Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

Gazi Eğitim Fakültesi

Lisans derecesini 2006 yılında, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalından almıştır. Yüksek lisans eğitimini 2008 yılında, doktora eğitimini ise 2012 yılında Gazi Üniversitesinde Fen Bilgisi Eğitimi alanında tamamlamıştır. 2006-2007 yılları arasında özel bir kuruluşta fen bilgisi öğretmenliği yapmıştır. 2007- 2008 yılları arasında Aksaray Üniversitesinde, 2008- 2011 yılları arasında da Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında Yükseköğretim Kurulu yurt dışı araştırma desteğiyle Minnesota Üniversitesi STEM Eğitimi Merkezinde bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesine 2012 yılında araştırma görevlisi doktor, 2014 yılında doktor öğretim üyesi, 2017 yılında ise doçent olarak atanmış, yaklaşık 10 yıl sürecince Aksaray Üniversitesinde görev yapmıştır. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında çalışmaya devam eden Dr. Canbazoğlu Bilici’nin öğretmen eğitimi, teknolojik pedagojik alan bilgisi ve STEM eğitimi konularında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli araştırma projeleri, atölye çalışmaları, seminer ve yayınları bulunmaktadır.

PANEL - 13:30-14:30 Cep Sineması

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Etkili STEM Eğitimi için Öğretmen Yeterliklerinin Güçlendirilmesi Paneli

Panel Açıklaması