Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin Karahan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biography

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Minnesota Üniversitesi’nde “Fen Eğitimi” ve “Öğrenim Teknolojileri” alanlarında, doktora eğitimini ise 2015 yılında aynı üniversitede “STEM eğitimi” alanında tamamladı. 2009-2015 yılları arasında Minnesota Üniversitesi STEM Eğitimi Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yaptı ve National Science Foundation (NSF) ve National Aeronautics and Space Administration (NASA) destekli STEM eğitimi odaklı projelerde yer aldı. 2015 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan ve halen bu görevine devam etmekte olan Engin KARAHAN’ın STEM eğitimi, sosyobilimsel konular, öğrenim teknolojileri ve öğretmen/öğrenci failliği konularında çeşitli araştırma ve yayınları bulunmaktadır.