Öğretmenim Bana Öğretme / Emotıon Coachıng

26 Eki 2019
10:30 - 12:00
54 nolu sınıf

Öğretmenim Bana Öğretme / Emotıon Coachıng

Öğrenmek duygusal bir davranıştır… Son yıllarda beyin ve öğrenme alanında yapılan
çalışmaları insan beyninin duygu barındıran anıları uzun süre depolayabildiğini buna karşılık
sadece bilgi barındıran anıları oldukça kısa tuttuğunu ve çok daha çabuk sildiğini
göstermekte..
Yüreklere dokunmak ve “öğret”meyen öğretmen olabilmek.. Çağdaş eğitim yaklaşımları
“öğretme” kavramı geride bırakmaya hazırlanıyor. “Öğret”meden kalıcı öğrenen bireyler
yetişmesine katkıda bulunmak çocukların yüreklerine dokunmak ve duygularını harekete
geçirmek ile mümkün..
Okul öncesi sınıfının duygusal dünyasını yönetmek ve kalıcı öğrenmeler sağlamak için
Yeni Bir Yaklaşım: Emotion Coaching ( Duygu Koçluğu).. Duygu koçluğu, öğretmenin ve
anne-babanın çocuğa duygularını nasıl tanımlayabileceği ve nasıl uygun şekilde ifade
edebileceği konusunda yardımcı olmasını temel alan bir yaklaşımdır.  Bu yaklaşım ile hem
yetişkin hem de çocuk duyguları konusunda bir farkındalığa sahip olmakta, duygusal
ifadeleri geliştirmekte, çocukların problem çözme becerileri ve okul başarısı artmaktadır.
Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarla yapılan araştırmalar, duygu koçluğu sayesinde
duygu düzenlemeyi öğrenen çocukların sonraki yıllarda tüm yaşam alanlarında daha başarılı
ve mutlu bireyler olduklarını göstermiştir.
Dünyada giderek yayılan bu yeni yaklaşımın ne olduğu ve okul öncesi eğitimde nasıl
kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmak isterisinz?
Atölyede katılımcılar,
 Kendi deneyimlerinden yola çıkarak yüreklerine dokunan öğretmenlerini bulacak,
 Emotion Coaching ( Duygu Koçluğu) yaklaşımı hakkında bilgi edinecek,
 Örnek senaryolarla uygulamalar yapacak,
 “Duygu-davranış-öğrenme” analiz çalışması deneyimleyecek,
 Erken çocukluk döneminde “öğretme” yen öğretmen, ebeveyn olabilmeyi
tartışacaklardır.
Katılımcılar: Erken çocukluk dönemi öğretmenleri, bu dönem çocukları ile çalışan uzmanlar,
ebeveynler..
Sayı: 20-25