9. Eğitimde Değişim Konferansı Konferans Programı

Aşağıda tüm konuşmacılarla ve konuşmaları ile ilgili bilgilerin yanı sıra konuşmanın ABC Okullarında hangi kat ve sınıfta gerçekleşeceğini görebilirsiniz. En güncel halinden haberdar olmak için bu sayfayı etkinlik günü kontrol etmeyi unutmayınız. Konferans programının tablo haline buradan ulaşabilirsiniz.

8:30-9:00

Kayıt

Konferans yaka kartlarının dağıtılması.

9:00-10:00

Açılış Konuşmaları

Açılış konuşmaları

10.00-11.00
Değişimin Dönüşümü

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Değişimin Dönüşümü

Sayın Ziya Selçuk 9. Eğitimde Değişim Konferansında bizlere Değişimin Dönüşümü konuşmasını yapacaktır.

11:00-11:30

Ara

11:30-12:30
Eğitimin Yeni Dili: İnsan Kıymetinin Geliştirilmesi

Aytaç AÇIKALIN Prof. Dr.

Eğitimin Yeni Dili: İnsan Kıymetinin Geliştirilmesi

Sayın Aytaç Açıkalın 9. Eğitimde Değişim Konferansında bizlere Eğitimin Yeni Dili: İnsan Kıymetinin Geliştirilmesi konuşmasını yapacaktır.

12:30-13:30

Ara - Öğle Yemeği

PANEL - 13:30-14:30 Cep Sineması

Etkili STEM Eğitimi için Öğretmen Yeterliklerinin Güçlendirilmesi Paneli

Panel Açıklaması

13:30-15:00 A-1 B BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK

Okuma Çemberi ile Etkin Okuma

Atölye Açıklaması

Okumayı sevdirmek, kitapları zoraki değil, içten bir dost yapabilmek çocukları önemseyen herkesin ortak amacı. Bu felsefe ile yola çıkarak okudukları kitabı daha yakından tanımaları, daha iyi analiz edebilmeleri, kitaplara başka bir gözle bakmalarını sağlamak için bizler de sınıflarımızda “Okuma Çemberi” uygulamasını başlattık. Okuma çemberinin felsefesi, grup çalışmaları ile kitabı yeniden gözden geçirmeye dayanmaktadır. Okuma alışkanlıklarına katkı sağlayan bu çalışma aynı zamanda bir gruba dâhil olabilme, ekip çalışmasına etkin katılabilme becerisini geliştirmektedir. Fikirlerini tartışmak ve en sonunda sunmak ise hem felsefi alt yapıyı hem de sunum becerisini desteklemektedir.

13:30-15:00 A-2 B BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Peritextual Okuma ve Resimli Çocuk Kitapları

Kamil Ersin ARAÇ

Peritextual Okuma ve Resimli Çocuk Kitapları

Atölye Açıklaması

Çalıştayın amacı, öğretmenlerin öğrencilerine kitap okumasının onların okuryazarlıklarını
artıracağını göstermektir. İlkokuma yazma eğitimine ilişkin literatür incelendiğinde, çocuklara sesli kitap okuma üzerine çok sayıda çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmaların ortak yönü, çocuklara kitap okumanın, onların tüm okuryazarlık becerileri üzerinde güçlü bir etkisinin olduğudur. Bu çerçevede çalıştay da, öncelikle çocuk edebiyatı ürünlerinin, özellikle de resimli çocuk kitaplarının öğretim sürecinde kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Ardından literatür bilgilerinden hareketle resimli çocuk kitapları aracılığıyla düşük düzey becerilerden (peritextual okuma) üst düzey becerilere (metinler arası ve eleştirel okuma) okuma sürecinin nasıl yapılandırılabileceği ve çocukların okuryazarlık becerilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulacaktır.

13:30-15:00 A-3 B BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
Genel Eğitim Ortamlarında Kapsayıcı ve Bütünleştirici Eğitim Uygulamaları

Tuna ŞAHSUVAROĞLU

Genel Eğitim Ortamlarında Kapsayıcı ve Bütünleştirici Eğitim Uygulamaları

Atölye Açıklaması

Özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerle aynı eğitim ortamında eğitim alması olarak ifade edilebilecek bütünleştirme uygulamaları ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalar özel gereksinimli bireylerin, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim aldıklarında eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılandığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler başta olmak üzere özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerine müdahil olan tüm muhatapların bütünleştirme uygulamaları ile ilgili kendilerini geliştirmeleri, farkındalık edinebilmeleri, bütünleştirme uygulamalarının kalitesinin artırılması için önemli bir unsurdur. Konferansınız kapsamında, sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış eğitim ve öğretimsel uyarlama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik ilgili klinik saha ve akademik deneyimlerimi şans ve fırsat verildiği takdirde izninizle paylaşmak isterim.

13:30-15:00 A-4 B BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK
Oyunun İyileştirici ve Geliştirici Gücü

Suat CÖMERT

Oyunun İyileştirici ve Geliştirici Gücü

Atölye Açıklaması

Çok öğrenmeli, bol eğlenmeli, doyasıya oynamalı bir eğitim. İçerik;
-Oyun Nedir?
-Oyun Türleri Nedir?
-Çocuk Neden Oynar?
-Yaş Gruplarına Göre Oyunlar Nelerdir?
-Oyun ile Sınıf Yönetimi.
Sorularına cevap bulacağımız aktif katılımlı oyun atölye çalışmaları yapacağımız ve tam "50 Çocuk Oyunu" öğreneceğiz.

13:30-15:00 A-5 B BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK

Dijital Kitapların Evreni: Okuma Adası

Atölye Açıklaması

Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler öğretim ortamlarında bir değişim başlatmıştır. Öğretim ortamlarının değişiminde farklı materyaller ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri ‘Dijital Hikâyeciliktir’. Dijital Hikâyelerin, geleneksel hikâyelerden en önemli farkı, modern teknolojiler kullanılarak geliştirilmesidir. Dijital Hikâye olarak adlandırılan eserler çoklu ortam ögelerini (görüntü, ses, yazı vb.) içermektedir. Dijital hikâyeler, temel bilgisayar bilgisi kullanılarak hazırlanabilmektedir. Okuma Adası' Uygulama Yazılımı, 4-10 yaş çocukları için okul öncesi kazanımlarına ve ilkokul derslerine yönelik dijital eğitsel kitapların olduğu bir uygulama yazılımıdır. Bu atölyede Okuma Adası uygulaması tanıtılıp, dijital hikaye yazımı ile ilgili bir çalışma yapılacaktır.

