EDKKonya’da 27 Atölye, 18 Sunum, 5 Panel ile 65+ konuşmacı deneyimlerini paylaşacak.

Paneller ana salonda, atölye ve sunumlar 11 farklı salonda yapılacaktır. Aşağıdaki programda yerleşim yeri planı güncellenecektir.

 

 

1.gun
20 Nis 2019

Çocuklar için Felsefe (P4C)

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children/P4C), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir öğretim yöntemidir. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir....
Read More
Dr. Özge Özdemir

UbD ile Öğretimi Kurguluyorum!

Bilgiye bir çırpıda ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz, fakat bu kadar kolay ulaştığımız bilginin zihinlerde uçuştuğu ve ne yazık ki kalıcı bir yer edinemediği bir çağdayız. İstediklerimizi akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven

Yaratıcılığını Özgür Bırak / Anlık Yaratıcı Düşünme

Sorgulama merak ile başlar. Merak ise yaratıcı düşünme vazgeçilmez bir durumdur. Çünkü merak, sorgulamayı tetikler. Bu durum, dış dünyadan insan doğasına kaydıkça yaratıcı düşünme gelişir. Alfred Adler, der ki: “Biz, gerçeği...
Read More
Duygunur Şahin Arslan

Yaratıcı Yazmak ya da Yazmamak

Yaratıcı düşünme, öğretilebilen, geliştirilebilen ve ölçülebilen becerilerden beslenir. Yaratıcı okuma ve yazma adıyla anılan uygulamaların pek çoğu yaratıcı düşünmeye “sistematik” olarak odaklanan çalışmalardan yoksundur. Oysa yaratıcı düşünme çalışmalarının olmadığı yerde...
Read More
Dr. Nilay Yılmaz

Panel: Yeni Nesil Öğrenme

Prof.Dr. Kemal Yürümezoğlu
Gökhan Yücel
Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey
Doç.Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

Okullarda Problem Çözme ve Tasarım Kültürünün Oluşturulması: PD-STEM Uygulamaları

Geride bıraktığımız yüzyılda başta John Dewey olmak üzere birçok eğitimci disiplinlerarası yaklaşımların bilimsel bilgi ve becerilerin günlük hayattaki uygulamalarla ilişkilendirilmesindeki öneminin altını çizmişlerdir. Tek bir disipline dayalı bilgi yerine, gerçek...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay
Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan

MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE DAYALI SORU ve ETKİNLİKLERİN KULLANIMI

Matematik dersindeki başarısızlığımız ve matematiğe değer verme konusunda yaşadığımız sıkıntı herkesçe malumdur. Okul bilgilerinin gündelik hayata nasıl transfer edildiği, okul matematiği ile gündelik hayattaki olaylar arasındaki bağın nasıl kurulduğu ve...
Read More
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aydın
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin

Panel: 21. Yüzyılda Yönetim Becerileri ve Liderlik

Prof.Dr. Mustafa YAVUZ
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu
Mete Kızılkaya
BURCU AYBAT

Duvarsız Okul

Şükran Evirgen

Öğretmen 2.0: Tasarımcı, Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Dersler Tasarlayın!

Öğrencilerinizin anladığından emin olamıyor musunuz? Müfredatı zamanında yetiştiremiyor musunuz? Ünite ve ders planı yaparken zorlanıyor musunuz? Anlamayı teşvik eden plan örneklerine mi ihtiyacınız var? Teknolojiyi nerede ve ne zaman kullanacağınız...
Read More
BURCU AYBAT
Didem Akpınar

Yeni nesil sorular yeni mi yoksa biz mi soruları etkili soramadık? Bir uygulama örneği: Matbeg

Son yıllarda farklı düzeylerde ulusal ve uluslararası birçok sınavda karşımıza çıkan “yeni nesil” sorular olarak adlandırılan sorular nasıl yazılır?  Öğrencilerin bu sorularda başarılı olmaları nasıl sağlanır? Yeni nesil sorulara örnek...
Read More
Kenan Çağlar Dükel
Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

Dijital Çağda Öğretmen Olmak

Bu atölye çalışmasına “21. Yüzyıl dijital çağın öğrenenleri olan bugünün çocuklarının öğretmenlerinin sahip olmaları beklenen yeterlikler nelerdir?” sorusu ile başlanacaktır. John Dewey’in “Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız” sözünden yola...
Read More
Doç.Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

Panel: Öğretmen Yetiştirme Politikamız ve Öğretmenin Yolculuğu

Doç.Dr. Onur Köksal
Kayhan Karlı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin

Yetenek Haritaları

Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aydın

Yabancı Dil Öğretiminde Oyun ve Şarkı Kullanımı

Bu atölye çalışmasının amacı yabancı dil eğitiminde oyunlar ve şarkıların kullanımının uygulamalı örneklerle katılımcılarla paylaşılmasıdır. Katılımcılar uygulamalı aktivitelere bizzat katılarak deneyim sahibi olarak sınıflarında uygulama yapabileceklerdir. Atölye çalışması öncelikle İngilizce...
Read More

Anasınıfından Üniversiteye Veri Bilimi/İstatistik Eğitimi, Ama Nasıl?

