Anasınıfından Üniversiteye Veri Bilimi/İstatistik Eğitimi, Ama Nasıl?

20 Nis 2019
13:50-15:40
İsfahan Salonu

Anasınıfından Üniversiteye Veri Bilimi/İstatistik Eğitimi, Ama Nasıl?

Veriyi toplamanın, anlaşılır hale getirmenin ve faydalı olacak bir şekilde kullanabilmenin bu kadar kritik hale geldiği günümüzde öğrencilerin veri konusundaki becerilerinin temelinin atılması ve geliştirilmesi büyük bir öneme sahip. Bunun da önkoşulu, öğrencilerin veriyi anlamaları ve kullanmaları için gerekli olan terim, kavram, yöntem ve bakış açılarının kazandırılmasıdır. Eldeki veriyi anlaşılır hale getirebilmek için uygun görsellerin (sütun grafiği ve histogram gibi istatistiksel grafiklerle) ve veriyi özetleyen ölçülerin (merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri gibi) hiç geciktirilmeden, fakat öğrencinin yaş, bilişsel gelişim, algı ve tecrübe gibi özellikleri dikkate alınarak mümkün olan en erken yaşlarda kazandırılması gerekmektedir. İşte bu da istatistik ve matematiğin birbirinden farklı ve benzer yönlerinin tartışılması, istatistiğin temelinde yer alan değişkenlik (İng. variability) ve bağlam (İng. context) özelliklerinin dikkatlice ele alınması ve anlaşılması ile mümkündür. Kısaca ifade etmek gerekirse; Veri varsa, İstatistiğin yeri var !

İşte bu konularda bilinç oluşturmak, olumsuz veya eksik algıları giderebilmek ve geleceğe daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla istatistiğin doğru öğretimi için örneklerimi sunacağım atölyeye “Anasınıfından Üniversiteye Veri Bilimi/İstatistik Eğitimi, Ama Nasıl?” başlığını verdim. Başlıkta belirtildiği üzere her seviyede istatistik/veri bilimi eğitiminin mümkün olduğunu görmek ve derslerinizde istatistiği doğasına daha uygun bir şekilde öğretmek istiyorsanız bu atölyeye gelin, istatistik ile yeniden ama bu defa doğru şekilde tanışın.