13:30-15:00 A-6 B BLOK ZEMİN KAT 6.DERSLİK

Matematik Eğitiminde Steam ve Origami

Atölye Açıklaması

Matematikle ilk karşılaşma dünyayı algılama süreciyle eş zamanlı olarak geometri ile başlar. Geometri, öğrencilere matematikle gerçek hayat durumlarını aynı düzlemde birleştirme fırsatı verdiği için öğretim programımızda önemli bir rol oynamaktadır. Matematik eğitiminde ve dolayısıyla geometri öğretiminde tasarım süreçlerinin dahil edilmesi ve origami gibi geometri, tasarım, hayal gücü ve sanatın aynı potada anlamlı bir değere dönüştüğü bağlamların kullanılması öğrencilerin; matematiksel akıl yürütmeleri için keyifli ve motive edici bir yoldur. Atölyemiz kapsamında origaminin matematiksel, bilişsel, kişisel ve sosyal beceriler üzerindeki etkilerine değinmenin yanı sıra, Steam çalışması örneği ile öğrenci katılımını ve genel öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için, öğrencilerin matematik problemlerini tanımlamayı daha kolay bulmalarını; matematikle eğlenmeyi, hayata dahil etmeyi ve kalıcı öğrenmeler için yeni fikirler uyandırmayı hedefliyoruz.

13:30-15:00 A-7 B BLOK ZEMİN KAT 7.DERSLİK
Değerlerin ve Çevrenin Çizgi Romanı

Genç Osman İLHAN

Değerlerin ve Çevrenin Çizgi Romanı

Atölye Açıklaması

Bu oturumda Ağustos 2022 tarihinde TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirilen "Değerlerin ve Çevrenin Çizgi Romanı" adlı projede hakkında bilgi verilerek, sosyal bilgiler eğitimi kazanımları çerçevesinde mevcut değerler ekseninde sürdürülebilirlik kapsamında çevre entegreli çizgi roman kurgusu ve yapımı örneklerle sunulacak, katılımcılarla birlikte bir çizgi roman kurgusu ve yapımı gerçekleştirilecektir.

13:30-15:00 A-8 B BLOK 1.KAT 8.DERSLİK
Müzede Drama

Ebru DURMUŞ

Müzede Drama

Atölye Açıklaması

Müzede Drama yapılandırıcı eğitim anlayışı ile bire bir örtüşen aynı zamanda disiplinler arası yaklaşımı merkezine alan, hitap ettiği kitleye kültürel miras bilinci kazandırmayı hedeflerken bununla birlikte dramanın gücünü kullanarak anlamlı öğrenmeyi sağlayan bir atölye çalışmasıdır. Müzede drama atölyesi sanal müze gezilerinde, okulda, yerinde müze gezilerinde rahatlıkla uygulanabilecek bir çalışmadır. Atölye çalışması hazırlanırken çalışmanın yapılacağı sınıf kademesinin sosyal bilgiler dersi kazanımlarına göre bir planlama yapılır. Kazanımlara uygun bir müze tercih edilir. Söz konusu müze sanal ortamda veya yerinde gezilir bu gezi sırasında müzedeki obje, resim, heykel vs. tanıtılırken drama ve oyun işe koşulur. Farklı disiplinlerle de bağlantı kurulacak şekilde tasarlanan plan çerçevesinde öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi sağlamak ve öğrendiklerini yaşam becerilerine veya farklı derslere transfer etmelerini sağlamak amaçlanır.

13:30-15:00 A-9 B BLOK 1.KAT 9.DERSLİK
Alman Metodu Uygulamalı Derin Beyin Egzersizleri

Oğuzhan GÖZEK

Alman Metodu Uygulamalı Derin Beyin Egzersizleri

Atölye Açıklaması

Ana gövdeyi modern dünya insanının maruz kaldığı manipülasyonlara karşı zinde kalmayı, dikkati sürdürebilme ve odaklanma gücü üzerine kurgulamıştır.

Bu program görsel uyaranlarla ve koordineli hareketlerle beyin fonksiyonlarını uyararak beyne daha fazla kan akışını sağlar.

Derin beyin eğitim programında binlerce hareket ve egzersiz vardır. Egzersizlerin çoğu bireylerin yapamayacakları şekilde dizayn edilmiştir. Bu egzersizler ve oyunlar kasıtlı olarak tasarlanmıştır.

Derin beyin eğitimleri, katılımcılara sürekli yeni görevlerde beynimizi zorlayan ve teşvik eden bir eğitim programı sunar. Hem eğlenebileceğiniz hem de bol kahkaha atabileceğiniz, vücudunuzdaki mutluluk kimyasallarının coştuğu, beyninizde havai fişeklerin patladığı ve kendinizi çok iyi hissedeceğiniz yurtdışı menşeli harika bir programı sizlerle buluşturuyoruz.

13:30-15:00 A-10 B BLOK 1.KAT 10.DERSLİK
Öğretmenim, O 40 Dakikada Sen de Varsın!

Doç. Dr. Nida TEMİZ

Öğretmenim, O 40 Dakikada Sen de Varsın!

Atölye Açıklaması

Atölye içerik açıklama detay: Ülkemizde ders saatleri ortalama 40 dakikadır. Bu her 40 dakika için hazırlanan ders planlarında hem öğrenci hem de öğretmenler eşdeğerde dikkate alınmalıdır. Ders planlanırken sınıf, öğrenciler +1 olarak anlamlandırılmalıdır. İşte o +1, öğretmenin kendisidir. Günümüzde çok çeşitli ve ulaşılabilir platformda öğrenme gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bilgiye ulaşım hızı ve bilginin sunum çeşitliliği artmıştır. Böyle bir durumda bilginin tek kaynağı öğretmen değildir. Bu durum öğretmeni pasif hale getirmek olarak algılanmamalı aksine öğretmenin kendini de plana her aşamasıyla dahil etmesine bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ders nasıl planlanabilir?

Bu atölye çalışması bunu örneklendirme ve deneyimleme amaçlıdır.

