Dr. Öğt. Üy. Defne YABAŞ

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi/BAUSTEM Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ve yan dal olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında tamamlamıştır. 2006-2010 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Eğitim Programları Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2010-2012 yılları arasında özel bir okulda Ölçme Değerlendirme Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 2012-2019 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 Eylül ayından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM merkezinde Akademik Araştırmalar Sorumlusu ve Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öğretmen eğitimi, öğretim tasarımı, matematik/fen bilgisi öğretimi, sınıf içi STEM etkinlikleri ilgi alanları arasındadır.

PANEL - 13:30-14:30 Cep Sineması

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Etkili STEM Eğitimi için Öğretmen Yeterliklerinin Güçlendirilmesi Paneli

Panel Açıklaması