Endüstri 4.0 Eğitimi ve VEX Robotics

20 Nis 2019
16:00-16:50
Semerkand Salonu

Endüstri 4.0 Eğitimi ve VEX Robotics

VEX Robotics ile Robotik Eğitiminde katılımcılar, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, oyunlaştırma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi 21. yüzyıl becerilerinin kazanımlarını öğrenirler.

Eğitimler, öğrendiklerini destekleyecek pedagojik oyunlar ve bilgisayarsız aktiviteler ile de desteklenmektedir. Robot tasarımı ile ilgilenen katılımcılar, el becerilerini geliştirirken, soyut düşünceleri somutlaştırır, yaratıcılığını geliştirir, kendini keşfeder. Sunulan atölye çalışmalarıyla, herkes tarafından zor gibi görünen mühendislik tasarım süreçlerini eğlenceli bir şekilde oyunlaştırma ile öğrenirler. Bu eğitime katılan katılımcılar aynı zamanda ilgi ve yeteneklerini de keşfetme imkânı bulur.