Fen Müfredatını Deneylerle Anlatmanın Pratik Yolları

20 Nis 2019
16:00-16:50
İznik Salonu

Fen Müfredatını Deneylerle Anlatmanın Pratik Yolları

Fen derslerini uygulamalı deneylerle anlatmanın önemi ve eğitime inanılmaz katkısı her öğretmen tarafından kabul edilmişken derslerde neden bu kadar az deney yapılıyor? Laboratuvar eksikliği , malzemeye erişimdeki zorluklar, zaman yetersizliği , öğretmen tutumu gibi birçok basmakalıp cevap verilebilir. Acaba meseleyi algımızdaki ufak değişikliklerle soruna bir çözüm bulabilir miyiz? Bu atölyenin amacı öğretmen düşünce sistematiğinde deney, deney malzemesi ve müfredat uyumluluğunu gibi konuları netleştirmektir. Örnekler üzerinden ilerleyecek atölye çalışmamızda adım adım ders içeriğinizi deneylerle zenginleştirmeniz için bir yol haritası çıkarılacaktır.