Tasarım-Beceri Atölyeleri Nedir? Ne Olmalıdır?

20 Nis 2019
16:00-16:50
Belh Salonu

Tasarım-Beceri Atölyeleri Nedir? Ne Olmalıdır?

Son yıllarda tüm dünyadaki eğitim kurumlarında gözlemlenen en baskın eğilimlerden biriüretim atölyelerinin bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Bu eğilim, eğitim bilimciler tarafından, “maker hareketinin” eğitim alanındaki yansıması olarak
açıklanmaktadır. Bu tür öğrenme ortamlarında, öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve üretim teknolojilerini, el becerilerini ve kodlamayı bir öğretmen rehberliğinde harmanlayarak ürünler ortaya çıkarmaları ve bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri edinmeleri amaçlanmaktadır. Türkiye’de bu tür atölyelerin kurulumu, ilan edilen 2023 Eğitim Vizyonu’yla, “tasarım-beceri atölyeleri” adı altında devletin resmi eğitim politikalarından biri haline gelmiştir. Tasarım-beceri atölyeleri, ülke genelinde heyecan yaratsa da, henüz bu eğitim anlayışıyla tanışmamış idareci, öğretmen ve velilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gereği doğmuştur. Bu bağlamda, bu sunumda, tasarım-beceri atölyelerinin oluşturulma sebebi, teorik arkaplanı, fiziki özellikleri, donanım/araç-gereç gereksinimlerine ve öğretmenlerin atölyelerde kullanabileceği pedagojik yaklaşımlara
değinilecektir.