Belgin GÖKÇEN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra; İstanbul’da bir devlet lisesinde dört yıl ve ardından da Koç Okulları’nda yirmi yıl öğretmen olarak çalıştı. Ahmet Yesevi Üniversitesi ‘Eğitim Yönetimi ve Planlaması’ yüksek lisans programını tamamlayan Gökçen; mezuniyet projesini ‘Geleneksel Çocuk Oyunları ve Teknolojik Oyunlar’ konusunda yaptı. 2018 yılında Öğretmen Ağı’na dahil oldu. Oyun tasarımı ve disiplinler arası çalışmalara duyduğu ilgi ile meslek yaşamı boyunca deneyimlediği ve derlediği oyunları; ‘ Disiplinler arası ve kazanım odaklı oyun tasarımı’ atölyesinde toparladı. Oyun yolu ile, çözüm üreten, strateji geliştiren, işbirliği yapan, paylaşmayı bilen, bilgiyi transfer edebilen, bedenen ve ruhen sağlıklı, 21.yy becerilerini yaparak yaşayarak içselleştirmiş mutlu çocukların yetişebileceği görüşünü savunuyor. Öğretmenlerin kendi oyunlarını tasarlayabilmeleri için çıktığı yolculuğunu ülkemizin farklı şehirlerinde ki öğretmenlerin katılımı ile devam ettiriyor. Oyun ve Oyunlaştırma konusunda ve Yaratıcı Problem Çözme Programında yaptığı çalışmaları; ERG İyi Örnekler Konferansı, Tübitak 4005 projeleri, Öğretmen Ağı yüz yüze ve çevrim içi etkinlikleri, MEB öğretmenler için hizmet içi eğitim seminerlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında paylaşan Gökçen; Dr. Menşure Alkış’ın editörlüğünü yaptığı ‘İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Güncel Uygulamalar-Nobel Yayınevi ’ kitabında da deneyimleri ve uygulamaları ile yer aldı.Eğiten Kitap-Aralık 2021 'Disiplinlerarası Kazanım Odaklı oyunlar' kitabı yazarlarından