Ayşe AYDOĞAN GEZER

Yenimahalle Kampüs Koleji Proje Koordinatörü

merhaba. Yenimahalle Kampüs Koleji'nde sınıf öğretmeniyim ve aynı zamanda Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Çocuklar için felsefe uzmanıyı. Atölye ve eğitim düzenliyorum. 18 yıllık eğitimciyim. Beş yıl Amerika'da dil eğitimi aldım. Ulusal ve uluslararası birçok konferans ve projede yer aldım. Okulumuzda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik eğitim müfredatını uyguluyoruz. İklim değişikliği projelerini hayata geçirerek bunları derslere entegre ediyor ve öğrencilerimizde farkındalık çalışmaları yapıyorum

16:30-18:00 A-7 B BLOK 1.KAT 7.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Atölye Açıklaması

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 4.7; 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması ve küresel vatandaşlık eğitimi, cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitiminin;
- milli eğitim politikalarının,
- müfredatın,
- öğretmen eğitiminin ve
- öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesidir.