İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi: İzlenimler, Gözlemler Ve Değerlendirmeler

İngiltere’de Erken Çocukluk Eğitimi: İzlenimler, Gözlemler Ve Değerlendirmeler

Doç. Dr. Serap Erdoğan ve Doç. Dr. Nalan Kuru erken çocukluk eğitimi alanında post doktora yapmak üzere misafir öğretim üyesi olarak davet edildikleri İngiltere’deki Canterbury Christ  Church Üniversitesi’nde geçirdikleri bir yılın ardından deneyimlerini ve izlenimlerini aktaracakları bir paylaşım yapacaklardır. Deneyim paylaşımı videolar görseller eşliğinde ve beş temel soru çerçevesinde gerçekleştirilecektir: 

 

  • İngiltere’de okul öncesi öğretmeni nasıl yetiştiriliyor? ( CCCU Eğitim Fakültede misafir öğretim üyesi olarak  takip ettikleri lisans ve yüksek lisans dersleri, aday öğretmen yetiştirme, mentörlük süreçleri  hakkındaki izleminler.. )
  • İngiltere’de Erken çocukluk eğitimi sistemi nasıl? ( İngitere’de erken çocukluk eğitimi konusunda yaptıkları araştırma kapsamında altı ay süre ile  gözlem yaptıkları anaokullarından izlenimler, deneyimler, değerlendirmeler..) 
  • Erken çocukluk eğitiminde yeni neler var? ( İngiltere’de yaygın yeni yaklaşımlar hakkında yaptıkları çalışmalar, deneyimler: Familiy Links ve Emotion Coaching vb.)  

 

Neler yaşadık& Nasıl başardık? (Kişisel deneyimler ve  çocukları ile post doktoraya giden iki akademisyenin İngiliz Eğitim sistemi hakkında veli olarak izlenimleri, deneyimleri..)