Kodluyoruz.org – Kariyerleri, Hayalleri ve Geleceği Birlikte Kodluyoruz

10 Ara 2016
14:30-15:30
205

Kodluyoruz.org – Kariyerleri, Hayalleri ve Geleceği Birlikte Kodluyoruz

Yazılım Alanında Kariyer ve Eğitim Desteğine Odaklı Bir Sosyal Girişimcilik Hikayesi

Teknoloji yaşadığımız dünyaya hızla yön verirken, gençleri sadece sahip oldukları diplomalar üzerinden eleyen işe alım metotlarının artık çalışmadığını biliyoruz. Gençler için daha eşitlikçi, yetenek ve üretkenliğe dayalı modeller ile kariyer planı yapılarak işe alım süreçleri oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Ve biliyoruz ki küçük desteklerle muazzam başarılar elde edebilecek yetenekli gençlerimizin en önemli ihtiyacı doğru zamanda doğru yerde kendilerini ifade edebilmeleri için onlara bir fırsat yaratılması.

Sosyal bir girişim olan ve kâr amacı gütmeyen Kodluyoruz.org yazılım ve teknoloji sektöründe bu bahsettiğimiz engellerle karşılaşan gençlere itici bir güç oluşturmak amacıyla kuruldu. Kodluyoruz olarak gençlere yazılım ve kodlama alanında kendilerini geliştirebilecekleri, bilgiye ücretsiz ulaşabilecekleri, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum gözetmeden bilgi paylaşımı yapılabilecekleri ve edindikleri bilgi/deneyimi aktarabilecekleri bir ortam sunmak için çalışıyoruz. Halihazırda yazılım bilgisi olan ancak kendilerine daha iyi bir gelecek oluşturmak isteyen veya kodlamaya giriş yapmak isteyen isteyen tüm gençlere kapımız açık. Giriş seviyesi adaylara ücretsiz eğitimler sağlamak için çalışırken, kod/okur yazarlığı olan orta/üst seviye adayların bilgi seviyelerini ölçüyor ve motivasyonlarına uygun firmalarda ücretli staj ve iş imkanlarıyla eşleştirerek yeteneklerini bizzat çalışarak göstermelerine fırsat sağlıyoruz.