EDK19 Programı

Detaylı EDK19 programı için tıklayınız.

1.gun
16 Şub 2019

AÇILIŞ

TV Program Yapımcı ve Suncusu Ece Karaboncuk (Açılış), EDK Ekibi adına; EDK Organizasyon Komite Başkanı Tuba Işık Eroğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Tudem...
Read More

Çocuklar için Felsefe (P4C)

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children/P4C), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir öğretim yöntemidir. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir....
Read More
Dr. Özge Özdemir

Haydi Oyun Tasarlamaya!

Bu atölyede öncelikle oyunlar üzerine konuşulacak, sonrasında oyun elementleri ve oyun mekanikleri üzerinden yeni eğitsel oyunlar tasarlanacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR

Koçluk Uygulamaları Destekli STEAM Atölyesi

Atölyenin Amacı: Öğretmenlerin STEAM’ e yönelik farkındalıklarını artırmak, Öğretmenlerin “koçluk” kavramına yönelik bilgi ve farkındalığını artırmak, Öğretmenlerin koçluk uygulamalarını STEAM Eğitim yaklaşımında nasıl kullanacağına kılavuzluk etmek Uygulama ağırlıklı bir atölye...
Read More
Seval ORAK
Hatice HARDURA

UbD ile Öğretimi Kurguluyorum!

Bilgiye bir çırpıda ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz, fakat bu kadar kolay ulaştığımız bilginin zihinlerde uçuştuğu ve ne yazık ki kalıcı bir yer edinemediği bir çağdayız. İstediklerimizi akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven

Yaratıcılığını Özgür Bırak / Anlık Yaratıcı Düşünme

Sorgulama merak ile başlar. Merak ise yaratıcı düşünme vazgeçilmez bir durumdur. Çünkü merak, sorgulamayı tetikler. Bu durum, dış dünyadan insan doğasına kaydıkça yaratıcı düşünme gelişir. Alfred Adler, der ki: “Biz, gerçeği...
Read More
Duygunur Şahin Arslan

Yaşam Pastam

Son zamanlarda öğrenciler üzerinde yaptığımız gözlemlerden edindiğimiz çıktılar dahilinde öğrencilerin hayat başarısını sadece not ortalamalarına bağladıklarını görmüş bulunmaktayız. Öğretmen Ağı’nın düzenlediği Yaratıcı Problem Çözme Programı içeriğinde  Eğitimde Kapsayıcılık anlayışından yola...
Read More
Emrem GÜRSES YAKA
Ahmet CANBAZ

Düşünmeyi Düşünmek

Öğrenme ve düşünme kavramları üzerinde tartışılacak. Öğrenme ve düşünme becerilerinin; bilişsel, duygusal bileşenleri üzerinde farkındalık oluşturmak amaçlı etkinlikler yapılacak. Bu tartışmaların sınıf ortamına nasıl taşınacağı eğitim süreçlerinde nelere müdahale edileceği...
Read More
Mahmut BEKTAŞ
Hasan DAĞ

KEDİYİ KUYRUĞUNDAN YAKALAMAK! ( YARATICI PROBLEM ÇÖZME) “ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MERAKINI NASIL ARTIRABİLİRİZ?

Tasarım odaklı düşüncenin dört temel prensibinden hareketle  problem sorumuzu; anlama ,tanımlama, fikir üretme, prototipleme, ve test adımlarını deneyimleyerek yaratıcı fikrimizi ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Biz atölyemizde  “öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabilriz?”...
Read More
Meriç DÖNMEZ
Özlem ÜNAL

Hareket Atölyesi

Birçoğumuz çalışma hayatını ofis ortamında, uzun süre bilgisayar önünde ve oturur pozisyonda geçirmekte ya da farklı yaşamsal kısıtlamalardan kaynaklı hareketsizlik içinde yaşamını sürdürmekte. Gün içinde bedenimizin ihtiyacı olan “hareket” için...
Read More
Canan KESEBİR

Kök Kariyer Atölyesi

Kariyer yolculuğu, kişiye özel bir yaşam tasarımıdır.  Bu yolculukta kendinizi tanımak, güçlü yönlerinizi keşfetmek, güçlü yönlerinize uygun bir alan ve dar alan belirlemek, yaşam amacınızla uyumlu hedefler koyarak yol haritanızı...
Read More
KAMİL KASACI

Değişen Kitap, Değişen Metin, Değişen Görsel: Yaratıcı Okuma Uygulamaları

Değişim ve dönüşüm üzerine yapılandırılmış metin ve görselleri yaratıcı okuma yaklaşımıyla nasıl sorgulayabileceğimize yönelik bir atölye bizleri bekliyor. Atölyede, yetişkin ve çocuk kitapları üzerinden değişime nasıl baktığımıza bakarken kitaplardaki birçok...
Read More
Çiğdem Odabaşı

Yaşantıya Dayalı, Süreç Merkezli Bir Öğrenme Yöntemi: Yaratıcı Drama

Atölye yaratıcı drama yöntemiyle yapılandırılmış model bir ders planı uygulaması üzerinden, yöntem hakkında  kuramsal aktarım içermektedir. Yaratıcı drama yönteminin aşamaları ve temel tekniklerinin kullanımı ile konunun kazanımları arasındaki organik işleyiş/yapılandırma üzerinde...
Read More
Ali Kırkar

Yaratıcı Yazmak ya da Yazmamak

Yaratıcı düşünme, öğretilebilen, geliştirilebilen ve ölçülebilen becerilerden beslenir. Yaratıcı okuma ve yazma adıyla anılan uygulamaların pek çoğu yaratıcı düşünmeye “sistematik” olarak odaklanan çalışmalardan yoksundur. Oysa yaratıcı düşünme çalışmalarının olmadığı yerde...
Read More
Dr. Nilay Yılmaz

Dikkat: Yaratıcılık Yükleniyor!

