Prof.Dr. Mustafa YAVUZ

MEB Bakan Danışmanı

Prof.Dr. Mustafa YAVUZ

MEB Bakan Danışmanı

Biography

Yükseköğrenimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı. Aynı üniversitede Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. University of Wiskonsin Oskosh, Eğitim Fakültesi Eğitim Liderliği Bölümünde çalışmalarda bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Karşılaştırmalı Eğitim, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi, Eğitim Liderliği dersleri vermektedir.

Makalelerimin yer aldığı bazı dergiler: The Journal Of Educational Research (SSCI), Eğitim ve Bilim (SSCI), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SSCI), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (SSCI)

All session by Prof.Dr. Mustafa YAVUZ