13:30-15:00 A-11 B BLOK 1.KAT 11.DERSLİK

Etkinlikler ile Etkin Çocuklar

Atölye Açıklaması

Atölyenin amacı yapılandırmacı eğitimin öğretim yöntemlerinden biri olan ve sınıf öğretmenleri tarafından öğretim sürecinde sıklıkla kullanılan Etkinlik Temelli Öğrenme Yöntemi’ne yönelik uygulamalı bir değerlendirme ve geliştirme çalışması yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretim sürecinde kullanılan etkinliklerin sahip olması gereken özellikleri belirlemek için ilgili literatür taranmış, etkinliklerde yer alması gereken temel özellikler saptanmış ve alanda görev yapan öğretmenlerden de etkinlik konusunda bilgiler toplandıktan sonra yapılandırmacı eğitim perspektifi doğrultusunda analiz edilerek etkinlikler konusunda ortaya bir çerçeve konulmuştur. Atölye sonunda katılımcıların elde etmesi beklenen kazanımlar şu şekildedir: Etkinlik seçimi aşamasında dikkat edilmesi gereken etkinlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, etkinlikleri değerlendirebilmek, etkinliğin hangi ölçütlere göre geliştirebileceğini kavramak ve kazanımlara yönelik etkinlik tasarlama becerisi kazandırmak.

13:30-15:00 A-12 B BLOK 1.KAT 12.DERSLİK
Yeni Nesil Eğitsel ve Rekreatif Oyun Uygulamaları

Resul AYDOĞAN

Yeni Nesil Eğitsel ve Rekreatif Oyun Uygulamaları

Atölye Açıklaması

- Uygulamalı Oyun Örnekleri
- Öğretmenlerimizin derslerinde kullanacakları basit oyun tasarımı teori eğitimi
- Oyunlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

13:30-15:00 A-13 B BLOK 1.KAT 13.DERSLİK
Çocuk Resim Çalışmanın Önemi

Akif SEVEN

Çocuk Resim Çalışmanın Önemi

Atölye Açıklaması

Çocuk resmi neden önemlidir?Yetenek mi,istek mi,sevgi mi? Çocuk ile nasıl resim çalışılır? Çocuk resmi yorumlanabilir mi? Kimler yorumlayabilir? gibi bir çok sorunun cevabı bu atölyede...

13:30-15:00 A-14 B BLOK 1.KAT 14.DERSLİK
Başka Bir Ders Mümkün

Behiye VAROL

Başka Bir Ders Mümkün

Atölye Açıklaması

Şimdiye kadar öğrenme yolculuğumuzda, öğretme yolculuğumuzda maruz kaldığımız düz anlatım, soru cevap tekniğinin dışında da "başka bir ders mümkün". Bu dersin içeriğinde oyun kapakları, ahşap oyuncaklar, mandallar gibi "şeylerin" ders materyaline dönüşmesi sürecinde görüşmek üzere...

13:30-15:00 A-15 B BLOK 1.KAT 15.DERSLİK
Kimin İçin Değil Kiminle Birlikte

Burcu BONCUKÇU

Kimin İçin Değil Kiminle Birlikte

Atölye Açıklaması

13:30-15:00 A-16 -1.KAT KÜTÜPHANE

Hihi Hipo Yaratıcı Drama ile Etkileşimli Okuyor

Atölye Açıklaması

 

Hihi Hipo kitabı üzerinden çocuk kitabı atölyesi

13:30-14:10 S-1 A BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK
New Generation Treasure Hunt 4.0 Boost Your Language Skills  With The Help Of Technology

Ramazan IŞIK

New Generation Treasure Hunt 4.0 Boost Your Language Skills With The Help Of Technology

Sunum Açıklaması

New generation treasure hunt 4.0 projesinde tamamen modifiye edilerek yabancı dil öğretiminde temel becerilerini (okuma,dinleme,konuşma,yazma) dijital materyaller kullanarak , ekip çalışması halinde öğrencilerin aynı zamanda 21.yüzyıl becerileri ile donanmasını amaçlayan olabildiğince öğrencilerin haraket ettiği aynı zamanda dil becerilerini geliştirdiği geniş bir yaş aralığının uygulayabileceği ve cep telefonu veya tabletlerini faydalı amaçlar için kullanabilecekleri, problem çözme becerilerini geliştiren bir uygulamadır

13:30-14:10 S-2 A BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Dil Üzerine Dedektif Adımları

Ahmet CANBAZ

Dil Üzerine Dedektif Adımları

Sunum Açıklaması

Öğrencilerin merak duygularını artırmak ve öğrenme motivasyonu sağlamak amacıyla kurgulanan proje beş temel adımdan oluşmaktadır. “Hazırlık” aşamasında öğrencilere mentimeter üzerinden konuyla bağlantılı sorular yöneltilerek onların merak duygularını ve ön bilgilerini kontrol etmeleri sağlanır. “Takım Olma” adımında öğrencilerin gruplara ayrılarak Deyimler App üzerinden yapılan etkinlikle birlikte hareket etmeleri amaçlanır. “Sorgulama ve Yaratıcılık” adımında öğrencilere Padlet, Jamboard ya da Pages üzerinden bir çalışma kağıdı yollanır. Öğrencilerden çalışma kağıdına istedikleri bir deyim ya da atasözünü yazmaları ve yazmış oldukları söz öbeğinin anlamına uygun olarak çıkış noktası hakkında hikaye yazmaları istenir. “Günlük Hayata Aktar” adımında gruplar bir söz öbeği çekerek Puppet Pals ya da Toontastic ile doğaçlama yapar. "Değerlendirme" adımında öğrencilere Google Form üzerinden Öz, Akran ve Grup Değerlendirme formları yollanarak öğrenciler değerlendirme sürecine dahil edilir.

13:30-14:10 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
InnoMaDE- Innovative Museums for a Digital Europe

Dr. Hamide KILIÇ

InnoMaDE- Innovative Museums for a Digital Europe

Sunum Açıklaması

Bu sunumda bir Erasmus + projesi olan InnoMaDE (Innovative Museums for a Digital Europe) hakkında bilgi verilerek, müzelerin dijital dünyaya entegre edilmesi, oyunlaştırma ve girişimcilik ekseninde müzelerin önemi anlatılacaktır.

