Doç.Dr. Nalan Kuru

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi/Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı

Doç.Dr. Nalan Kuru

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi/Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı

Biography

İlk orta ve lise öğrenimimi İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini 1996 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (Çift Anadal Sınıf Öğretmenliği- Okul Öncesi Öğretmenliği programı) tamamladı. 1996-1997 öğretim yılında Trakya Üniversitesi Vakfı Uygulama Anaokulunda öğretmen olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı ve ardından lisan üstü çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde sürdürdü. Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini 2000-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve Fen- Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005-2011 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2008-2009 eğitim öğretim yılında Tunus Sousse Üniversitesi’nde misafir bilim insanı olarak alanı ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulundu ve bilimsel toplantılara katıldı. 2017 yılında okul öncesi eğitim alanında doçent ünvanı aldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İngiltere’de Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve İngiltere deki Erken Çocukluk Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi üzerine post- dokrora çalışması yaptı. Halen görevini Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı’nda sürdürmektedir. Okul öncesi eğitimi konusunda çeşitli ulusal ve ulusalar arası ve yayınları bulunmaktadır. 1997 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Maltepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve okul öncesi eğitim konusunda görev yapan çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda öğretmen ve veli eğitim seminerlerinde gönüllü katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda mensubu bulunduğu üniversitelerin anaokullarında kurucu, sorumlu, eğitim koordinatörü vb. çeşitli
görevler yürütmüştür. 2006 yılından bu yana, Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale Pour ;Education Prescolaire – OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği – TOÖEGD” üyesi, 2016 Mart ayından bu yana da TOÖEGD ve OMEP Türkiye başkan yardımcısı olarak görev almaktadır. İki kız çocuğu annesidir.