Öğrencilerim nasıl kutunun dışında düşünürler?  Peki nasıl daha çok risk alabilen, açık görüşlü ve bağımsız öğrenenler olurlar?  Gelişim odaklı düşünmeyi sınıfımda nasıl görünür kılarım?  Bu soruların cevaplarını siz de arıyor...
Read More
Berna Aslan

Öğretmen 2.0: Tasarımcı, Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Dersler Tasarlayın!

Öğrencilerinizin anladığından emin olamıyor musunuz? Müfredatı zamanında yetiştiremiyor musunuz? Ünite ve ders planı yaparken zorlanıyor musunuz? Anlamayı teşvik eden plan örneklerine mi ihtiyacınız var? Teknolojiyi nerede ve ne zaman kullanacağınız...
Read More
BURCU AYBAT
Didem Akpınar

Zihin Haritaları

21.yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme; problem çözme, etkili iletişim becerileri kazandırma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ise ancak Zihin Haritası...
Read More
Aykut Açkalmaz

Oyun Tabanlı Öğrenme Uygulamaları

Günümüzde bilgiye bir tuşa basarak hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl bilgiden çok becerilerin önem kazandığı bir çağ. Öğrencilerimizin alt yapılarını doğru becerilerle inşa...
Read More
N. Nur Sevenler

Kognitif Oyun Temelli Eğitim Atölyesi

Oyunun insanoğlunun ilk bilinci olduğundan hareketle istisnasız her eğitim kademesinde oyun var olmak zorundadır. Yalnızca anaokullarında ve ilkokullarda çok sınırlı zaman ayırdığımız oyun sadece çocuklar için değil mutlu ve sağlıklı...
Read More
Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Bir STEM Uygulaması: Kimyasal Risk Tanımlayıcı Atölyesi

Bu atölyede; “Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi” kuramsal yapısı hakkında paylaşımlarımızı yaptıktan sonra STEM ders planı örneği üzerinden, adım adım sürecin planlama ve uygulama sürecini deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Kimyasal uygulamalarda iş sağlığı...
Read More
Senem Süral

Aynalayarak Öğrenmek

Birey olarak tüm ilişkilerimizde iki temel soruya yanıt ararız: “Etkim ve değerim ne?” Yine tüm ilişkilerimizde karşımızdaki insanlara bir biçimde bizim için etki ve değerlerinin ne olduğuna dair mesajlar iletiriz....
Read More
Sedat Şubaşı
Gamze İnce

Farklılaştırmayı Anlama

Birçok öğretmen ve eğitim bilimci farklılaştırılmış öğretimi; birbirinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlamak için farklı farklı öğrenme yaşantılarının sistemli bir şeklide planlanmasını sağlayan bir yöntem olarak...
Read More
Fatma Cengiz

Transform Learnıng wıth HyperDocs ın Innovatıve Language Classrooms

HyperDocs are 21st century lesson design templates where all components of a learning cycle have been pulled together into one central hub to ensure high quality instruction. They include links...
Read More
Neal Cooke
Ayşin Alp

21. Yüzyılda Öğrenme ve Öğretme: Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları

21. yüzyılın öğrenme ve öğretme sürecinde bireysel farklılıkların dikkate alınması öncelikli konulardan birisidir. Bu atölyenin amacı, öğrenci farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğretimin içerik, süreç ve ürün boyutlarının farklılaştırıldığı uygulama örneklerini...
Read More
Aysun Yağcı
Dr. Özlem Altay Yücesoy

Yeni nesil sorular yeni mi yoksa biz mi soruları etkili soramadık? Bir uygulama örneği: Matbeg

Son yıllarda farklı düzeylerde ulusal ve uluslararası birçok sınavda karşımıza çıkan “yeni nesil” sorular olarak adlandırılan sorular nasıl yazılır?  Öğrencilerin bu sorularda başarılı olmaları nasıl sağlanır? Yeni nesil sorulara örnek...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey
Kenan Çağlar Dükel

EĞİTİMDE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Kişisel gelişim süreçlerinde “topluma rağmen birey ve bireye rağmen toplum” ikilemiyle karşı karşıya kalan bireyler çoğu kez bu dengeyi tutturmakta zorlanırlar. Ya bireyselliklerini kaybedip edilgen bir varlık haline gelirler ya...
Read More
Dr. Zafer Parlak

Erken Çocukluk Döneminde Eğitim ve Kültür Kitaplarının Seçimi

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için eğitim ve kültür kitabı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Şenay Erdem

Eğitimin Sihirli Lambası: Hikâyeleştirme(Storytelling)

Bana Hikaye Anlatma! Peki neden bugünlerde hikaye ve masalları tekrar tekrar konuşur olduk? İnsanlık tarihi kadar eski olan hikayeleri bu kadar kıymetli yapan ne? Günümüzde her alanda önemi giderek artmakta...
Read More
Eda Bayraktar
Emir Bayraktar

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri Atölyesi VEX Robotics ile Robotik Eğitiminde katılımcılar, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, oyunlaştırma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl...
Read More
Ahmed Bahadır Özdemir

Eğitimde Dijital Yetkinlikler ve Mutlu Meslek Seçimi

Bir kuş yavrusunun uçurumun kenarında en çok ihtiyaç duyduğu beceriler, kanat çırpma, denge, hava akımına direnç için ‘kuyruk, kanat uyumu ve özgüven’dir. Aerodinamik, atmosfer basıncı, meteoroloji gibi teknik verilere değil...
Read More
Umut Kısa