13:30-14:10 S-4 A BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK
Kendinize Verebileceğiniz En Güzel Hediye: Duygusal Çeviklik

Prof. Dr. Belgin ELMAS

Kendinize Verebileceğiniz En Güzel Hediye: Duygusal Çeviklik

Sunum Açıklaması

Kendinizi ara sıra da olsa öğrencilerinize kızıyor buluyor musunuz? Sonra da öğrencilerinize kızdığınız için kendinize kızıyor musunuz? Eylemlerinizi, onları yapmak size iyi hissettirdiği için mi yoksa yapılması gereken doğru şeyler olduğu için mi seçiyorsunuz? Hayatımızda her zaman harika hissetmediğimiz gibi, sınıfta da harika hissetmeyebiliyoruz. Peki kötü duygularımızdan hemen kurtulmalı mıyız? Bunları aşmak neden kolay değil? Bu sunum, duyguların öğretmenleri nasıl etkilediğine ve öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında duygularıyla nasıl başa çıkabileceğine odaklanarak tüm bu soruları yanıtlamaya çalışacaktır. Sunumda duygusal çevikliğin ne olduğu ve nasıl geliştirilebileceği tartışılacaktır. Alanda yapılan araştırma sonuçlarının da yer aldığı sunumda duygusal olarak çevik insanların özellikleri, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını etkileyen faktörler ve duygusal olarak daha dayanıklı olmaları için geliştirebilecekleri stratejiler paylaşılacaktır. Ayrıca öğretmenler ile öğrencilerinin duygularının farkına varmaları ve bir gelişim zihniyeti geliştirerek duygusal olarak çevik bireyler olmalarına yardımcı olabilecekleri pratik fikirler paylaşılacaktır.

13:30-14:10 S-5 A BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK

Gürsoy MANTAŞ-Burhan YILDIZ

İç Mekan Hava Kalitesi İzleme Sistemi

Sunum Açıklaması

İç mekan hava kalitesini gerçek zamanlı ölçen, ölçüm verilerini gerçek zamanlı bulut tabanlı serverlara farklı ağ protokolleriyle aktaran ve daha sonra bu veriler ile kullanıcılara raporlar, grafikler sunan ve bu şekilde iç mekan hava kalitesinin takibinin yapılmasını sağlayan, IoT konseptiyle mevcut donanım ve yazılımlarla uyumlu platform.

13:30-14:10 S-6 A BLOK ZEMİN KAT 6. DERSLİK
"Master of Science Experiment" Projesi

Serdar YAZICI

"Master of Science Experiment" Projesi

Sunum Açıklaması

Projemiz öğrencilerin bilim deneylerinin ustası olmasını hedefleyerek Aralık ayı itibariyle planlanmış ve her ay proje ortakları ile ortak belirlenen temalarda öğrencilerin bilimsel deney videolarını çekmelerini amaçlamıştır. Projemizin hedef kitlesi ortaokul öğrencileridir. Öğrencilerimiz Fizik, Kimya, Biyoloji deney videolarının yanısıra süreç sonunda kendi belirledikleri Master deneylerinin videolarını çektiler. Bunlar süreç sonunda Youtube ve çeşitli platformlarda paylaşıldı ve aynı zamanda e-kitaba dönüştürülerek Fen Bilimleri alanında bir kaynak oluşturuldu. Projemizin başında Ön Test sonunda ise Son Test uygulaması ile projemizi öğrenciler açısından değerlendirmenin yanısıra hem öğretmen hem de veli görüş anketleri hazırladık. Projemiz ile öğrencilerimizde öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlilik, sosyal yeterlilik, girişimcilik anlayışı, ortak ürünlerimiz ile özellikle kültürel bilinç gibi anahtar yetkinlikler ve beceriler geliştirmelerine katkıda bulunduk.

13:30-14:10 S-10 ZEMİN KAT SALİH ZEKİ ÇALIŞMA SALONU
Değişim Sürecinde Öğretmen Liderliği

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Değişim Sürecinde Öğretmen Liderliği

Sunum Açıklaması

14:10-14:20

Ara

Bu eşzamanlı oturumda sunuma katılanlar bu araya çıkacaktır. Atölyede yer alan katılımcılar burada araya çıkmayacaktır.

14:20-15:00 S-1 A BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK
Zihin Haritaları İle Öğrenmeyi Öğrenelim

Akın Kağan AKÇALI

Zihin Haritaları İle Öğrenmeyi Öğrenelim

Sunum Açıklaması

Etkin bir öğrenme ve düşünme tekniği olan Zihin Haritaları 1970 li yıllarda Tony Buzan tarafından dünyaya kazandırılmıştır. Her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılan ve yaklaşık 250 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen etkin bir tekniktir. Eğitim teknolojilerindeki ilerlemeler ile bir çok zihin haritası yazılımı kullanıma girmiştir. Yabancı yazılımların maliyetlerinin yüksek olması, verilerin yurt dışında tutulması, okulların ürettiği içerikler için özel bir alan ayrılmaması, okul yazılımlarıyla entegre olmamaları gibi bir çok sorun sebebiyle bu etkin tekniğin yaygın şekilde kullanılması maalesef mümkün olmamıştır. O sebeple Tony Buzan sertifikalı TBLI eğitimleri, FORAMIND yazılımı ve içerisindeki dijital zihin haritalarıyla "Zihin Haritaları ile Öğrenme" metodolojisi bir araya getirilerek Türkiye'de ilk kez Zihin Haritaları ile Öğrenmeyi Öğrenelim projesi okullarımızda uygulanmaya başlamıştır. Bu sayede ilk kez bu etkin teknik eğitim sistemine entegre edilmiştir.Etkin bir öğrenme ve düşünme tekniği olan Zihin Haritaları 1970 li yıllarda Tony Buzan tarafından dünyaya kazandırılmıştır. Her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılan ve yaklaşık 250 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilen etkin bir tekniktir. Eğitim teknolojilerindeki ilerlemeler ile bir çok zihin haritası yazılımı kullanıma girmiştir. Yabancı yazılımların maliyetlerinin yüksek olması, verilerin yurt dışında tutulması, okulların ürettiği içerikler için özel bir alan ayrılmaması, okul yazılımlarıyla entegre olmamaları gibi bir çok sorun sebebiyle bu etkin tekniğin yaygın şekilde kullanılması maalesef mümkün olmamıştır. O sebeple Tony Buzan sertifikalı TBLI eğitimleri, FORAMIND yazılımı ve içerisindeki dijital zihin haritalarıyla "Zihin Haritaları ile Öğrenme" metodolojisi bir araya getirilerek Türkiye'de ilk kez Zihin Haritaları ile Öğrenmeyi Öğrenelim projesi okullarımızda uygulanmaya başlamıştır. Bu sayede ilk kez bu etkin teknik eğitim sistemine entegre edilmiştir.

14:20-15:00 S-2 A BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Yaşamdan İlham Alarak Eğitim Ortamı Kurgulamak: Farkındalıkla Kitap Okumak

Tuğba PEHLİVAN

Yaşamdan İlham Alarak Eğitim Ortamı Kurgulamak: Farkındalıkla Kitap Okumak

Sunum Açıklaması

Kitap okumak serbest zamanlarda, öğrenmek ise ihtiyaç olduğunda mı yapılır? Yaşayan her canlının hayat coşkusunu öğrenme ortamlarına aktarmak neleri değiştirir?

