Dr. Eren KESİM

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

1979 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde (2004, Danışman: Prof. Dr. Coşkun BAYRAK), doktora öğrenimini yine Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde (2009, Danışman: Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tamamladı. Dr. Eren Kesim halen Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Kesim’in çalışma alanları arasında eğitim ekonomisi, uzaktan eğitim ekonomisi, teknoloji yönetimi, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, dijital kültür ve bilgi ekonomisi gibi konular yer almaktadır.