Öğrenme Yoldaşlığı Becerileriyle Okul Liderleri

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzyılın taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu yüzyılın dünyası, benzersiz bir karmaşıklık, paradoks ve öngörülemezlik ile tanımlanabilir. Değişim hızlı, acımasız ve günümüzün liderleri daha önce...
Read More
Kayhan Karlı

Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun Etkinlikleri: Yaratıcı Drama

Neden oyun? Oyunlardan bir kazanıma ulaşabilir miyiz? Bildiğimiz oyunları ve bir hikayeyi değiştirip-dönüştürerek farklı kazanımlar elde edebilir miyiz? Soruların peşinde bir yolculuğa çıkıp yaşayarak öğreneceğiz…
İclal Dikici

Değişime Liderlik Etmek Paneli

Kişisel gelişim süreçlerinde “topluma rağmen birey ve bireye rağmen toplum” ikilemiyle karşı karşıya kalan bireyler çoğu kez bu dengeyi tutturmakta zorlanırlar. Ya bireyselliklerini kaybedip edilgen bir varlık haline gelirler ya...
Read More
Umut Kısa
Kayhan Karlı
ECE KARABONCUK
Dr. Zafer Parlak

“Yeni Nesil Öğrenenler Topluluğunun Bir Parçası Olmak” Paneli

Endüstri 4.0, yapay zeka ve robotlar; bugünün öğrenenler topluluğunu nasıl etkiliyor ve gelecekte eğitimi nasıl bir değişim ve dönüşüm süreci beklediğini; biz öğretmenlerin, yeni nesil öğrenenler topluluğunun bir parçası olmayı...
Read More
Doç.Dr. Sencer ÇORLU
Batuhan Aydagül
Kayhan Karlı
Mürşide Demirkol

Birebir Mobil Öğrenmeye Farklı Bir Bakış: Nano Öğrenme

Bu çalışmanın temel amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlaya- bilecek birebir dijital öğretim sürecini yönetmektir. Geliştirilen öğretim modeli; hangi durumlarda nasıl bir öğrenme ortamı hazırlanması gerektiği, hangi tek-...
Read More
Serhat Gürgün

Internatıonal Blog of Englısh Classrooms

21. yüz yılda teknolojinin içine doğmuş z kuşağı öğrencilerine yabancı dil eğitimi verirken fark ettim ki, dijital iletişim aslında bir çok öğrencim için vazgeçilmez bir sosyal varlık göstergesiydi. Bu noktada...
Read More
ALİ BATUHAN BARDAKÇI

Sınıfta değil her yerde Sanat

Sunumumda, tüm beni dinleyenlere ilginç olduğunu düşündüğüm olağanüstü bir hediye aktarmayı amaçlıyorum. Nedir o: “Yaratıcı düşünebilme”. 20.yy eğitim sistemleri üzerine düşünürken, 21.yy’ da bambaşka problemler ve sıkıntılar çıktı. Belki de...
Read More
ANIL AKKUŞ

Beyin ve Öğrenme

Beyin; hala sırları çözülmemiş kompleks yapıya sahip bir organ, hatta bunun daha da ötesinde. Gelişen teknoloji ile gözlemler ve araştırmalar daha da derinlik kazanmış durumda. Beyin ile ilgili bilgiler ve...
Read More
BURCU ALAGÖZ

STEM Eğitim Yaklaşımına Farklı Bir Bakış: “İpek Yolu Günlüğü”

İpek Yolu Günlüğü, öğrencilerin dil gelişimlerine katkı sağlamasını, analitik düşünce becerilerini geliştirmesini, gerçek yaşamdan kopmadan da bilgiyi öğrenebileceklerini fark etmesini ve bu bilgiyi yaşam boyu kullanabilecekleri bir pratik haline getirebilmesini...
Read More
ÇAĞDAŞ YÜKSEL

Hayata hazırlanışın provası: “Öğrenen Okul” dersi

Massachusetts Istitute of Technology’de üst düzey bir öğretim görevlisi olan Peter M. Senge’nin “Öğrenen Organizasyonlar”yaklaşımından yola çıkılarak geliştirilen“Öğrenen Okullar”dersi,yaşama dair uygulamalardan oluşmaktadır.Senge’nin belirttiği beş temel disipline göre;Öğrenen Organizasyonlar,okul ortamlarında uygulandığında;öğrencilerin,...
Read More
Çiğdem Özpineci
Yüksel Kalyenci

TEGV KodAdım Kutu Oyunu

KodAdım oyunu, belirli şartlara ve düzene bağlı olarak yapılması öngörülen yönergeleri alternatif çözüm yolları bularak hayata geçirmektir. Oyun sonunda çocukların aşağıdaki kazanımlara ulaşması hedeflenmektedir  
Olcay Özer
Deniz Umut Eker

Yaratıcı Okuma ile “Kayıp Kitaplıktaki İskelet”

Yaratıcı okuma yöntemi ile desteklenen okuma sürecinin çocuklara okuma heyecanı ve isteği kazandıracağı, eğlenceli, etkili bir okuma ortamı yaratabileceği düşüncesinden yola çıkılarak “Kayıp Kitaplıktaki İskelet” okuma kitabı yaratıcı okuma etkinlikleriyle...
Read More
Deniz Atalay
Ebru Akdağ

Mutluluğa Yürüyoruz

Bu uygulamaya başlamamızın en önemli unsuru çocukların enerjileriyle başarabileceklerini fark etmelerini sağlamak ve attıkları her adımın ne kadar değerli olduğunu bu adımlarla aynı zamanda ne kadar çok işlevi bir arada...
Read More
HÜSEYİN YALÇIN

The 3W’s of Teachıng

I would like to invite you to discuss and find out the 3w’s of teaching . What , (W)how ,and why ? with technology and the truths – needs of...
Read More
MÜGE BÖCEKLİ

Şapkamdan ne çıktı?