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitap okumayı ve öğrenmeyi hayatlarının doğal akışı hâline getirmesi, onların yaşam boyu öğrenmenin temellerini atmaları ve bunu keyif alarak yapmaları için oldukça önemlidir. Çocukların ilgileri doğrultusunda bu ortamları yaratmak için yeni nesil dijital hikayelerin yer aldığı Okuvaryum ile bunu desteklemek nasıl mümkün?

 

14:20-15:00 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
Eğitimde Oyunlaştırma ve 10 Adımda Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı

Zeynep AYDIN

Eğitimde Oyunlaştırma ve 10 Adımda Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı

Sunum Açıklaması

Oyunların eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra çocukların gelişimi ve öğrenmelerinde önemli bir yere sahip olması, oyunların öğretim süreçlerinin içerisine girmesini gerektirmiştir. Oyunlaştırma; öğrenenlerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve inançlarını arttırmak, öğrenme sürecini ve bu süreçte kullanılan araçları daha çok ilgi çekici, merak uyandırıcı ve eğlenceli bir hale getirmek için kullanılabilecek etkili bir öğretim yaklaşımıdır. Bu eğitimde; sizlerle ilk olarak oyun ve oyunlaştırmaya dair genel kavramları tartışarak neden eğitimde oyunlaştırma kullanmalıyız sorusuna cevap arayacağız. Sonrasında derslerimizde oyunlaştırılmış ders planı tasarımı yapabilmek için gerekli olan 10 Adımı konuşacağız. Bilgi selinin içinde boğulmakta olan dikkati dağılmış bir dünyada ilerleme kaydetmek üzere yeni metotlar ve hünerler geliştirmektir diyorsanız sunuma bekliyoruz.

14:20-15:00 S-4 A BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK
Geleceği Tasarlayan Öğretmen

Arda ERGEZ

Geleceği Tasarlayan Öğretmen

Sunum Açıklaması

Gelecek 20 yılın mesleklerinde aktif rol alacak olan alfa kuşağı öğrencilerimizi 20 yıl sonrasının donanımları ile şimdiden nasıl yetiştireceğiz? Öğretmenlerimiz geleceğin mesleklerini yakından tanıyor mu? Tercih edilecek bu meslek alanlarında kimler ve hangi yetkinlikler öne plana çıkacak?

Bu sorulara cevap arayacağımız “Geleceği Tasarlayan Öğretmen” sunumunda; PISA ve WEF verilerine göre 20 yıl sonrasını inşaa etmek için teknoloji lideri, etkili geri bildirim veren, psikolojik sağlamlığı yüksek, mesleki gelişimine yatırım yapan öğretmenler olmanın yollarını birlikte ele alacağız.

14:20-15:00 S-5 A BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK
Etkinliklerle Bilim Öğretimi-Öğrenimi

Veysel ÖZDEMİR

Etkinliklerle Bilim Öğretimi-Öğrenimi

Sunum Açıklaması

Derslerin daha etkili, eğlenceli, verimli, duyarlılığı (sosyal, bilimsel, kültürel, iletişim, çevre vb. konularda) artıracak tarzda geçebilmesi; öğrencilerde bilime olan ilgili ve merakın artırılması ve bu bağlamda farkındalığın gelişmesi, günlük hayatta karşılaşılan durumları bilimsel süreçlerle açıklayabilme yetkinliklerine katkı sunması adına sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle, sosyo-bilimsel konuları da işin içine katarak ders tasarımlarının yapıldığı bir proje çalışması olarak ortaya çıkan çalışma sunulacaktır. Bu çalışma derslerde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin daha sonra eTwinning projesine dönüşmesi ile devam eden Ulusal Kalite Etiketi ile ve de II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'nda davet edilerek taçlanan bir süreçte yaptığımız etkinliklerden oluşan bir çalışmadır. Farklı ülke ve okulların ortaklığında yürütülmüş ve öğrencilerin web araçlarını kullanarak öğrencilerin dijital yeterliliklere de katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

14:20-15:00 S-6 A BLOK ZEMİN KAT 6. DERSLİK
Dijital Sınıf Defteri Uygulaması: Diginote

Sayid ÖZCAN

Dijital Sınıf Defteri Uygulaması: Diginote

Sunum Açıklaması

Diginote günümüz dünyasında halen sınıflarda kullandığımız sınıf defterlerine alternatif dijital bir uygulamadır. Sizlere bu oturumda yazılımını şahsımın yapmış olduğu ve halihazırda pilot olarak çalıştığım kurum Develi Necmiye ve Mustafa Maşlak BİLSEM'de uyguladığımız Diginote platformundan bahsedeceğim. Eğitimde değişime güzel bir örnek olacağını düşündüğüm Diginote uygulamasını canlı test etmek ve Diginote'un iç dünyasını keşfetmek istiyorsanız sunumuma beklerim.

14:20-15:00 S-7 A BLOK ZEMİN KAT 7. DERSLİK
Erken Çocukluk Döneminde Eğitim ve Kültür Kitaplarının Özellikleri ve Seçimi

Şenay ERDEM

Erken Çocukluk Döneminde Eğitim ve Kültür Kitaplarının Özellikleri ve Seçimi

Sunum Açıklaması

15:00-15:15

Ara

Bu molada tüm gruplar mola verecektir.

15:15-16:15
Kelime Müzesi

Şermin YAŞAR

Kelime Müzesi

Konuşma Açıklaması

Sayın Şermin Yaşar 9. Eğitimde Değişim Konferansında bizlere Kelime Müzesi konuşmasını yapacaktır.

16:15-16:30

Ara

Bu molada tüm katılımcılar ara verecektir.

