Portfolyoda Değişim: Öğrenci Liderliğinde Yürütülen Toplantılar

Portfolyoda Değişim: Öğrenci Liderliğinde Yürütülen Toplantılar

Uzun yıllardır Çocuk-Veli-Öğretmen (Portfolyo) toplantıları düzenlerken süreçte iyi giden yönlerinin yanı
sıra portfolyo toplantısını daha verimli hale getirmek üzerine araştırmalar yaptık.
Portfolyo toplantılarının bir uygulama biçimi olan SLC (Student Led Conference)
/ Öğrenci Liderliğinde Yürütülen Toplantıları kendi okulumuza uyarlayarak
uygulamaya başladık. Bu alandaki deneyimlerin paylaşılacağı sunumda portfolyo
toplantıları ile ortak ve ayrışan yönler üzerinde durulacaktır. Anaokulunda portfolyo dosyası olmalı mı?

Elektronik portfolyoya hazır mıyız? Sorularına hep birlikte cevap arayacağız.