Şapkalar kullanılarak ritim oluşturma ve “şapkamdan ne çıktı” çocuk şarkısına dans ve oluşturulan ritimlerle eşlik etme. Orff uygulamalarında farklı malzemelerin kullanılmasıyla yapılan çalışmalar oldukça ilgi çekici olmaktadır. Çocuk, malzemenin büyüsüne...
Read More
Nilay Ertosun

Sosyal Bilgiler Dersinde Farklılaştırılmış Eğitim Etkililiği Olarak Oyun Temelli Öğrenme

Önce şu soruyla başlayalım : İyi bir öğrenme ortamı neden oluşur? Önce bunu keşfedelim. Araştırmacılar söylüyor ki gerçek öğrenme, gerçek dünya uygulamaları ile gerçekleşebiliyor. Bir oyun hayal edin ki gerçek...
Read More
SERTAN ÖZBAĞIŞ

Micro Bit ile Fiziksel Programlama

21. Yüzyılın gerekleri arasında yer alan kodlama eğitimi, çocukların problem çözme, yaratıcılık ve ekip çalışması yürütme gibi birçok becerilerini geliştirmektedir. Çocuklara farklı araç ve platformlarda verilebilen kodlama eğitiminde kullanım kolaylığı...
Read More
SEVCAN ARIBUĞA
SİNEM SARIKAYA ŞAHİN

Dokuz Tip Mizaç Modeline Göre Öğrenci Yaklaşımı ve Ders Planlaması

Dokuz Tip Mizaç Modeli, PDR uygulamaları ve akademik eğitim sürecine yeni bir kavramsal çerçeve oluşturmaktadır. Öğrencilerin mizaç tipinin bilinmesi, öğrenme stratejilerinin nasıl şekilleneceğini, nasıl değerlendirileceğini, nasıl algılanacağını ve tanımlanacağını anlamak...
Read More
Ayça Salıcı
Şebnem Tütüncü

Oyunla okulda eşitliği sağlamak – TEK Örneği

Öğrenme Tasarımları olarak, 9-14 yaş grubundaki çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğini sorgulamaları, farkındalıklarını artırmaları ve bu konuda kendi bakış açılarını geliştirebilmeleri için “Toplumsal Eşitlik Kiti” adlı yaratıcı ve yenilikçi bir oyun...
Read More
Tuğba ÇANŞALI

Okul Öncesinde Farklı Uygulamalar

Bahçeşehir Koleji Anaokulları okul öncesi eğitim sisteminde uygulanan 21. yy becerileri çerçevesinde Finans Okuryazarlığı, Dünya Vatandaşlığı, Stem Junior gibi uygulamaların detaylı paylaşımı olacaktır.
Tuğba Özdinç Kater

Tarsia Puzzle Programı

Formulator Tarsia programı ile küçük üçgenlerdeki matematiksel işlemleri ya da terimleri eşleştirerek büyük üçgeni oluşturmak ya da dominolama yöntemiyle öğrencilerin eğlenerek matematik öğrenmelerini güçlendirmek, kazanımların akılda kalıcılığını arttırmak.
TUĞÇE ÇINARDALI

Okul Öncesi Dönemde İnteraktif Zaman Makinesi ile Zamana Yolculuk

Bu çalışmada, öğrencilerimizin zaman kavramını daha kolay ve eğlenceli bir yöntemle anlayabilmeleri için kartondan interaktif bir zaman makinesi tasarladık. Bu makine ile öğrencilerimizin geçmiş ve gelecek zamanın özelliklerini ve koşullarını...
Read More
Yeşim Can

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Eğitimde dijital dönüşümü yaşıyoruz, bilgiye ulaşmak her zamankinden çok daha kolay fakat beceriler bilginin önüne geçiyor; eğitim kişiye özel ve veriye dayalı...
Read More
Alp Köksal

Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi ve Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlara Etkisi

Üst düzey düşünme becerileri veya bilişsel süreç becerilerinin ölçülmesi son dönemde giderek popülerleşen ve bir o kadar da yanlış anlaşılan bir konudur. Bu konudaki en önemli yanılgı ise üst düzey...
Read More
Doç. Dr. T. Oğuz Başokçu

KUTUNUN DIŞINDAN EĞİTİME BAKMAK

21yy’da eğitim nasıl dönüşüyor. Eğitimci kim? Eğitim ne? Okul nerede? Üniversitenin kimlik erezyonu eğitimi nasıl etkiliyor? Teknoloji eğitim için neler vaadediyor du? Fırsatlar/riskler. Biz teknolojiyi eğitsel bir araç olarak ne...
Read More
Murat Küçükgirgin

Merakın Hikayesi- TEGV KodAdım Kutu Oyunu

TEGV çocukların farklı gelişim boyutlarında gelişimlerini destekleyen ve onların ilköğretim düzeyinde kazanmaları gereken bilgi, beceri ve değerleri edinmelerine katkıda bulunan çocuk odaklı, özgün eğitim programları ve etkinlikleri geliştirmeyi hedefler. TEGV...
Read More
Olcay Özer
Deniz Umut Eker

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi Kapsamında Okul Yönetiminin Eşgüdüm ve Organizasyonunu Sağlayabilecek Bir Yapı Nasıl Oluşturulur?

Eğitim örgütlerinin en temel uygulama merkezi okullardır. Okullar aslında bir yönü ile dinamik, diğer bir yönü ile dirençli yapılardır. Çünkü girdiler ve çıktılar, koşullar, insan düşünce, beceri ve eğilim faktörleri...
Read More
Selçuk Dereci

Başka Öğretmenler Mümkün!

