KÖKSAL

Herkes İçin Oyun! Farklı Çocukların Oyun Sürecinin Düzenlemesi

Oyun çocukların kendilerini en iyi ifade etme aracıdır. Bununla beraber normal gelişim sürecinde farklılık yaşayan bazı çocuklar yaşıtlarıyla oyun etkileşimine girerken güçlük yaşayabilir, fiziksel, bilişsel, sosyal veya duygusal gelişim alanlarında...
Read More
Yrd.Doç.Dr.Billur Çakırer

21. Yüzyılda Fark Yaratan Öğretmen Olmak

Öğretmenlik en zor ama manevi olarak da en doyurucu mesleklerden birisi. Etkin öğretmen olmak hiçbir zaman kolay değildi, hızla değişen ve globalleşen dünyada da kolay olmayacak. Geleceğe hazırlanan çocuklarımızın gelişiminde,...
Read More
Yeşim Kirman

21. Yüzyılda “Öğretmenin” Pozitif Evrimi -Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme

Kazanım tabanlı öğretim programlarımızın öğretilip öğretilememe kaygısı, Minecraft ve Lego oynayarak büyüyen, özel gözlüklerle 3-D filmler seyreden, etrafları 7 cm den 700 cm ye köşegen uzunluk ölçüsüne sahip LCD ekranlar...
Read More
Ömer Parlu

Hayal Et, Tasarla, Üret. Maker Hareketleri ve Kodlama Eğitime Farklı Açıdan Bak!

Öğrencilerimizin küçük yaş gruplarından başlayarak, kodlamayı oyunla öğrenmesi, 3D yazıcı programlarıyla kendi tasarladıkları nesnelerle üretmeye başlamaları ve diğer derslerle disiplinler arası iş birliğiyle ortaya çıkarılan projeler paylaşılacaktır.
Filiz Pelen

NE İÇBÜKEY, NE DIŞBÜKEY; SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN MAKEY MAKEY!

Sınıf öğretmenleri türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinde, makey makey kullanarak ve kodlama yaparak dersleri daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getiriyor. Bu 3 ders için farklı farklı konularda makey...
Read More
Ferdi Battal
Batuhan Nar

STEM & Maker Eğitiminin Olmazsa Olmazları!

STEM & Maker eğitiminde; Popülaritesi artan argümanların verimli kullanımı Olması/olmaması gerekenler Yapılması/yapılmaması gerekenler Hedeflerin belirlenmesi Örnek çalışmalar Organize olma/etme Çalışılacaktır.
Mustafa Palancı

Playıng on the Job

“A Brand New Game Playground” kitabının yazarı Bart Hufen ile organizasyonunuzu, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl oyunlaştıracağınızı öğrenin. Bu sunumda işinizi on adımda nasıl oyunlaştıracağınızı ve  oyun olmayan ortam ve konseptlerde oyun...
Read More
BART HUFEN

Panel: Promıses for Learnıng: Blendıng Onlıne and Class Resources ın a Flıpped Learnıng Language Envıronment

Session Leaders: Sally Gayford, Associate Director, English Language Preparatory Program Ipek Tuzcuoğlu, Key Account Manager, Pearson-Turkey (Consultant MEF University) Hakan Pehlivan, Technology Solutions Consultant, Pearson-Turkey (Consultant MEF University) Krastina Aranitasi,...
Read More
Hakan Pehlivan
İpek Tuzcuoğlu
Krastina Aranitasi
SALLY GAYFORD
DR. JOHN MCKEOWN

Sosyal Girişimcilikle Dünyayı Liseliler Değiştirecek

Türkiye’nin lise seviyesinde ilk sosyal girişimcilik kulübünü üç sene önce Robert Kolej’de kurduğumuzda dünyayı lise öğrencilerinin değiştirebileceğine dair inancımız dışında elimizde pek de bir şey yoktu.  Hindistan’da katıldığımız Sosyal Girişimcilik...
Read More
Aybike Oğuz

