Fatma Cengiz

Eğitimci Danışman

Fatma Cengiz

Eğitimci Danışman

Biography

1998 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Meslek yaşantısına İzmir Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde High Scope Eğitim programının uygulanması ve oluşturulmasında görev alarak başladı. Ardından İstanbul’a dönerek 1999-2015 yılları arasında hayatı bir öğrenme yolculuğu olarak görmesine ışık tutan Özel Enka Okulları’nda devam etti. Beyin temelli öğrenme & çoklu zekâ ve aktif öğrenme esaslı müfredat geliştirme konusunda aktif rol aldı. GEMS (Fende ve Matematikte büyük buluşlar) komitesi yürütme kurulunda çalıştı ve bu bağlamda birçok öğretmen eğitiminde bulundu. Kişisel ve mesleki gelişimini destekleyici yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim ve sertifika programına katıldı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Enka Okulları’nda üstün yetenekli ve zekâlı öğrencilerin entegrasyonu ile ilgili komitede program geliştirme ile ilgili görevler aldı. IB, PYP akreditasyon süreçlerinde program geliştirme ve değerlendirme komitelerine aktif katıldı. 2015’de BOYEP okul öncesi eğitim programının oluşturulmasında görev aldı. Farklılaştırılmış eğitim ve uygulamaları, okul öncesinde ölçmeye dayalı öğrenme tasarımları, GEMS, SCAMPER ve yaratıcılık uygulamaları konularında çeşitli kurumlara ve eğitimcilere öğretmen eğitimleri ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Sezgisel ve Oyun temelli öğrenme esaslı okul öncesi matematik programları geliştirme gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Okul öncesi kurucu ve müdürleri ile kurumlarının yapılanma ve program yenileme süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.