Prof.Dr. M. ENGİN DENİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. M. ENGİN DENİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Biography

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı öğretim üyesi.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Lisans, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Derecelerini Almıştır. Duygusal zeka, sosyal beceri, bağlanma, öz-anlayış, psikolojik iyi oluş, değerler eğitimi ve kişisel rehberlik alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri,  ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri, alanıyla ilgili kitapları, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri bulunmaktadır. 2012-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

All session by Prof.Dr. M. ENGİN DENİZ