Yeni nesil sorular yeni mi yoksa biz mi soruları etkili soramadık? Bir uygulama örneği: Matbeg

20 Nis 2019
13:50-15:40
Horasan Salonu

Yeni nesil sorular yeni mi yoksa biz mi soruları etkili soramadık? Bir uygulama örneği: Matbeg

Son yıllarda farklı düzeylerde ulusal ve uluslararası birçok sınavda karşımıza çıkan “yeni nesil” sorular olarak adlandırılan sorular nasıl yazılır?  Öğrencilerin bu sorularda başarılı olmaları nasıl sağlanır? Yeni nesil sorulara örnek olarak Matbeg örneğinden hareketle katılımcılara uygulama fırsatları sunulacak ve matematik alt alanlarından örnekler verilerek “yeni nesil” sorulara farklı bakış açıları geliştirilmeye çalışılacaktır. Soru yazımına ilişkin teknikler ve iyi örnekler paylaşılacaktır.