Veriyi toplamanın, anlaşılır hale getirmenin ve faydalı olacak bir şekilde kullanabilmenin bu kadar kritik hale geldiği günümüzde öğrencilerin veri konusundaki becerilerinin temelinin atılması ve geliştirilmesi büyük bir öneme sahip. Bunun...
Read More
Dr. Oğuz Köklü

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PYP UYGULAMALARI

PYP (primary years programme/ilk yıllar programı), İlk Yıllar Programı, 3 – 12 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de sınıf dışında araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel...
Read More
Başak GÖKCEK
Duygu ACAR SEVİM
Nursel UYAR DALKILIÇ

Zihin Haritaları ile Akıcı Okuma Anlama Becerisini Geliştirme

“Okuma”yı nasıl tanımlarsınız? Farklı “okuma” biçimleri nelerdir? Okuma; Yazılı sembollerin kavranması olarak da ifade edilebilen okuma, sayfa üzerindeki alfabetik sembollerin yorumlanmasından daha fazlasını gerektirir. Beynimizin ilacıdır. En farklı okuma biçimi...
Read More
Dr. Özgür Şimşek
Aykut Açkalmaz

Panel: Eğitimin Değişim ve Dönüşümü

Doç.Dr. Mustafa Sever
Kayhan Karlı
Doç. Dr. Eren Ceylan
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven

SAS ‘a kulak verin! Bazen başarmak için Sizi Anlayan bir Sistem gerekir.

Sinirbilim ve beyin plastisitesi alanlarında yapılan araştırmalara dayanarak geliştirilen SAS Metodu; müziği, tonları ve konuşma seslerini kulaklıklar aracılığı ile beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimi geliştirerek pozitif değişimler yaratan bir...
Read More
Klinik Psikolog Bayram Duysak
Ergun Karabulut

Endüstri 4.0 Eğitimi ve VEX Robotics

VEX Robotics ile Robotik Eğitiminde katılımcılar, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, oyunlaştırma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl becerilerinin kazanımlarını öğrenirler. Eğitimler, öğrendiklerini destekleyecek pedagojik...
Read More
Ahmed Bahadır Özdemir

Panel: Oyunun Gücü: Doğal Öğrenme

Şükran Evirgen
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Ercan Altuğ Yılmaz
Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Etkili Öğrenme Stratejileri

Erken çocukluk döneminde öğrencilerin anlamlı düşünme becerilerini geliştirme ve işbirliği içinde öğrenmeleri konusunda strateji örneklerini içerir. Öğrenilen bu stratejiler hem öğrenilenlerin ölçülmesine hem de öğretimin değerlendirilmesine fırsat verecek harika deneyimlerden oluşmaktadır.
Bahar Tunçay

Konya Bilim Merkezi Uygulamaları/ KodlaHama

Anasponsor: Konya Büyükşehir Belediyesi

SEDEP Tabiatını Keşfet

Anasponsor: Selçuklu Belediyesi

Tasarım-Beceri Atölyeleri Nedir? Ne Olmalıdır?

Son yıllarda tüm dünyadaki eğitim kurumlarında gözlemlenen en baskın eğilimlerden biriüretim atölyelerinin bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Bu eğilim, eğitim bilimciler tarafından, “maker hareketinin” eğitim alanındaki yansıması olarak açıklanmaktadır....
Read More
Efe Mısırlı

Öfkeni Tanı ve Kontrol Et

Uzm. Selçuk Duman

Fen Müfredatını Deneylerle Anlatmanın Pratik Yolları

Fen derslerini uygulamalı deneylerle anlatmanın önemi ve eğitime inanılmaz katkısı her öğretmen tarafından kabul edilmişken derslerde neden bu kadar az deney yapılıyor? Laboratuvar eksikliği , malzemeye erişimdeki zorluklar, zaman yetersizliği...
Read More
Turgay Ülgen

Dobot Magician ile Endüstri 4.0 Atölyesi

Dobot Magician ile Endüstri 4.0 eğitiminde katılımcılar, günümüz dünyasına adım atıyorlar. Endüstri 4.0 ‘ ın tüm gereksinimlerini karşılayan bu eğitimler sayesinde öğrenciler 3 boyutlu düşünme, tasarlama ve üretim süreçlerini tanırken...
Read More
Eyyüp Eriman

EduCat Hub

Eren Yıldız

Global Öğretmen ve Global Öğrenci Nasıl Olunur?

Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrencilerimizin en büyük sorunlarından birisi yabancılarla İngilizce konuşmaktan korkmalarıdır. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Bu çalışmamızda onu anlatacağız. Bir çok ülkeyle yapmış olduğumuz online dersler nasıl yapılır...
Read More
Ercan Şimşek