Aytek YILDIZ

İzmir Özel Eraslan Billingual Okulu İngilizce Öğretmeni

Bursa doğumlu Aytek Yıldız, Ege Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği Bölümü’nü ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü tamamladı. 18 Mart Üniversitesi yıllarında Avustralya Konsolosluğu bünyesinde tercümanlık ve eş zamanlı olarak da ÇARED’te turist rehberliği yaptı.

2013 yılında başladığı öğretmenlik mesleğine, 2016 yılında iki dilli eğitim üzerine çalışmalar yaparak devam etti. 2021 yılında Yabancı Diller İlkokul Takım Liderliğine başlayan Yıldız, bu görevin beraberinde 2022 yılı itibariyle de Bilingual(Çift Dilli) Akademik Koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

16:30-18:00 A-4 B BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Çift Dilli Eğitimde Uygulama Örnekleri

Atölye Açıklaması

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların birçoğunda da belirtildiği üzere, iki dilli bireylerin, özellikle dil bilimsel problemleri çözümlemede daha yetkin oldukları ortaya konmuştur.

21. yüzyıla yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen eğitimciler, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını sağlarken pedagojik gelişimine de destek olan iki dilliliğin avantajlarını öğrenme ortamına dahil etmelidirler.

Bu iki dilliliğin oluşturulması aşamasında, ders tasarımı, iki öğretmenin de süreçteki rolü, farklılaştırılmış çalışmaların sürece entegrasyonu, disiplinler arası ilişkilerin kurulması nasıl olur sorularının cevabını atölye çalışmamızda bulabilirsiniz.

Katılımcıların sınıflarında kullandıkları farklılaştırılmış öğretim tekniklerinden birini düşünüp gelmeleri de atölyemiz için değerlidir.