Dijital Çağda Öğretmen Olmak

20 Nis 2019
13:50-15:40
Miryokefalon Salonu

Dijital Çağda Öğretmen Olmak

Bu atölye çalışmasına “21. Yüzyıl dijital çağın öğrenenleri olan bugünün çocuklarının öğretmenlerinin sahip olmaları beklenen yeterlikler nelerdir?” sorusu ile başlanacaktır. John Dewey’in “Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız” sözünden yola çıkılarak, öğretmen yeterlikleri teknolojik pedagojik alan bilgisi kavramsal çerçevesi odağında tartışılacaktır. Çağın gereksinimleri doğrultusunda değişen öğretmen ve öğrenci rolleri hakkında bilgi verildikten sonra Web 2.0 araçları, QR kod uygulamaları, bilimsel ölçüm yapan araçlar gibi farklı teknolojilerin eğitim-öğretim sürecinde etkili
kullanımına ilişkin örnekler paylaşılarak, katılımcıların farklı teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.