Modern Dünyada Beyin Eğitimi

Beynin anne rahminden başlayan gelişiminin ve eğitiminin modern dünyadaki şeklini anlatacak Kerem Dündar zenginleştirilmiş çevrenin önemi, beynin verdiği tepki, beyindeki önemli olan yazılımlar, hayal gücü, kararsızlık zamanı gibi konular hakkında...
Read More
Uzm.Dr. Kerem Dündar

Teknoloji Kullandım ama Olmadı

Houston bir problemim var! Bir süredir atölye çalışmalarına katılıyorum çeşitli teknolojiler ve dijital uygulamalar hakkında bilgim oldu, fakat hala yanlış giden şeyler var. Bu sunum, eğitimde teknoloji kullanımında yapılan bilimsel...
Read More
Emrah Akkurt
Yasemin Kandemir

FRC: More Than Robots

FRC First’in düzenlediği en büyük çaplı turnuvadır. Katı kuralları, sınırlı zaman ve kaynak kullanımı bu turnuvada takımları daha çok çalışmaya, bir ve üretken olmaya iter. Bu yarışmada takımlar profesyonel mühendisler...
Read More
Cihan Akbaba
13:00-14:30

YEMEK ARASI

Dijital Çağda Dönüşen Öğretmen-Veli İletişimi: Kulaktan-Kulağa Oyunu Sona Erdi

İletişimde yeni teknolojiler ve yeni metotlar öğretmen-veli iletişimini de pozitif yönde etkiliyor ve dönüştürüyor. Velilerin okul katılımını arttırmak artık eskisinden daha önemli ve yeni teknolojiler sayesinde çok daha kolay. Doğru,...
Read More
Özlem Açıkel Turhan

Bart Hufen Gamestormıng Workshop

Bu workshop’ta Gamification’ı hayata geçirmenizi sağlayacak olan yöntemleri, çerçeveleri, workshop tekniklerini ve taktikleri uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Gamification Nedir? Faydaları ve Oyun Arasındaki Fark Oyun Mekaniğinin Gücü BrandNewGame’s Gamification Canvas ile...
Read More
BART HUFEN

Çalıştay: STEM+A

Aynı malzemelere sahip olsak dahi, aynı yemeği aynı lezzette yapabilmemiz; hatta bazen yemeği yapabilmemiz bile mümkün olmayabilir. Bazen yemeği yaparken kullandığımız sıralama, bir malzemenin öne çıkmasını sağlayabilir, bazen de kendimizden kattığımız...
Read More
İlker Kınay
FİRDEVS MELTEM AKGÜN

Öğretmen 2.0 : 6 Adımda Teknolojiyle Sınıfınızı Dönüştürün

Bu çalıştayda öğretmenlerin derslerine teknolojiyi entegre etmelerine yol gösterecek adımlar paylaşılacaktır. Geleneksel sınıf ortamından 21. Yüzyıl sınıfına geçişi kolaylaştıran 6 adım, öğretmenler için etkin teknoloji entegrasyonu konusunda bir yol haritası...
Read More
BURCU AYBAT

İmece Halkaları ile Sorun Çözme Atölyesi

İmece kelimesi Köy Enstitülerini anımsatan yanıyla önemli bir kavram. İmece Halkaları ise bir ekip/küme çalışması.  Ekipteki tüm bireylerin aktif katılımıyla, analitik çözüm yöntemleriyle, teknoloji desteğiyle ve kullanılan kalite araçlarıyla çözümü...
Read More
DR. HAYAL KÖKSAL

Üstün Yetenekli Çocuklar Proje Merkezi

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla 2 yıldır onların fikirlerini ürüne dönüştürme esaslı çalışmalar yapmaktayım. Geçen yıl 20’ye yakın öğrencimle “Bir Fikrin mi Var-Gençler” adlı TV programında buluştuk ve onlar fikirlerini Türkiye’nin en...
Read More
Gökhan Aldemir

