Çelebi KALKAN

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yetkinlik Kitabı yazarı, Girişimci Öğretmen

Masallar STEM+A ve Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yetkinlik Kitabı Yazarı. Scientix STEM Türkiye Elçisi. 2022 yılı Küresel Geri Dönüşüm Kahramanı. Sınıf öğretmeni.

16:30-18:00 A-7 B BLOK 1.KAT 7.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Atölye Açıklaması

Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 4.7; 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması ve küresel vatandaşlık eğitimi, cinsiyet eşitliği ve insan hakları da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için eğitiminin;
- milli eğitim politikalarının,
- müfredatın,
- öğretmen eğitiminin ve
- öğrenci değerlendirmenin tüm düzeylerinde yaygın hale gelmesidir.