Çocuklar için Felsefe (P4C)

20 Nis 2019
11:00-12:50
Nişabur Salonu

Çocuklar için Felsefe (P4C)

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children/P4C), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir öğretim yöntemidir. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre, çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey karşısında bir soruya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir. Bu atölyenin amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe yönteminin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmak ve felsefi soruşturma oturumuyla pratik olarak uygulamasını göstermektir. Atölye, her kademeden ve her branştan öğretmene açıktır. Ayrıca çocuklarla çalışmaya ve felsefeye meraklı herkes bu atölyeye katılabilir.