Emine Tuğçe Özpamukçu

İngilizce Öğretmeni

Emine Tuğçe Özpamukçu

İngilizce Öğretmeni

Biography

1990 İstanbul doğumlu E. Tuğçe ÖZPAMUKÇU ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş ve çalışma hayatına İstanbul Beykent Koleji’nde başlamıştır. 2011-2014 yılları arasında Beykent Koleji’nde farklı birçok alanda görev yapmıştır. Lise kademesinde İngilizce Öğretmeni olmanın yanı sıra Uluslararası Bakalorya Programı’nda CAS (Community- Activity- Service)
Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Çeşitli Comenius Projelerini yürütmüş ve farklı ülkelerde kendi alanında seminerlere katılmıştır. 2014-2017 yıllarında ISTEK Bilge Kağan Okulları’nda Lise kademesinde İngilizce Öğretmeni olarak görev almış ve kurumunda hizmet içi eğitimler vermiş, okulunu ETP (Eğitim Teknolojileri Platformu) gibi eğitimsel teknoloji platformlarında yaptığı sunumlar ile temsil etmiştir. 2017-2020 yılları arasında ise Gaziantep Kolej Vakfı Okulları’nda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ‘English B’ ders öğretmenliği ve CAS Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Şu an Özel Sanko Okulları Lise kademesinde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmakta ve Eğitimsel Teknoloji alanında çalışmalarını yürütmektedir.

Born in Istanbul in 1990, E. Tuğçe ÖZPAMUKÇU completed her primary, secondary and high school education in Istanbul. She graduated from Istanbul University, Faculty of Letters, Department of American Culture and Literature in 2011 and began her career at Istanbul Beykent College. Between 2011-2014, she worked at Beykent College in many different positions. In addition to being an English teacher at the high school level, she also served as a CAS (Community – Activity – Service) Coordinator in the International Baccalaureate Program. She has conducted various Comenius projects and participated in seminars in her field in different countries. Between 2014-2017, she worked as an English teacher at ISTEK Bilge Kagan schools and gave in-service trainings in her institution and represented her school with her presentations on educational technology platforms such as ETP (Educational Technologies Platform). Between 2017-2020, she worked as the International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) ‘English B’ course teacher and CAS Coordinator at Gaziantep College Foundation Schools. Currently, she works as an English teacher at the high school level of Private Sanko Schools and conducts her work in the field of Educational Technology.