Merve KARAKUŞ

Eğitim Danışmanı

1989 İstanbul doğumlu Merve Karakuş, Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümünü,ardından pedagoji ve rehber öğretmenlik eğitimlerini bitirdikten sonra Felsefe, psikoloji, aile ve üstün potansiyelli çocukların eğitimleri üzerine yoğunlaşan özgün çalışmalar içerisinde bulundu. Üstün potansiyelli çocuklar ile bireysel çalışma alanları; toplumsal aidiyet, otokontrol becerileri, öz disiplin üzerinedir. Bu çalışmalarına spesifik beceri ve gelişimlerini temel alan aile katılımlı bireysel çocuk gelişim programları oluşturmaktadır. www.hurriyet.com.tr adresinde eğitim, aile ve çocuk konularında köşe yazarlığı yapmıştır. Okul yöneticilerine yönelik atölye tasarımları, aile akademileri gibi alanlarda aktif olarak yer almaktadır. Deep Education bünyesinde, okul ve eğitim kurumlarında duygusal aidiyet ve kurum kültürü konularına dikkat çekmekte, özel ve kamusal okul ve şirket örgütlerine yönelik eğitim tasarımlarının oluşturulmasında, yürütülmesinde yer almaktadır.