Yaratıcılığını Özgür Bırak / Anlık Yaratıcı Düşünme

20 Nis 2019
11:00-12:50
Miryokefalon Salonu

Yaratıcılığını Özgür Bırak / Anlık Yaratıcı Düşünme

Sorgulama merak ile başlar. Merak ise yaratıcı düşünme vazgeçilmez bir durumdur. Çünkü merak, sorgulamayı tetikler. Bu durum, dış dünyadan insan doğasına kaydıkça yaratıcı düşünme gelişir. Alfred Adler, der ki: “Biz, gerçeği her zaman ona verdiğimiz anlamla kavrarız, yani salt gerçek olarak değil, daha önce tarafımızdan yorumlanmış bir gerçek olarak. Dolayısı ile bu anlamın her zaman az çok kusurlu ve eksik nitelik taşıyacağını, hatta hiçbir zaman kesin bir doğruluk içermeyeceğini varsaymak, akla yakın bir davranıştır. Anlamlı ilişkilerden oluşan dünyamız, hata ve yanılgılarla dolup taşan bir dünyadır.” Öğrenme-öğretme sürecinde etrafımızda her an gelişen, değişen problem durumları söz konusudur. Biz yetişkinler, bu duruma ne denli hazırız?  Peki geleceğimiz dediğimiz öğrencilerimizi/çocuklarımızı nasıl hazırlıyoruz? Bu çalışmada; karar verme sürecimizi geliştirecek ve hızlandıracak olan “Anlık Yaratıcı Düşünme” örnekleri ile karşılaşacak, sürecin bir parçası olacaksınız.