Nurten Alpaslan

Merdiven Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi Kurucusu

Nurten Alpaslan

Merdiven Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi Kurucusu

Biography

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu.

 1982 yılında Bitlis'te Matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinde

Matematik öğretmenliği yaptı.

 1987’de  Türkiye genelinde yapılan sınavla seçilen 19 matematik öğretmeninden biri olarak

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı.

  1999 Phillips Exeter Academy  “Science and Math Conference”  (Boston / Amerika) katıldı.

 2007 TÜBİTAK’ın Ege Bölgesi Lise Öğretmenleri için düzenlediği Bilim Danışmanlığı Çalıştay’ında

rehber öğretmen olarak görev aldı.

  2008 yılında İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden emekli oldu.

  Emekli olduğu yıl UNESCO’nun uluslar arası matematik sergisinin İzmir’de açılmasını organize

etti.

 TÜBİTAK Matematik ve Bilgisayar Bilim Olimpiyatları’na öğrenciler hazırladı (her iki alanda takdir

belgeleri aldı).

 

 TÜBİTAK’ta Bilim Danışmanlığı eğitimi aldı ve 2005 – 2010 TÜBİTAK Ege Bölgesi çalışmalarında

görev yaptı.

  22.Ulusal Matematik Sempozyum’unda Düzenleme Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

  AB COMENIUS Projesi ( Karşıyaka Anadolu Lisesi’nde ) hazırladı.

 2009 yılında Brüksel’de FP7 Toplum ve Bilim alanında proje sunumu yaptı.

 21 Ekim – 21 Kasım 2013   tarihleri arasında Türkiye’de 2. kez UNESCO'nun  Uluslararası

"Matematik Sergisi"ni (Sosyal Sorumluluk Projesi olarak) İzmir’de açtı.

 Goldman Sachs (Dünya Yatırım Bankası)'ın 43 ülkede yürüttüğü, dünyada 10.000 Kadın

Girişimciden biri olarak Özyeğin Üniversitesi'nde eğitim aldı.

 Dünya’da 450 proje arasından seçilerek, Türkiye’den katılan tek proje olarak 1- 6 Haziran 2015

tarihleri arasında Science&You 2015 Kongresi Forum’unda “Herkes İçin Matematik” modeli ile

yer aldı.

 2011 yılından beri Merdiven Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi’nde fikri ve yasal hakları kendine

ait olan “Herkes İçin Matematik” ve bu modelin alt kategorisi “Merhaba Matematik” modellerini

uygulamaya devam etmektedir.