Unıversal Desıgn for Learnıng (UDL): Desıgnıng Lessons accordıng to UDL Prıncıples for Inclusıve Educatıon ın Internatıonal Schools

A UDL Lesson Plan can help teachers consider flexible options for a diverse group of students a priori. Taking the broad goals from the standards, teachers can develop accessible learning...
Read More
ELENI ARMAOU

21. Yüzyıl Öğretmenliği

21. yüzyıldayız. Birçok şey değişti. Öğretmenlerimiz bu değişimin neresinde? Bilişim teknolojilerini yeterince kullanabiliyorlar mı? Değişen sisteme, teknolojiye, müfredata, nesillere bakışı, tutumu üzerine bir ölçek geliştiriyoruz. Bu ölçeği Türkiye’deki bir çok...
Read More
Dr.Feyza Yılmaz

Dijital Okuryazarlık

Çağımızın gereklilikleri gereği artık teknolojik cihazların tüketim amaçlı kullanımından, üretimine geçiş süreci hızlanmaya başlamıştır. Anaokulundan itibaren eğitimine başlanılan “kodlama” artık herkesin duyduğu, üzerine konuştuğu, öğrenmeye çalıştığı belki de hayatının bir...
Read More
Özge Şahin

BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA

Ödül, hem eğitim sisteminde hem de çocuk eğitiminde sıkça kullanılan bir araçtır. Acaba ödül gerçekten işe yarar mı? Ödül iç motivasyon oluşturur mu? Ödülle değerleri öğretmek mümkün müdür? Ödül neden...
Read More
Dr. Özgür Bolat

Psikolojik Travmalar ve Etkileri

Travmatik zorlayıcı yaşantılar, kim olduğumuz, hayatı nasıl yaşadığımız ve hatta geleceği nasıl planladığımız, nasıl hayal kurduğumuz üzerinde derin izler bırakan güçlü deneyimlerdir. Bu yaralayıcı deneyimlerin, psikolojik dünyamızda bıraktığı izleri tanımak,...
Read More
UZM. PSK. TUBA AKYÜZ

Çalıştay: Sosyobilimsel Konulara STEM Odaklı Çözümler

Bu 3 saatlik atölye STEM ile ilgili katılımcılara teorik ve kavramsal çerçevelerin sunumu ve uluslararası bağlamdaki STEM uygulamalarından örnekler ile başlayacaktır. Sonrasında katılımcılara “Yağmur Suyunun Toprağa Döndürülmesi: Çevre Dostu Yaşam...
Read More
Ayçin Ünal
Yrd. Doç. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici
Yrd.Doç.Dr. Engin Karahan

Öğrenme Ortamlarını Yeniden Düşünmek: VEHBİ KOÇ VAKFI MODEL OKUL PROJESİ

“Öğrenme Ortamları Neyi Sağlıyor?” sorusundan yola çıkarak 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilebileceği öğrenme ortamlarının yeniden ele alınması ve öğrenme ortamının unsurlarını sorgulayan Vehbi Koç Vakfı Model Okul Projesi’nin ardında...
Read More
Mesrure Edip Tekay
SEÇİL KINAY

İlköğretim çağındaki çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı, sebepleri ve yanlış bilinenler

Oyun bağımlılığı korkusu nedeniyle çocuklarını bilgisayar oyunlarından uzak tutmak isteyen, zararlı olduğunu düşünen, faydalarını göremeyen aileleri bilinçlendirmek adına ilköğretim öğretmenleri ile bu konuda bilgilendirme amaçlı bir sunum düzenlenecektir. Bilgisayar oyunu...
Read More
Gökhan SU

Sınıfınızda Denemeye Değer On İnovatif Fikir

21. Yüzyılda eğitimin karşısındaki güçlük; uygulanabilir; uyarlanabilir ve gençlerin sınıf dışındaki yaşamları ile gelecekteki meslek edinimleri ile uyumlu bir yaklaşımın geliştirilmesidir. Bunun yanıtı yenilikte yatmaktadır; ancak, asıl soru ne tür...
Read More
Duygu Aydın Çalık
Aysun Tanca