PANEL - 16:30-17:30 Cep Sineması

Eğitimde Değişim Uygulamalarının Dünü Bugünü Yarını Paneli

Panel Açıklaması

16:30-18:00 A-1 B BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK
Kağıt Devreler Atölyesi

Ahmet ALKAYA

Kağıt Devreler Atölyesi

Atölye Açıklaması

Bu eğitim; çocukların eğlenceli ve aynı zamanda sanatsal bir şekilde kağıt üzerinde elektrik devrelerini kurmalarını sağlacaktır. Kağıt devreler aynı zamanda projelerinize ışık eklemenin en güzel yolu.
Bir elektrik devresi yerine bir kağıt yüzeyine üzerine inşa işleyen elektronik bir devredir. Görsel sanat yaratıcılıklarında sonsuz projeler geliştirilebilir.
Bir kağıt devresi; iletken bakır bant, LED’ler ve saat pili gibi bir güç kaynağı kullanarak kağıt veya karton pano üzerinde düzenlenmiş olan düşük voltajlı bir elektronik devredir. Kağıt devrelerini oluşturmak, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların elektriğin temellerini ve devrelerin nasıl çalıştığını öğretmesi için harika bir yoldur. Devrenize ışıklar, sensörler veya motorlar ekleyerek teknolojik sanat projenize farklı bir boyut da ekleyebilirsiniz. Her temamızın sonunda bulunan Sıra Sende bölümünde hayal gücünüzün sınırsız dünyasında kağıt devre tasarımlarını yapmanızı bekleyeceğiz.

16:30-18:00 A-2 B BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Çocuklarla Felsefe Atölyeleri ve Düşündüren Takım Oyunları

Zeynep ÜNLÜ MUTLU

Çocuklarla Felsefe Atölyeleri ve Düşündüren Takım Oyunları

Atölye Açıklaması

P4C Atölyelerinde de neler oluyor?
Düşünmek, kendi fikrini başka arkadaşlarının fikirleriyle karşılaştırmak, yeri geldiğinde itiraz etmek yeri geldiğinde hak vermek.
Özenli dinlemek, fikrini nedenlendirebilmek, içini doldurabilmek, bir kavrama altından üstünden sağından solundan bakabilmek
Bir fikre, kavrama şüphe ile yaklaşmak, bazen varsaymak bazen yok saymak
Farklı düşünmek, başka fikirlerle aklı karışmak ve düşünce çukuruna düşmek, oradan belki yeni belki mevcut ama daha sağlam düşüncelerle çıkmak
Toplulukla birlikte ama özerk hareket etmek, saygı göstermek, saygı görmek
Tüm bu beceri ve tutumlar Çocuklarla Felsefe pedagojisinin içerisinde bolca yer almaktadır.
Çocuklarla Felsefe atölyelerinde çocuklar, özgürce fikirlerini söyleyebildikleri, kavramlar üzerine düşünebildikleri ve bunu alışkanlık haline getirebildikleri bir soruşturan topluluğun üyesi olurlar.
Atölyelerimizde düşünmek serbest, sormak serbest, kafa karıştırmak ve oradan daha güçlü sorularla çıkabilmek serbesttir!

16:30-18:00 A-3 B BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları

Gülşah GÜNAY

Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları

Atölye Açıklaması

Okuduğunu anlama hem çocuklar hem de yetişkinler için önemli bir beceridir. Doğuştan kazanılamayan bu beceri bireyin okumayı öğrenmesiyle başlar ve yaşam boyu gelişerek devam eder. Okullarda uygulanan müfredat ve bireyin yaşantısı bu becerinin gelişimine büyük katkı sağlar.
“Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları” atölyem ile hem müfredat hem de yaşantı içersinde bu alanı zenginleştirecek örnekler ve uygulamalar paylaşacağım.
Atölye İçeriği:

*Okuma ve Anlama Kavramları Üzerine Derinleşme
*Okuduğunu Anlama ve Düşünme Becerileri
*Kelime Dağarcığı Nasıl Gelişir?
*Sözlük Nasıl Okunur?
*Örnek Kitap ve Metinlerle Okuma, Anlama, Yazma Uygulamaları

16:30-18:00 A-4 B BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Çift Dilli Eğitimde Uygulama Örnekleri

Atölye Açıklaması

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların birçoğunda da belirtildiği üzere, iki dilli bireylerin, özellikle dil bilimsel problemleri çözümlemede daha yetkin oldukları ortaya konmuştur.

21. yüzyıla yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen eğitimciler, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını sağlarken pedagojik gelişimine de destek olan iki dilliliğin avantajlarını öğrenme ortamına dahil etmelidirler.

Bu iki dilliliğin oluşturulması aşamasında, ders tasarımı, iki öğretmenin de süreçteki rolü, farklılaştırılmış çalışmaların sürece entegrasyonu, disiplinler arası ilişkilerin kurulması nasıl olur sorularının cevabını atölye çalışmamızda bulabilirsiniz.

Katılımcıların sınıflarında kullandıkları farklılaştırılmış öğretim tekniklerinden birini düşünüp gelmeleri de atölyemiz için değerlidir.

16:30-18:00 A-5 B BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK
Düşünen Sınıflar Tasarlamak

Dr. Serkan DEMİR

Düşünen Sınıflar Tasarlamak

Atölye Açıklaması

 

16:30-18:00 A-6 B BLOK ZEMİN KAT 6.DERSLİK
Tiyatrosuz Tiyatroda Kavramsal Hikayelere Yolculuk

Özgür DENİZ

Tiyatrosuz Tiyatroda Kavramsal Hikayelere Yolculuk

Atölye Açıklaması

16:30-18:00 A-7 B BLOK 1.KAT 7.DERSLİK

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Atölye Açıklaması

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 4.7; 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması ve küresel vatandaşlık eğitimi, cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitiminin;
- milli eğitim politikalarının,
- müfredatın,
- öğretmen eğitiminin ve
- öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesidir.

16:30-18:00 A-8 B BLOK 1.KAT 8.DERSLİK
Ardışığım Neredesin?

Pınar YAHŞİ

Ardışığım Neredesin?

Atölye Açıklaması

"Ardışığım Neredesin?" "Ortada kim Var?" "Nereden Bütün?" isimli oyunların oynanması ve diğer oyunların kısaca tanıtımı.