BBÖM ÖK Tarihi BBÖM Öğretmen Köyünde Yaşam Başlangıç Programları Model Geliştirme Şefkatli Eğitmen
Özlem BAYAT
Hamide TIPIRTIN

Global Cıtızenshıp and Educatıon for Global Cıtızenshıp

Local and individual actions have global impacts and challenges beyond national boundaries and they are affecting all of us! We, therefore, need to take active roles both locally and globally...
Read More
ESAT UĞURLU

Yazma Dersleri

Ferda İzbudak Akıncı’nın söyleşilerinden yola çıkarak, yazma ve yaratma sürecine dair fikir ve tavsiyelerini paylaşacağı bu atölye çalışmasında, sanatın edebiyat ile ilişkisi, yazma pratiği, karakter yaratma gibi pek çok konuya...
Read More
Ferda İzbudak Akıncı

Dobot ile Endüstri 4.0 Eğitimi

Dobot Magician ile Endüstri 4.0 Atölyesi Dobot Magician ile Endüstri 4.0 eğitiminde katılımcılar, günümüz dünyasına adım atıyorlar. Endüstri 4.0 ‘ın tüm gereksinimlerini karşılayan bu eğitimler sayesinde öğrenciler 3 boyutlu düşünme,...
Read More

“X,Y,Z Kuşağı ve Sonrası” Paneli

Yapay zeka ve robotlarla etkileşim içinde yaşaması beklenen Alfa Kuşağı ile önceki kuşaklar arası yaşam dinamiklerini tartışıyor olacağız.
Umut Kısa
Gökhan Yücel
ECE KARABONCUK
Alp Köksal

Online Anlık Ölçme – Oyunlaştırma Araçlarının Kıyaslaması

Bu sunumda oyunlaştırma yöntemiyle anlık ölçme yapan Quizizz, Kahoot, Socrative, Quizalize, Quiznetic uygulamalarının kıyaslamaları yapılarak artı ve eksi yönleri anlatılacaktır. Derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlere karar verme konusunda yardımcı olması hedeflenmektedir.
Murat Özkan

Explorıng Anchor Chart Usage

Artifacts, visual cues of classroom learning communities. Why we use Anchor Charts, how to use them and put them together. We will be creating anchor charts to provide information to...
Read More
Ann Uluer

Üstün potansiyelli çocuklar ve ebeveynleri

Üstün potansiyelli çocuklar birçok gelişim yüzü açısından akranlarından farklı olan ve yüksek bilişsel gelişim kapasiteleri sebebiyle normal sınıf ortamlarında, sahip oldukları birçok avantajın dezavantaj olarak kendilerine geri döndüğü bir gruptur....
Read More
Ayça Köksal Konik

Benim Su Roketim

Bilim ve teknolojinin gelişiminde doğa her zaman bize ilham vermiştir. Gözlem yapmak, yeni fikirler ortaya koymak için en etkili yöntemdir. V şeklinde uçan kuş sürülerini hepimiz görmüşüzdür. Peki kuşlar buna...
Read More
Duygu Seymen
Beyza Kılıçoğulları

Geçmişten Günümüze Yolculuk

5.sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde “ İlk Çağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları” konusu kapsamında Sümerler’in bulduğu çivi yazısını, kil hamurundan yaptıkları tabletlere küçük birer tarih yazıcısı gibi yazıp kendi eserlerini...
Read More
Canan İpek

Scratch ile Yok Olan Ormanlar Uygulaması

Geliştirdiğimiz uygulama öğrencilerin ormanların yok olmasına ilişkin duyarlılıklarını artırmaya yöneliktir. Uygulamamızda gerçek zamanlı veri işleyerek öğrencilerin zaman içinde kaybolan ağaç sayısını ve ormanlık alanı güncel olarak görmesi sağlanmaktadır. Scratch uygulaması...
Read More
Nuri Diker
Elvan Başokçu

Kağıttan Dijitale Ödevin Serüveni

Okullarda başlatılan EKO SCHOOL projelerine ek olarak, kağıt israfını azaltmaya yönelik olan bu projemizde, eve gönderilen ev çalışmaları – ödevleri daha eğlecenli ve kazanım odaklı hale getirebilmek adına , web...
Read More
Yasemin CIRIK
Erdem UĞUZ

Algoritma Tabanlı Harf- Hece-Kelime Öğretimi

Bu projede ilk okuma-yazma sürecindeki öğrencilerin “algoritma mantığı” ile hareket etmelerini sağlamak amacıyla “Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri” ile hazırlanan Türkçe ilk okuma-yazma etkinlikleri disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bir yandan...
Read More
Berna Işık Ersarı
Esra Dağ Örün

Canlı Kütüphane

Canlı kütüphane dersinin içeriği açıklanır. Türkçe dersi kazanım ve becerileriyle ilişkilendirilerek yapılan planlamalar anlatılır. Derste işlenen kitap hakkında bilgilendirme yapılır. Örnek ders planı video ve fotoğraflar eşliğinde paylaşılır. ISINMA/HAZIRLIK Ormanda...
Read More
Gonca KAN
Ezgi SAYDAM

Matematiksel Modelleme Yönteminin Disipinler Arası Çalışma Halinde Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanması

Matematiksel modelleme en genel anlamda gerçek hayattan veya kurgusal bir durumun matematiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi, irdelenmesi ve bu süreç sonunda benzer durumlarda kullanılabilecek bir model ortaya çıkarma işidir. Disiplinlerarası...
Read More
GONCA GAZEZ

