Mustafa Uzunağaç

Özel Tarsus Sev İlkokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Mustafa Uzunağaç

Özel Tarsus Sev İlkokulu, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Biography

Önlisans öğrenimini Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, lisans

öğrenimlerini ise Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümlerinde

tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programına

devam etmektedir. ECDL, CCNA, MCSE, ISG, HACCP gibi birçok eğitime

katılmıştır. İngilizce, Hırvatça, Boşnakça dillerini iyi düzeyde bilmektedir. Çalışma

hayatında on dördüncü yılına giren Mustafa UZUNAĞAÇ, Sağlık ve Eğitim Vakfı

bünyesindeki Tarsus SEV İlkokulu’nda halen Bilgisayar Bilimleri Öğretmeni olarak

görev yapmaktadır. Eğitim teknolojileri alanında LTEN, ETP, ETZ, BETT, ATC

gibi ulusal ve uluslararası birçok sunum yapmış, konferans ve sempozyumlara

katılmıştır. STEM ve Maker yaklaşımlarıyla ilgili araştırma ve sunumlar da

yapmaktadır. “Öğrenmek ve geliştirmek sonsuzdur.” düşüncesine sahiptir.

All session by Mustafa Uzunağaç