1:1 Tablet Programı Kapsamında Bir Okulun Yolculuğu

Bu çalışma, 1:1 tablet projesi kapsamında bir okulda dönüşüm ve entegrasyon sürecini irdelemektedir. Bu doğrultuda eğitimde değişim konusunda uzun yıllar çalışmalar yürüten Fullan (2007)’ın eğitimde değişim teorisi süreci analiz etmek...
Read More
Tuğba Bahçekapılı

Don’t Ignore the Elephant ın the Room

Ebbinghause ‘un Forgetting Curve denilen unutma eğrisine göre öğrendiğimiz bilgiler 24 saat sonunda %60’ını 1 ay içinde %90’ına yakınını unutuyoruz. Bu yüzden yeni çözümler getirmek ve oyunlaştırmak gerekiyor. Londra merkezli...
Read More
Tuna Çelik

Kısa Oturumlar

Kariyerim Sana Söylüyorum Mesleğim Sen Anla – Hakan Birol “Evladım üniversite diplomanı eline aldığında işe rahatça başlayacağın bir bölüm oku” öğüdünün çocuklarıyız biz. Hayalleri hep ikinci plana atılmış gerçeklerin peşinden...
Read More
Hakan Birol
Musa Tarık Tekin
BELGİN BAL
Aslı Sarışan Tungaç

eSTEM” 1. SINIF STEM etkinlikleri

STEM’in ana bileşeninin “merak” ve “hayal gücü” olduğunu ve çocuklarımızın doğasında varolan merakı, hayal gücünü, soru sorma ve sorgulama isteğini canlı tutmak için 1. Sınıftan itibaren öğrenme ve öğretme süreçlerimizi,...
Read More
Çelebi Kalkan
Sertan Ballı

TEKNOLOJİ GÖRSEL OKURYAZARLIĞI NASIL DESTEKLER?

Görsel okuryazarlık, bireyin öğrenme serüvenine farklı zihinsel imgelerle yepyeni bir nitelik kazandıran ve bu sayede öğrenmelerin kalıcılığının artmasına yardımcı olan kapsamlı, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir yetidir. Son zamanlarda kullanımı artan...
Read More
Nuray Sevinç
Öznur Toper

The Flıpped Classroom Method and Use of Vıdeo Content ın Teacher Educatıon

It is important that teacher educators not only teach prospective teachers about benefits of active learning in student learning, but that they also prepare future teachers in using pedagogical methods...
Read More
Yrd.Doç.Dr. Didem TAYLAN

Robotik Okur Yazarlığından Girişimciliğe

Sunumum öğrenci ve öğretmenlerin yaratıcı fikirlerini ve hayallerini eğitimde kullanılan robotik araçlar ile nasıl projelendirip üretebileceklerini anlatmaktadır. Bu çerçevedeki çalışmalar ve dersler ile mühendislik tasarım sürecinin nasıl ilkokuldan itibaren yaşam...
Read More
Emine Bozkan

Currıculum Reform ın Fınland: The Currıculum Process, The New Currıculum, and The Currıculum Desıgn 2016 Support Programme

In the workshop you will -learn how the Finnish curriculum process proceeded (why, what and how) -learn how the new Finnish Curriculum is structured and get to know about its...
Read More
Sari Muhonen
Ulla Ilomäki-Keisala

Flıpped Learnıng’i Tersyüz Etmek: Tek Tip Üretimden Fazlası

Dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyaya uyum sağlamış, günümüz Y ve Z kuşağının öğrenme stiline hitap eden Flipped Learning sistemi dünyada yeni yeni gelişmeye başlamıştır. MEF Üniversitesi de...
Read More
Prof. Dr. Erhan Erkut
Gerçek Çiçek