16:30-18:00 A-9 B BLOK 1.KAT 9.DERSLİK
Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Elif VATANSEVER ÖZKAN-Sümeyye Kesra OKUMUŞ

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Atölye Açıklaması

Bu atölye, okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin “Çocuklar İçin Felsefe-P4C” konusunda bilgi kazandırmak ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Katılımcıların; soruşturma topluluğu oluşturma sürecini deneyimlemeleri, soru kadranı üzerinde çalışarak soru türlerini ve kavramsal sorular üzerinden felsefi tartışma başalatılabileceğini fark etmeleri, P4C temel kazanımları ve becerileri hakkında bilgi edinmeleri, kolaylaştırıcı olarak öğretmenin rolünü ve P4c’nin 10 adımını uygulama örneği üzerinden bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

16:30-18:00 A-10 B BLOK 1.KAT 10.DERSLİK
2de1ritim Atölyesi

Sibel YAŞİN-Dilşad GÜNGÖR

2de1ritim Atölyesi

Atölye Açıklaması

16:30-18:00 A-11 B BLOK 1.KAT 11.DERSLİK
Keşfettiren Matematik ve Zeka Oyunları Eğitimi

Hesna Çalışkan

Keşfettiren Matematik ve Zeka Oyunları Eğitimi

Atölye Açıklaması

Matematik öğretiminde çocukların öğrenme yaşantısında daha başlangıçta doğru bir rota çizilmesi gerekir. Bu başlangıç ne kadar doğru uygulamalarla olursa ileriki matematik yaşantısı da ona göre sekillenecektir. Ülke olarak matematik yapmadaki başarısızlığımızı ve daha da önemlisi bu derse karşı en baştan duyulan hoşnutsuzluğu öğretim yöntemlerine bağlamaktayım. Bu nedenle yaptığım araştırmalarım sonucunda etlili, daha kalıcı ve daha sevilerek uygulanacak yöntemler sunacağım.

16:30-18:00 A-12 B BLOK 1.KAT 12.DERSLİK

Educat Bilimle Fen Öğrenme Atölyesi

Atölye Açıklaması

16:30-18:00 A-13 A BLOK 1. KAT 13.DERSLİK
Kuklamı Konuşturuyorum

Seda AKBAŞ

Kuklamı Konuşturuyorum

Sunum Açıklaması

Öğrencilerin dikkat sürelerini uzatmak için derste kullanılabilecek bir materyal tasarlayarak farklı derslerde bu materyalin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirmeler yapılması hedeflenmektedir.

16:30-18:00 A-14 B BLOK 1.KAT 14. DERSLİK
Eleştirel Düşünen Sınıflar! AMA NASIL?

Okan AKSOY

Eleştirel Düşünen Sınıflar! AMA NASIL?

Sunum Açıklaması

Fen bilimleri dersinin kapsam genişliği yüzyılımızda meydana gelen olaylar düşünüldüğünde gittikçe genişliyor. Bilgi ulaşım hızlının artmasıyla gerçek bilim dogmatik bilimle daha çok karşılaşıyor. Peki bu durumda öğretmenler olarak bizler ne yapabiliriz? Nasıl ders tasarımları oluşturmalıyız? Eleştirel düşünme becerileri fen bilimleri dersimizin neresinde? Bu sorulara birlikte yanıtlar arayarak örnek bir ders tasarımını paylaşacağım oturumda görüşmek üzere.

16:30-18:00 A-15 B BLOK -2.KAT BİLİŞİM ATÖLYESİ 1
Metaverse ve Bileşenlerinin Eğitimde Kullanımı

Burak TURGUT

Metaverse ve Bileşenlerinin Eğitimde Kullanımı

Atölye Açıklaması

Metaverse ve Nft'nin Eğitime Uygun Kullanılması

16:30-18:00 A-16 B BLOK -2.KAT BİLİŞİM ATÖLYESİ 2

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve 3 Boyutlu Modelleme

Atölye Açıklaması

 

Önerilen projenin hitap ettiği hedef kitle belirtilmelidir. Proje kapsamında katılımcıların kazanım, deneyim ve görüşlerini belirlemek için kullanılacak ölçme ve değerlendirmeye yönelik etkinliklerin neler olduğu, izlenecek yöntem ve kullanılacak araçlar ile bulguların paylaşım süreci açıklanmalıdır. Proje kapsamında yer verilen etkinliklerde geliştirilen yöntem ve uygulamaların bu kısımda açıklanması beklenmektedir. Atölyenin hitap ettiği kitle Fen Bilimleri, Matematik ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleridir.
Katılımcıların atölye ile ilgili değerlendirmelerini almak için Google Formlar aracılığıyla hazırlanan anket kullanılacaktır.

16:30-18:00 A-17 B BLOK -1.KAT Kütüphane
Kulağın Islak mı? Bana Masal Anlatır mısın?

Nurhayat KINACI

Kulağın Islak mı? Bana Masal Anlatır mısın?

Atölye Açıklaması

Atölyemde katılımcılara masal oyunları ile masal nasıl anlatılır eğitimi verildikten sonra Beyza Akyüz'ün Güzellik Masalı ile masal ve oyunun değerler eğitiminde ve derslerde nasıl kullanılacağını örneklendiriyorum.

17:10-17:20

Ara

Bu eşzamanlı oturumda sunuma katılanlar bu araya çıkacaktır. Atölyede yer alan katılımcılar burada araya çıkmayacaktır.

16:30-17:10 S-1 A BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK
Eşit İmkanlar Projesi İle Öğretmen Ve Öğrencilerin Hayatlarındaki Değişim

Esra KARADUMAN ŞEN

Eşit İmkanlar Projesi İle Öğretmen Ve Öğrencilerin Hayatlarındaki Değişim

Sunum Açıklaması

Eşit İmkanlar Projesi ( Eşit- İm) 2017 yılından beri Fırsat ve İmkan Eşitliği çatısı altında çocukların eğitim hayatına destek olmayı hedefler. Eşit İmkanlar Projesi, çocukların kişisel gelişimlerine katkı vermek, sorumluluk bilincine sahip, girişimci, yaratıcı, yenilikçi bireyler olmalarını sağlamak için gönüllü hizmet vermektedir. Bu projede gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerin ve imkanları değişen öğrencilerin hayatlarındaki değişim ve öğretmenlikte sosyal girişimin önemi anlatılacaktır.

16:30-17:10 S-2 A BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Öğretmenin Takım Çantası

Niyazi AKSOY

Öğretmenin Takım Çantası

Sunum

Bu takım çantası en yakın yardımcınız olacak. Yanınızdan hiç ayıramayacaksınız. Kullanımı basit, işlevsel ve verimliliği artırıcı bir çok alet bu çantada.

Haydi, öğretmenin takım çantasını birlikte inceleyelim. İçinde neler yok ki; uygulamalar, kitaplar, aplikasyonlar, yöntem ve teknikler, materyaller daha neler neler...

16:30-17:10 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık

Keziban KODAZ

Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık

Sunum Açıklaması

Finansal okuryazarlık kavramı her geçen gün ülkeler ve toplumlar açısından daha önemli hale gelmektedir. Günden güne daha karmaşık bir hale gelen finansal sistem, teknolojinin de gelişmesi ile finansal kararlar ve finansal yönetim konusunda karar almayı güçleştiriyor.

