Yrd.Doç.Dr.Billur Çakırer

MEF Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Yrd.Doç.Dr.Billur Çakırer

MEF Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Biography

Yrd. Doç. Dr. H. Billur Çakırer 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009’da Barselona Üniversitesi Psikoloji Fakültesi bünyesindeki Eğitim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Barselona Autonoma Üniversitesi Psikoloji Fakültesi bünyesindeki Eğitim Psikolojisi Doktora programını “Çok kültürlü 5 yaş grubu okul öncesi sınıflarında bütünleştirme aracı olarak oyunun rolü” başlıklı tezi ile 2014 yılında tamamladı. Uzmanlık alanları oyun temelli öğrenme, bütünleştirici eğitim, erken çocukluk eğitimi, eğitimde kültürel çeşitlilik üzerinedir. Akademik çalışmalarına MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı olarak devam ederken Kadıköy’de de 3-12 yaş grubundaki çocuklara psikopedagojik destek vererek oyun terapisti olarak çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Bütünleştirici Eğitim, Özel Eğitim, Okul Öncesi, Farklı Çocuklar

Oyun çocukların kendilerini en iyi ifade etme aracıdır. Bununla beraber normal gelişim sürecinde farklılık yaşayan bazı çocuklar yaşıtlarıyla oyun etkileşimine girerken güçlük yaşayabilir, fiziksel, bilişsel, sosyal veya duygusal gelişim alanlarında yaşadıkları farklılıklar nedeniyle yaşıtları tarafından oyun sırasında dışlanma tehlikesi yaşayabilirler. Bu atölyede erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim alanından çalışan öğretmenlere farklı ihtiyaçları olan çocukların oyun sürecine dahil olmaları sürecinde yaşanabilen güçlükler hakkında farkındalık kazandırmak ve bu güçlükleri aşmak için oyun sürecinde yapılabilecek adaptasyonlar ile ilgili fikir üretmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Amaçlar:

– Bütünleştirici (kapsayıcı) oyunun ve oyun alanlarının özelliklerini tanımak.

– İç ve dış oyun ortamlarındaki çocuk katılımını engelleyebilecek faktörleri tespit edebilmek.

– Farklı gelişimsel özellikler gösteren çocukların oyun sürecine katılımını sağlayabilmek için gerekli olan

adaptasyonlar ile ilgili fikir üretmek.

– Bütünleştirici oyun sırasında öğretmenin üstlenmesi gereken rol üzerinde tartışmak.

– İhtiyaçları önceden belirlenmiş çocuklar için gerekli olan oyun düzenlemeleri ile ilgili plan yapma

becerisi kazanmak.

Kimler Katılmalı:

3-6 yaş grubu ile çalışan okul öncesi öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik tasarlanmış bu atölyeye farklı çocuklarla çalışan ve oyuna ilgi duyan çocuk gelişimciler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar da katılabilir.

Katılımcı Sayısı: Atölye maksimum 20 katılımcı için tasarlanmıştır.

Atölye Süresi: Atölye 60 dk. olarak planlanmaktadır.

Atölye Kazanımları:

Atölye sonunda katılımcılar bütünleştirici oyunun özelliklerini öğrenecekler. Farklı gelişimsel özellikler gösteren çocukların oyunlara aktif olarak katılmalarını engelleyen faktörleri belirleyebilecek ve bu engelleri en aza indirmek için yetişkinin yapması gereken çevresel düzenlemeler ile ilgili fikir üretebileceklerdir. Farklı özellikler gösteren çocuklar ile normal gelişim gösteren yaşıtlarının oyun sürecinde öğretmenin üstlenmesi gereken kolaylaştırıcılık rolünün ne gibi sorumluluklar ve beceriler gerektiğini öğrenecektir. Özel ihtiyaçları önceden tespit edilmiş çocuklar için yapılması gerekenlerle ilgili planlama becerileri kazanacaklardır.

Atölye Sırasında Kullanılacak Yöntem:

Atölye katılımcıların aktif olarak katılabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Beyin fırtınası, küçük grup ve büyük grup tartışmaları, video gösterimi ve rol oyunu kullanılacak yöntemlerin başlıcalarıdır.

Atölyenin İçeriği:

– Bütünleştirici oyun nedir? Çocuklar için ne gibi faydaları vardır? Ne gibi özelliklere sahip olmalıdır?

– Farklı ihtiyaçlara sahip çocuklar dış ve iç mekanlarda oyun oynarken ne gibi engellerle karşılaşabilirler?

– Bütünleştirici oyun alanlarının özellikleri nelerdir?

– Oyunlar çocukların önceden belirlenmiş ihtiyaçlarına uygun olarak nasıl düzenlenebilir?

– Farklı çocuklarla normal çocukların etkileşime girdiği oyun ortamlarında öğretmenin rolü nedir?

All session by Yrd.Doç.Dr.Billur Çakırer