Katılım ve Etkileşim İçin Oyun ve Oyunlaştırma

Oyun ve oyunlaştırma akıllarda hemen çocuk ve çocuklukla ilişkilense de, bu iki kavram yetişkinlerin dünyasında da oldukça önemli. Yetişkinlere yönelik katılımcı ve etkileşimli dijital öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, bunun yanında etkili...
Read More
Dr. Onur Seçkin
Dr. Çağrı Kalaça
15:30-16:00

ARA

Dıfferentıatıon ın Actıon at MEF

This is a workshop aiming to give teachers some insight and tips on how to help their students reach their goals in their language learning journey. In this long journey,...
Read More
Gülnihal Aslan
Sibel Uluköy

Öğrencilerinize Kariyer Planlama eğitimini nasıl yapabilirsiniz?

KariyerİST programı çerçevesinde üniversite öğrencileri ve KariyerLiS programımız çerçevesinde lise öğrencilerine yaptığımız 6 adımda Kariyer planlama eğitimi, atölye ve grup çalışmaları deneyimin yapılan grup çalışması/ workshop sonuçları, anket ve değişim...
Read More
KAMİL KASACI

Bir Öğrenme Aracı Olarak Oyun

Atölyemizde David Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Modelini baz alıp süreci nasıl yapılandıracağımızı ve oyunu bir öğrenme aracı olarak nasıl kullanacağımızı tartışarak, geçmişten günümüze oyunun evrimini ve gelecekte hayatımızda ve sınıflarımızda nasıl...
Read More
Doğa Erhan
Esin Ekinci

Flıp The Page: Reınvıgoratıng Lıterature ın the Classroom Through Flıpped Learnıng

The primary aim of this presentation is to present data gathered from the first and second runs of a literature course to inform changes in the structure and delivery of...
Read More
ERİC BEYER

Can we make learnıng vısıble?

There is no doubt that every teacher can claim that he or she is making difference; no wonder we can find many answers as to how to improve achievement;  no...
Read More
Bahar Ulusoğlu Emek

Eğitimde farklı bir teknoloji: Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik Nedir?

Gerçeklik kavramı günümüzde hızla anlam değiştirmekte. Z kuşağı için gerçeklik artık X kuşağınınkinden farklı anlamlar taşımakta. Görünen o ki Z+ kuşağı için çok daha farklı anlamlar taşıyacak. Bu sebeple hızla...
Read More
Ömer Yavuz
Zafer KARADAYI

Dijital Eğitimde Kitlelere Ulaşmak

Dijital araçlar kullanılarak çevrimiçi kursların nasıl kitlere ulaştırılabileceği üzerine bir sunum gerçekleşecektir.
Buğra AYAN

Ters-Yüz Öğrenme’de İzle-Özetle- Sor (WSQ) Yönteminin Kullanımı

Özellikle video destekli tasarlanan öğretim yöntemlerinde ders içeriği olarak kullanılan videoların öğrenme süreçleri açısından etkinliğinin artırılması ile ilgili pratik bir yöntemin (WSQ) uygulama örnekleri ve sürecin LMS ile entegrasyonu paylaşılacaktır.
Bora Sinç

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları: Öğrencilerin Mutluluk ve İyi Oluşlarını Artırmak

Beynimizin olumsuza olumludan daha fazla ve kolay odaklanma eğilimi olduğu bilinen bir gerçek. Oysa ki beynin nöroesneklik özelliğini kullanarak beynimizi istediğimiz yönde geliştirebiliriz. Benzer şekilde, pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmalar...
Read More
YRD. DOÇ. DR. GÖKÇE BULGAN

Tutku ve Merak! Eğitim Bunun Neresinde?

