Metin Ferhatoğlu

Robert Koleji Teknoloji Direktörü

Metin Ferhatoğlu

Robert Koleji Teknoloji Direktörü

Biography

Amerikan Robert Lisesinde 1997 yılında çalışmaya başlamış, çeşitli görevler

üstlenmiştir. 2003 yılından bu yana aynı kurumda Teknoloji Direktörü olarak

çalışmaktadır. 2012­2013 Eğitim ve Öğretim yılından bugüne Türkiye Özel Okullar Birliği

Derneği bünyesinde oluşturulan IT (Teknoloji) Komisyonu’nda aktif olarak çeşitli

görevlerde hizmet vermektedir. Okul ve dernek bünyesinde yönettiği ve dahil olduğu

projeler arasında Stratejik Planlama ve Vizyon Ekibi, 1:1 Laptop/Tablet Programı,

Teknoloji Entegrasyonu, Sınıf ve Okul Teknoloji Altyapısı Projeleri bulunmaktadır.

Robert Lisesinin Teknoloji Entegrasyonu ve Eğitim Vizyonu Projesi kapsamında

öğretmenlerden oluşturulmuş bir Teknoloji Liderliği Ekibi(TLT) kurmanın yanın sıra

öğrencileri de liderliğe taşıyan Öğrenci Teknoloji Ekibi(STC) programını başlatmıştır.

Her iki grubun da danışmanlığını yürütmektedir. 21. yüzyıl eğitim ve öğretim

ortamlarının şekillendirilmesi üzerine farklı projeler geliştirmekte; özellikle tasarım odaklı

düşünme, eğitim ve öğretim ortamları tasarlanması ve Maker hareketi alanlarında

çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. İlgilendiği ve desteklediği diğer bir alan da

Topluma Hizmet Projeleri’dir. Düzenli olarak projeler geliştirmekte ve bu projelere

liderlik/danışmanlık yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası eğitim konferans ve

çalıştaylarına konuşmacı olarak katılmaktadır. EğitimTek oluşumunun kurucularından

olup Eğitimde Teknoloji blog sitesinde yazılarını paylaşmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı okul

ziyaretlerinde bulunarak, eğitim alanında teknolojinin etkin kullanımı yönünde öncü

çalışmalarına devam etmektedir.

http://www.metinferhatoglu.com

@metinfer

All session by Metin Ferhatoğlu