Usıng Famous Youtubers’ Vıral Vıdeos as a materıal ın EFL Classrooms

Since my experience with K12 students began, I have heard nothing but names of different youtubers’ videos or vlogs from my students. At first, I had no idea what they...
Read More
Hatice Sevgi IRK

Nazı Propaganda & Cryptocurrency: Teachıng Controversıal Materıal & Current Events ın the EFL Classroom

Drawing from a variety of controversial material from world history and current events, we will demonstrate how to effectively lead and mediate disputes and arguments which will inevitably arise when...
Read More
Sırma Göknur
Mıchael Bobal

Eğitimde Köy Okullarından Başlayan Değişim

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’nin ve şimdiye kadarki faaliyetlerinin genel olarak ve Osman Özden’in örneği üzerinden anlatılması, Türkiye’de köy okullarının mevcut durumu ve geleceği üzerine tartışma.
Mine Ekinci

Fen Bilimleri Dersinin Argüman Odaklı Sanal Laboratuvar Uygulamaları Yöntemiyle İşlenmesi

Bilim insanlarının iddialarını sunmak, kanıtlamak, değerlendirmek ve yaymak için kullandıkları bir araç olan argümantasyon yöntemini; öğrencileri bilimsel sorulara dâhil etmek, ,bilimsel sorulara yanıt vermek için kanıta dayalı açıklamalar yapılandırmak, açıklamaları...
Read More
Burcu Kolbaşı
Naciye Dinçsoy Bayram

Oyunlarla Öğreniyorum

Türkçe ve matematik ders kazanımlarına bağlı oyun ve etkinliklerini uygularken istasyon ve grup çalışmalarından yararlanılmaktadır. Buradaki amacımız öğrenenin, öğrenmesini pekiştirmek, daha kalıcı hale getirmek, keyif alarak öğrenmesini sağlamanın yanında istasyon...
Read More
Özlem Köseoğlu
Nefise İşeri

Beyin Temelli Öğrenme ve Nöroplastisite, Öğrenme ve Öğretmede Kullanımı

Beyin temelli öğrenme nedir, Beynin öğrenme özelliklerini bilmek, öğrencilerin öğrenme performanslarına nasıl katkı sağlayabilir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli fonksiyonu gelişmiş ve sınırsız öğrenme yeteneğidir. Doğumla başlayan öğrenme sürecinin...
Read More
Olcay Karaca

Erken Çocukluk Eğitiminde Masal ve Öykülerle Sistem Düşüncesi Yaklaşımı Uygulamaları

Sistem düşüncesi, herhangi bir parçanın detayına odaklanmak yerine, bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. Olaylar, bir örüntü içinde, zamanla açığa çıkar, kendini gösterir. Sistem düşünürü alışkanlıklarını kazanmak...
Read More
Gülnaz YELESER
Özgül NAYİŞ

Yaratırken öğreniyorum, merakımı takip ediyorum!

Merak öğrenmenin ilk kıvılcımı. Çocuklar merak ettikleri şeyleri, yüksek içsel motivasyonları sayesinde, daha kolay öğreniyorlar. Hele bir de doğanın içinde sanata ulaşabildikleri bir öğrenme ortamları varsa, işte o zaman yaratıcılıkları...
Read More
Gülce Yelken
Pınar Bilir

Eğitim-Suç-Din-Özgürlük

Ülkemizde eğitim işinin daha nitelikli hale gelebilmesi için bakanlık, sivil toplum, okullar devrim üstüne devrim gerçekleştiriyor. Türkiyeli bir öğretmen olarak dünyada olup bitenleri anlamak ve meslektaşlarımla paylaşmak için yollardayım. Sunumumun...
Read More
Şahin Çevik

Sosyal Kamp

Sosyal Kamp; öğrencilerin merak ve keşif duygularını tetiklemek, okul dışında bir ortamda iş birliğine dayalı problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış olan 2 gece ve bir yarım gün süren eğitim...
Read More
VOLKAN GÖNEN

SpaceTwist : Uzayda Oyuncaklar – micro:bit ile STEM Çalışması

Yaşanabilir gezegen arayışı, uzay turizmi gibi büyük projelerden, dünyamızdaki iletişim kaynaklarını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir çok bilim insanı uzayda araştırma yapmak üzere görevlendirilmektedir. Uzaya giden astronotların uzun süre...
Read More
Müzeyyen Gözen
Yudum Özkan

Leyla Fonten ile Dokuz Kitap Dokuz Duygu Dokuz Mekan

Leyla Fonten…Yazar Tülin Kozikoğlu’nun 9 serilik hikaye kitaplarının ana kahramanı. La Fontaine’in torunun torununun torunu.Birbirinden farklı duygulara sahip 9 hayvan.Okulumuzun 9 farklı mekanına saklanmış,9 hikaye,9 öğretmen ve yönetici ve 9...
Read More
DİLEK ÇELİK
ZEHRA SARIOĞLU PEHLİVAN

Matematik Ne İşe Yarar?

“Matematik ne işe yarar?” sorusu her düzeyde öğrenci tarafından sorulur. Peki matematik ne işimize yarar sorusu doğru bir soru mudur? Yoksa bizim öğrencilere matematiği tanımlama da hatalarımız mı var? Matematik...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

Çocukların Duygusal Zeka Gelişimini Neden Desteklemeliyiz?

