Keziban KODAZ

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni/ 2021 Küresel Öğretmen Ödülü Sahibi

2021 yılında Hindistan’da düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Yarışmasında ilk 100’e girerek Türkiye’yi temsilen “Küresel Öğretmen Ödülü”nü kazanmıştır. 8 ders kitabı yazmıştır. Muhasebe ve Finansman alanında 34 meslek dersinin müfredatını yazılmasında görev almıştır. Bilimsel çalışması mevcuttur.Neuro Linguistic Programming eğitiminin standart eğitim programını tasarlayarak Türkiye’de ilk kez MEB’de NLP eğitiminin öğretmenler eğitimlerine dâhil edilmesini sağlamıştır. Ardından öğretmenlerin seminer döneminde ÖBA'da 1.000.000 öğretmene NLP Eğitimi vermiştir. Türkiye’de ilk kez, Finansal Okuryazarlık Dersinin öğretim programını yazarak müfredata girmesini sağlamış ve aynı zamanda bu dersin kitabını yazmıştır. OGM'de“Finansal Okuryazarlık Etkinlik Kitabı”nın yazarlığını yürütmektedir.Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği işbirliği ile Münih’de yaşayan vatandaşlarımıza “Veliler İçin Finansal Okuryazarlık” eğitimi vermiştir.Habitat Derneği’nde Gönüllük Finansal Okuryazarlık Eğitmenidir.
.

16:30-17:10 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık

Sunum Açıklaması

Finansal okuryazarlık kavramı her geçen gün ülkeler ve toplumlar açısından daha önemli hale gelmektedir. Günden güne daha karmaşık bir hale gelen finansal sistem, teknolojinin de gelişmesi ile finansal kararlar ve finansal yönetim konusunda karar almayı güçleştiriyor.

Finansal okuryazarlık toplumun her kesimini ilgilendiren bir konudur. Toplumların geleceğine yön vermesi beklenen genç nüfusun, finansal kavramları tanıması ve finansal konularda doğru karar verecek yeterliliğe sahip olması ülkeler açısından önemlidir. Bu nedenlerle böylesi önemli bir konunun öğretilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin erken yaşlardan itibaren verilmesi gerekmektedir. Çocuklara finansal okuryazarlık düzeylerinin eğitim yoluyla artırılarak bu bağlamda bulundukları okul ikliminde, öğrenci ve velilere yönelik verecekleri eğitimlerde kilit nokta olmalarını sağlamaktır. Sunuma katılan katılımcılara Finansal Okuryazarlık ile ilgili bilgiler verilecektir.