Esma Güllü EGİN

Doktorant-eTwinning Ankara İl Koordinatörü

2006 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel ve resmi okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlere yönelik olarak teknoloji odaklı eğitim içeriği geliştirme, Erasmus+ ve eTwinning projeleri ile ilgili eğitim ve rehberlik çalışmaları yürüttü. Çeşitli Erasmus+ projelerinde koordinatör, araştırmacı, eğitmen olarak görev aldı. Halen Ankara MEM Strateji Geliştirme Şubesinde Uluslararası Projeler Mesleki Eğitim Birimi ve eTwinning İl Koordinatörü görevine devam etmekte ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi alanında doktora öğrencisi olarak akademik hayatın içinde aktif rol almaktadır.

13:30-15:00 A-6 B BLOK ZEMİN KAT 6.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Matematik Eğitiminde Steam ve Origami

Atölye Açıklaması

Matematikle ilk karşılaşma dünyayı algılama süreciyle eş zamanlı olarak geometri ile başlar. Geometri, öğrencilere matematikle gerçek hayat durumlarını aynı düzlemde birleştirme fırsatı verdiği için öğretim programımızda önemli bir rol oynamaktadır. Matematik eğitiminde ve dolayısıyla geometri öğretiminde tasarım süreçlerinin dahil edilmesi ve origami gibi geometri, tasarım, hayal gücü ve sanatın aynı potada anlamlı bir değere dönüştüğü bağlamların kullanılması öğrencilerin; matematiksel akıl yürütmeleri için keyifli ve motive edici bir yoldur. Atölyemiz kapsamında origaminin matematiksel, bilişsel, kişisel ve sosyal beceriler üzerindeki etkilerine değinmenin yanı sıra, Steam çalışması örneği ile öğrenci katılımını ve genel öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için, öğrencilerin matematik problemlerini tanımlamayı daha kolay bulmalarını; matematikle eğlenmeyi, hayata dahil etmeyi ve kalıcı öğrenmeler için yeni fikirler uyandırmayı hedefliyoruz.