Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Uygulamaları

26 Eki 2019
10:30 - 12:00
20 nolu sınıf

Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Uygulamaları

Araştırmalar insan yaşamının ilk altı yılındaki öğrenmenin uzun süren sonuçları olduğunu ve bireyin tüm yaşamını etkilediğini teyit etmektedir. Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında, dünyalarının matematiksel boyutlarını fark eder ve keşfeder; miktarları karşılaştırır, desenleri (pattern) keşfeder, denge kavramları gelişir ya da bir şeyleri bölerek arkadaşları ile paylaşmayı öğrenirler. Matematik, çocukların okul dışındaki yaşamı anlamalarına ve okulda başarı için sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı olur. İlkokul ve ortaokulda, çocukların sadece matematik derslerinde değil, aynı zamanda fen, sosyal bilgiler ve diğer konularda da başarılı olmaları için matematiksel anlayış ve becerilere gereksinimleri vardır. Yalnızca okul yaşamında değil günlük yaşamda da tüm yetişkinlerin işlerinde, ev işlerinde ve sivil yaşamlarında bilinçli kararlar vermek için geniş bir temel matematik anlayışına gereksinimleri vardır. İşte bu nedenden dolayı erken çocuklukta temel matematik kavramlarının kalıcı biçimde kazandırılmasını sağlamak son derece önemlidir.
Bu atölyede erken çocukluk eğitiminde örüntü, sıralama ve sınıflandırma, sayma ve sayılar gibi ana başlıklar altında matematik kavramlarının hangi basamaklarla verilebileceği tartışılacak ve uygulamalı örnekler ile deneyimlenecektir.