Günümüz çocukları dijital yaşam içerisinde duygusal zeka gelişimi konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal medya ve dijital yaşam bireylerde hoş görü ve empati gibi duygusal zeka özelliklerini azalmasına neden olmaktadır. Ebeveynlerin...
Read More
Banu Kaplan Kurtoğlu

Yerel Yönetimden Eğitimde Fırsat Eşitliğine Bakış, Alınan Sorumluluk ve Katkılarımız

Sarıyer Akademi 2015 Ağustos ayında eğitim ve öğretim faaliyetine sınavlara hazırlık olarak başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren vizyon ve misyonunu temel ilkelerini belirlemiş 4+4 eylem planı ile ilk dört yılda öğrencinin...
Read More
Sami GÖREY

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri Atölyesi VEX Robotics ile Robotik Eğitiminde katılımcılar, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, oyunlaştırma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl...
Read More
Aylin Demirhan

“Çocuğun Hayatı Oyun” Paneli

Çağlar geçip giderken, zaman gelip geçerken, Huizinga’nın deyimiyle kültürden eski olan oyun kavramının çocuklar ve yaşam için önemini tartışıyor olacağız.
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Şükran Evirgen
Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Farklılaştırılmış Öğretimde Oyunlaştırmanın Yeri “Oyun Seni Çağırıyor!”

Modern okulların geçmişi eski Roma’ya kadar uzanmaktadır. Oyunun tarihi ise çok daha eskidir. Öğrenme için ciddi olmamız gerektiğini düşünsek de, eğlendiğimizde öğrenme çok daha güçlü olur. Çünkü mutlu olduğumuz anları...
Read More
Berat Hazıray
FULYA TEMİZ

Dijital Sanat ve Dijital Öğrenme

Müzik ve Görsel sanatlar sınıflarının klasik öğrenmeden çıkarılıp 21. Yüzyıl becerilerinin verilebileceği bir seviyeye getirmek ve öğrencileri doğru yönlendirebilmek için neler yapmalıyız. Öğrenciler hala klasik bir şekilde mi enstruman öğrenmek...
Read More
ATIL ÇELİK

Fen Bilimlerinin Yabancı Dilde Öğretimine Teknolojik Yaklaşımlar

Teknolojik gelişmelerin, her alanda durmaksızın geliştiği bir zamanın içinde, dünya vatandaşı olmak hedefine sahip, dijital yerli çocuklarımız geleceğe hazırlanıyorlar. Bu takip edilmesi oldukça çaba gerektiren gelişim sürecinde onlara öğrenme arkadaşlığı...
Read More
Can Akpolat

Böcek Dedektifleri İş Başında

“Böcek Dedektifleri İş Başında” adlı projenin içeriği ve basamakları öğrencilerin ilgi ve meraklarına göre belirlenmiştir. 15 kişilik sınıflarda oluşturulan “merak duvarı” sayesinde öğretmenler, eğitim-öğretim ortamını düzenleyerek öğrencilerin sorgulama yapma becerilerinin...
Read More
Özge Şimşek
Ceyhun Gizem Alparslan

Dijital Dünyada Öğretmenler için Profesyonel Gelişim

Öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, içinde bulunduğumuz baş döndürücü değişim ve dönüşüm çağına en hızlı adapte olması gereken mesleklerin başında geliyor. Bir yandan, geleceğin mesleklerini şekillendiren ve çağa yön veren yıkıcı...
Read More
Didem Yeşil

Bir Kodlama Hikayesi: “Sınıf içi etkinliklerden dijital ortama kodlama”

Şu an 3.sınıf olan öğrencilerim 1.sınıfta iken, ileride kodlama eğitimi alsınlar istemiştim. Öncelikle çocukların algoritmik düşünce becerisine sahip olmaları gerekiyordu. Bu süreçte en çok sevdikleri canlandırma ve oyunla işe başlamaya...
Read More
Dilek Karaçelik

Gamıfıcatıon and Learner Motıvatıon- How can games ımprove your classroom?

We are surrounded by gamification in our daily lives- whether we realize it or not. What are games, why do we like them so much? As humans, we like to...
Read More
EILEEN BEZCİ

Artırılmış Gerçeklik ile Kesirler

Çalışmamız öğrencilerin kesirler konusundaki eksiklerini gidermek ve bu konu ile ilgili olan tutumlarını geliştirmek amacı taşımaktadır. Kullandığımız artırılmış gerçeklik uygulaması ile öğrencilere verilen kesirler ile ilgili görevleri tamamlaması, her görevin...
Read More
Ezgi Oğuz
Elvan Başokçu

Tarih Öncesinde Mağaralardan Kerpiç Evlere…

Bu sunum, AB destekli uluslararası “Strategies for Inclusion” projesinde “yazar/uzman” geliştirdiğim “Evoulation of Houses-From Cave to Skyscraper” başlıklı 90 dakikalık ders materyalimin “Cave & Shelters” ve “Mudbrick/Neolithic Houses” bölümlerini yeniden...
Read More
Gülşen SALGAR

Nasıl Bir Organik Kimya ?

Organik Kimya, içeriğindeki çok sayıdaki soyut kavram, sembolik gösterim ve kendine özgü bir dil içermesinden dolayı, farklı öğrenim seviyesindeki pek çok öğrenci tarafından zor bir ders olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan...
Read More
Doç.Dr. Gülten ŞENDUR

Teoriden pratiğe geçişte saha çalışmalarının önemi ve oryantiring

Yaparak, yaşayarak öğrenme (etkin katılım) gerek gündelik hayatta gerekse eğitim ve öğretim süreçlerinde önemli bir yöntemdir. Coğrafya derslerinde birçok alanda bu yöntemden yararlanılabileceği gibi öğrencilerde harita okuma becerilerinin geliştirilmesi açısından...
Read More
Gürhan Candan