Finansal okuryazarlık toplumun her kesimini ilgilendiren bir konudur. Toplumların geleceğine yön vermesi beklenen genç nüfusun, finansal kavramları tanıması ve finansal konularda doğru karar verecek yeterliliğe sahip olması ülkeler açısından önemlidir. Bu nedenlerle böylesi önemli bir konunun öğretilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin erken yaşlardan itibaren verilmesi gerekmektedir. Çocuklara finansal okuryazarlık düzeylerinin eğitim yoluyla artırılarak bu bağlamda bulundukları okul ikliminde, öğrenci ve velilere yönelik verecekleri eğitimlerde kilit nokta olmalarını sağlamaktır. Sunuma katılan katılımcılara Finansal Okuryazarlık ile ilgili bilgiler verilecektir.

16:30-17:10 S-4 A BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK
Bayraklı Eğitim Modeli: Her Çocuk İçin Niteliki Eğitim

Erdal KOZAN

Bayraklı Eğitim Modeli: Her Çocuk İçin Niteliki Eğitim

Sunum Açıklaması

Sunum her çocuğun nitelikli eğitime ulaşması için Bayraklı Belediyesi bünyesinde yürütülen bir projeyi tanıtacaktır. Bayraklı Eğitim Modeli (BEMO) olarak adlandırdığımız bu sistem kamu desteği ile kurulmuş bir demokratik okul örneğini içermektedir. Bu okul çocuğun eğitim sürecine katılımını teşvik etmekte, okulun yönetimi tüm personelin katılımı ile demokratik olarak yürütülmekte ve okulun ücretlendirilmesinde Türkiye'de bir ilk olarak sosyal adalet anlayışı temel alınmaktadır. Bu anlayışa göre Bayraklı Eğitim Modeli'nde ailelerden, ailenin gelirine göre bir ücret talep edilmektedir. Bu sayede eğitimin zenginlerin ayrıcalığı olmaktan çıkartılması ve her çocuğun nitelikli eğitime ulaşması hedeflenmektedir.

16:30-17:10 S-5 A BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK
Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları

Tolga TOPÇUBAŞI

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları

Sunum Açıklaması

Yapay zeka günümüz dünyasının en önemli teknolojilerinden biridir. Yapay zekanın bu kadar önemli olduğu bu çağda öğrenciler de yapay zekayla erken yaşta tanışmalı, yapay zekanın ne olduğu ve nasıl işlediğini bilmeli ve bununla ilgili projeler üretmelidir. Buradan yola çıkarak bu sunumda öncelikle yapay zekanın ne olduğunu ve eğitimde ne alanlarda kullanıldığından bahsedilecek daha sonra öğrencilerin yapay zekayı ve yapay zekanın nasıl işlediğini anlamaya yönelik kullanılabilecek uygulamalar ve ders içeriklerinden bahsedilecektir. İlkokul, ortaokul ve lise boyutunda farklı derslerde yapay zeka ile ilgili yapılabilecek etkinlik örnekleri ve yapay zeka uygulamaları paylaşılacaktır.

17:20-18:00 S-1 A BLOK ZEMİN KAT 1.DERSLİK
Google Sertifika Programı ve Google Okulu Ayrıcalıkları

Ahmet Fehmi ÖZDEMİR

Google Sertifika Programı ve Google Okulu Ayrıcalıkları

Sunum Açıklaması

Dünya'nın önde gelen bir teknoloji firması olan Google eğitim sektörüne de ciddi katkılar sağlamaktadır. Günümüzde birçok K12 düzeyinde okul ve üniversite Google altyapısından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Bu oturumda Google Araçlarının sunduğu birbirinden yararlı uygulamaları tanıyıp kendi okulunuzun nasıl Google Okulu olabileceği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Educat Akademi olarak bugüne kadar Türkiye' de birçok okulun Google Okulu olmasına danışmanlık hizmeti verdik. Bunun yanısıra ETUSP (Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı Sertifika Programı) ile binlerce öğretmene teknoloji eğitimleri verdik. Google ayrıcalıkları hakkında bilgi edinmek için sizleri sunumumuza bekliyoruz.

17:20-18:00 S-2 A BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK
Online Eğitim Süreçleri ve Online Eğitim Sistemi

Meral ETİSOY GEYİKÇİ

Online Eğitim Süreçleri ve Online Eğitim Sistemi

Sunum Açıklaması

17:20-18:00 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK
Yeni Nesil Proje Ödevi: Minecraft EDU!

Onur AYDIN

Yeni Nesil Proje Ödevi: Minecraft EDU!

Sunum Açıklaması

Minecraft, 2009 yılında hayatımıza sanal dünya inşa etme oyunu olarak karşımıza çıktı. Daha sonra çocukların ilgisini çokça çeken bu oyun, Microsoft firması tarafından satın alınmış ve eğitim sürümü eklenerek yeni bir hal kazanmıştır. Minecraft Education olarak tüm dünyada eğitim camiasına sunulmuştur. Sizlere sunulan bloklarla istediğiniz her şeyi tasarlayabilir, yapabilir ve oluşturabilirsiniz. Doğal yaşam seleksiyonuna uygun bir dünya tasarımı gerçek yaşam farkındalığını değiştirebilmektedir. Örneğin bir baraj oluşumu için gerekli olan coğrafi şekli oluşturmanız beklenmektedir. Bir yol üzerinde tasarlamanız gereken yaya geçidi varsa; gerçek bir yaya geçidi resmini açıp çizgileri saymanız sağlayabilir.

https://www.academia.edu/38529773/YEN%C4%B0_NES%C4%B0L_%C3%96%C4%9ERENME_ARACI_MINECRAFT_EDITION_EDUCATION.docx

https://www.youtube.com/watch?v=p4kRdG4T-Kw

17:20-18:00 S-4 A BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK
Eğitim İçin Canva

Nalan DİRLİK

Eğitim İçin Canva

Sunum Açıklaması

Eğitimimizde/Atölyemizde Canva ile tanışıp Canva Tasarımlarının Eğitimde Kullanımını öğreneceğiz.

Bu eğitimde katılımcılara elementler, bileşenler, text kullanımı, resim arka plan silme özelliği, video arka plan silme özelliği ve Canva’da  pdf, word, excel, powerpoint düzenlemeleri, beyaz tahta anlatılacaktır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen eğitim faaliyetini tamamlayan her katılımcı “Canva’da tasarım” konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaktır.

EĞİTİMDE DEĞİŞİM KONFERANSLARÍ

BÜLTENİNE KAYDOLUN