Öğrenmenin “dinamikleri” için Ken Robinson merak diyor, Seymour Papert tutku ve yaratmak… Peki “öğretim”in merkezi olan okullar, doğamızdan gelen bu güdüleri ne kadar besleyebiliyor? Yoksa öğrencilerimizi kendi hallerine bıraksak daha...
Read More
Reşit Yalın Güçkıran
Hakan Atas

Lego Mındstroms ile İnsansız Araç Denemeleri

Lego mindstroms Ev3 ile ortaokul seviyesindeki öğrencilere sensör kullanarak insansız araç denemeleri yaptırılacaktır. Öğrenciler robotlarını tasarlayacak ve kodlayarak harekete geçireceklerdir.
Gülsüm Yaşar

3D teknolojilerinin okullarda Fen-Matematik ders materyallerinin üretiminde kullanılması

Dijital ortamda tasarlanan bir objeyi somut hale dönüştüren 3D yazıcıların ilk uygulama alanı sadece araştırma ve geliştirme laboratuvarları ile sınırlı iken bu teknoloji günümüzde her sektörde kullanılmaktadır. Gün geçtikçe baskı...
Read More
Metin Korkmaz
Gürsoy Mantaş

Sınıfta Mınd Mappıng

Öğrencilerin ders konularını, doğal öğrenme yoluyla kolay ve tam anlamaları (kesinlikle ezber değil) ve öğrencilerin bu yöntemle öğrendikleri bilgileri çok uzun süre hafızalarında tutmaları, soru çözerken ayrıntıları ile konuları hatırlamaları...
Read More
Aykut Açkalmaz

Çocuğun Gözüyle Matematik / Math Their Way

Math Their Way ilkeleri temel alınarak çocukların hayatı anlamalarını kolaylaştırılacak matematik becerilerini eğlenceli bir yoldan anlamalarını kolaylaştıracak aktivitelerin tanıtımı.
Ayten Yılmaz
Huri İstiklal Ülker

21.yy Okulunda : “Mesleki ve Kurumsal Gelişim”

21.yy okullarındaki tüm bireylerin değişim ve gelişim ekosisteminin içine girmesi kaçınılmazdır. Araştırmalar göstermektedir ki 21.yy okulları 4 alanda sürekli bir değişim gelişim içerisinde olması gerekmektedir. Bunlar öğrenme ortamları, mesleki gelişim, öğrenme süreçleri, liderlik...
Read More
Kayhan Karlı
Barış Sarısoy
Göknur Karlı

İlköğretim Düzeyinde Hikayeleştirme Uygulamaları

21. yy sınıflarında öğrencilerin sadece bilgi düzeylerinin ölçülmesi değil problemi anlama, yorumlama, yeni problemler yazabilme, çözüm üretebilme, kendinin ifade edebilme becerilerinin de geliştirilmesinde sürecin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmamızda süreci...
Read More
Nuray Özmen
Nergis Okyar

Dijital Eğitimlerde Oyun ve Oyunlaştırma

Dijital platformlarda özellikle oyun tabanlı eğitimler game based learning ve gamification (oyunlaştırma) odaklı “elearning”ler tasarlanma, ölçümleme ve yaklaşımlarının neler olduğu örnekleriyle paylaşılacak.
Başak Güvenç

Radyodan Öğrenme Deneyimi

Bu sunumda sosyal medyanın eğitimde nasıl daha işlevsel kullanılabileceği ile ilgili Onur Soğuk kendi deneyimlerini paylaşacak. Internet üzerinden yayın yapan ve kurduğu OSH RADYO’nun eğitimde nasıl bir etki yarattığını, radyodan...
Read More
Ali Koç
Onur SOĞUK

Yetişkin Eğitimlerinde Oyun, Oyuncak ve Oyunlaştırma

Belirli düşünce becerilerinin tanımlarından, iş ve sosyal yaşamda kullanım yerlerinden bahsedeceğim. Sonra bu becerilerin ne seviyede olduğu, nasıl ölçümlendiği, nasıl geliştirilebileceği hakkında oyuncaklarla bilgiler vereceğim.
Ali Cevat Ünsal