Farklılaştırılmış Eğitimde Öğretmenlere Yol Gösteren Öğretim Stratejileri

Öğretim stratejilerine yanıt veren bir sınıf yaratmanın birçok yolu vardır. Öğretim stratejileri, farklılaştırılmış eğitimde öğretmenlerin içeriği, süreci, ürünü hedefe ulaşmak için kullandıkları araçlardır. Peki, farklılaştırılmış eğitimde öğretmenlere yol gösteren uygulamalar...
Read More
Deniz Mola
Ayça Koçer
Kamer SAĞLAM DEMİR

Geleceğin dünyası ve Türkiye

15 yaşından beri eğitim sistemi değiştirmek ile bir yola cıktım bu yolda türkiyeyi tanıdım ülkemde eğitim odaklı ortaya cıkan ekonomik ve sosyoekonomik sıkıntıları anlatarak bunların üstesinden gelmemiz gerektiği geleceğin dünyasını...
Read More
ONUR EYMEN COŞKUN

Zamanın Ötesindeki Kristal Çocuklar

Kristal Çocuklar dediğimiz Z kuşağı çocuklarının, düşünme ve yaşam becerileri gelişimini desteklemek adına oluşturduğumuz etkinlikleri sunacağımız çalışmada, çocukların hayal kurmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmeyi amaçladık. Z kuşağı çocuklarının yaratıcılıklarının...
Read More
ELİF DEMİR
ÖZGE YILDIRIM

Okulsuzluğa Doğru Eğitimde Dijital Dönüşümün Hızı

Geçmişte sadece eleştirel bir yaklaşım olarak görülen okulsuz eğitim düşüncesi, artan sayıda ve her eğitim seviyesine uygulanabilir teknolojik gelişmeler sayesinde, yakın geleceğin sıradan olması muhtemel bir özelliği haline gelmiştir. Endüstriyel...
Read More
Özgün Ergin

Tolstoy’un İlyas Öyküsünde Sistem Düşüncesi

Eğitimde Sistem Düşüncesinin araçları anlatılarak Tolstoy’un “İlyas” öyküsüne bu araçların uygulanışı anlatılacak. Sistem düşüncesiyle metin analizinin nasıl yapıldığı, grafik okumayla öğrencinin düşünme becerisinin nasıl ilişkileneceği üzerinde durulacak.
Merve Kamuk
Reyhan Özmen

Instant No-Prep Games for Young Language Learners

Games are perfect for young learners to be actively engaged in the language classroom. They motivate students to learn and use the target language. Games physically, mentally, creatively and communicatively...
Read More
Şadiye Demir

Çağdaş Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

21. yy’ın öğrenme ve öğretme süreçlerinde radikal değişikliklere ihtiyaç duyulan bir çağ olduğunu düşünüyorum. Kitlesel eğitim, geleneksel eğitim anlayışı içerisinde; belirli bir alanda belirli bir gruba, aynı yaş dönemlerine ait...
Read More
YELİZ DEMİRAL ŞİMŞEK

Şiirleri Pas Geçme, PASS’la İncele

PASS tekniği kullanarak hazırlanan etkinlikler ve çalışmalar aracılığıyla öğrenciler yönlendirilir. Bu yönlendirme aşamalarında Türk edebiyatının önemli şairlerinden seçki oluşturulur. Yaklaşık bir hafta süren çalışmayla öğrencileri sıkmadan edebi keyif ve kültürel...
Read More
Yeşim Şamar Yılmaz

Bir Köy Enstitüsü Rüyası

Çocukların okul ortamında aktif olduğu,doğa ile iç içe oldukları,katılımcı ve barışçıl bir ortamda şiddetsiz iletişim çalışmalarını yaptığım çalışmalar ve köy kadınlarını okula çekerek eğitimin bir parçası yaptığım çalışmalarımı sunacağım.Duvarsız Sınıflar...
Read More
Zeliş Kurt

Okul Saatleri Depresyonu Gösteriyor

Sunumda geçen yılın tıp Nobel ödül konusu olan sirkadyen ritmin öğrenme üzerine etkileri paylaşılacaktır. Ayrıca okul saatlerinin/ders programlarının öğrencilerin sirkadiyen ritme göre düzenlenmesi ile ilgili örnekler katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Ozan Demiralp

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi

  Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi 7 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bayer Türk ortaklığında yürütülen bir bilim okuryazarlığı projesidir. Bu projede gönüllü gençler aracılığı ile çocuklar birer bilim okuryazarı...
Read More
Yağmur Pal

Proje Odaklı Yapay Zekâ Eğitimi

Eğitimin Amacı Çağın bilim ve teknolojisine yön verebilecek, çok boyutlu ve disiplinler arası düşünebilen gençlere ve bu gençleri yetiştirecek proje odaklı bir eğitim modeline ihtiyacımız var. Bu vizyon doğrultusunda, 2017 yılından...
Read More
Uzay ÇETİN
Yunus Emre GÜNDOĞMUŞ

Oryantiring ile Ezber Bozan Matematik

ORYANTİRİNG, HARİTA YARDIMIYLA YÖN BULMAYI İÇEREN, ZAMANA KARŞI YAPILAN, FİZİKİ OLDUĞU KADAR ZİHNİ DE ÇALIŞTIRAN, ZEKÂ GEREKTİREN BİR SPOR VE TEKNİKTİR. SADECE FİZİĞİ GELİŞTİRMEKLE KALMAZ, BASKI VE STRES ALTINDAYKEN BAĞIMSIZ OLARAK DÜŞÜNME...
Read More
Yeliz Uzuncuk
Güler Akbulut

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri

VEX Robotics ile Mühendislik Tasarım Süreçleri Atölyesi VEX Robotics ile Robotik Eğitiminde katılımcılar, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, oyunlaştırma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl...
Read More
Aylin Demirhan