Doç. Dr. Gülseren KARAGÖZ AKAR

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1993-1996 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Matematik Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmüş, 1997-2000 yılları arasında özel kurumlarda matematik öğretmenliği yapmıştır. 2000 yılında MEB bursu ile ABD’nin The Pennslyvania State Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına başlamış, 2001 yılında yüksek lisans derecesini ve 2007 yılında matematik eğitimi alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2007-2008 yılları arasında ise yine aynı üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış ve 2010 yılından bu yana da tam zamanlı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2015-2016 akademik yılı Güz döneminde, MEF-Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde Okulda Üniversite Modeli kapsamında, Ayazağa İlköğretim Okulunda tam zamanlı matematik öğretmeni olarak çalışmış olan Dr. Karagöz Akar, 2018-2019 yıllarında da Nesin Matematik, Sanat ve Felsefe Köyü’nde hizmet içi öğretmenler için düzenlenen Uluslararası Kanguru Matematik Sempozyumu’nda düzenleme kurulu üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca, 2013 yılında yayınlanan İlkokul Matematik Programı yazılımında; ve, 2018 yılında ise Ulusal Özel Yetenekliler Matematik Programı (K-12) yazılımında yer almıştır. 2018 -2021 yılları arasında matematik eğitiminin öncü dergilerinden Journal for Research in Mathematics Education (JRME) dergisinin uluslararası yayın editörlüğü kurulunda yer almış, son süreçte ise Springer tarafından yayınlanacak olan “Quantitative Reasoning in Mathematics and Science Education” isimli kitabın baş editörlüğünü üstlenmiştir. İlgi alanları arasında tasarım araştırmaları temelinde özellikle ortaöğretim düzeyinde nicel muhakeme yoluyla matematiğin öğrenilmesi ve öğretilmesi, müfredat inceleme ve geliştirme ve yine tasarım araştırmaları temelinde öğretmen öğrenmesi ve öğretmen bilgisinin doğası konuları yer alan Gülseren Karagöz Akar, çeşitli Tübitak ve Boğaziçi Üniversitesi destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Lise ve ortaokul öğretmenleri ile hizmet içi eğitim çalışmaları yürütmekte ve yine Fen Lisesi-IB-AP öğrencileri ile ileri düzey matematik kavramları üzerine projeler yapmaktadır.