İkbal ALPTEKİN

EDK Organizasyon Komite Üyesi

İkbal Alptekin, 1984 yılında Ankara’da doğmuştur. Başkent Üniversitesi Sınıf öğretmenliği 2008 yılında Onur derecesi ile mezun olduktan sonra Doğa Koleji’nde stajyer olarak çalışmaya başlamış ve özel bir kurumda sınıf öğretmeni olarak çalışmıştır. Ardından 2011 yılında Maya Koleji’nde sınıf öğretmenliğine başlayıp, 2014 yılında Oran Maya Koleji’nden İncek Maya Okulları’nda görevine devam etmiştir. İncek Maya Okullarında zümre başkanlığı yapmış (iki kurumda da zümre birlikteliği ve görev dağılımı kontrolü) ve ödev komisyonunda yer almıştır. Okuma-anlama çalışmaları ve çeldirici metinler olmak üzere çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hayat Bilgisi ödev kitapçığı 2. ve 3. Sınıfı yazmıştır. 2017 yılında bir yıl Bahçeşehir Koleji İncek Kapüsünde görev almıştır. Milli Eğitim Vakfı Okulları, Ankara 3 yıl sınıf öğretmenliği ve zümre temsilciliği yapmıştır. Mev Koleji Proje koordinasyon kurulu ve ölçme değerlendirme kurulunda yer almış ve hizmet içi eğitimlerde kurum öğretmenlerine sunumlar tarafından yapılmıştır. (Nearpod,learningapps, Canvas, Padlet vs.. dijital platformlarda örnek ders içeriği planlama sunumu)Kurum aidiyetliliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş ve ardından Yüce Okulları İlkokul Müdür Yardımcılığı pozisyonunda çalışmış ve 2022 Ocak ayında ayrılmıştır. İlkokul düzeyinde yayınevlerine kitap yazmaya Batı Akademi Yayıncılık ile başlamış ve Haftalık Reçetelerim Sosyal Bilgiler, Haftalık Reçetelerim, Hayat Bilgisi 2. ve 3. sınıf düzeyinde kitapları yayınlanmıştır. Ardından Medyan Yayıncılığa Hayat Bilgisi, 1., 2., 3., 4. Sınıf Matematik ve problem kitapları ve Sosyal Bİlgiler kitapları yazmıştır. Koza Yayıncılığa İlkokul düzeyinde Hayat Bilgisi 3. Sınıf Çıtı Pıtı İle Hayat Bilgisi Öğreniyorum, 2. Sınıf Çıtı Pıtı Haftalık Çalışmalarım, 4. Sınıf Çıtı Pıtı Sosyal Bilgiler Öğreniyorum, Türkçe 4. Sınıf Dil Bilgisi Öğreniyorum kitabına ait Yeni Nesil Sorularını yazmıştır. Aynı zamanda ilkokul deneme sınavları planlıyor.
Eğitimde İnovasyon Derneğinde gönüllü olarak çalışmakta ve öğrenci danışmanlığı yapmaktadır. 8. EĞitimde Değişim Konferansının organizasyon komitesinde çalışmış ve organizasyonu planlama, davet mektubu ve panelistler ile iletişim, paneller ve panelistler ile ilgili yazışma, sosyal medya hesaplarını yönetme, sponsor, başvuruların değerlendirilmesi, kayıt takip, mekan ve mekanda yapılacak sürecin kontrolü, yazışma vb tüm sürecin kontrolünde yer almıştır.
22 Ekim 2022, Cumartesi ABC Okullarında gerçekleştirilecek olan 9. EDK Ankara organizasyonu İkbal Alptekin tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.