Özge KÜRKÇÜ METİNNAM

Sınıf Öğretmeni-Drama Lideri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra lisansüstü düzeyde çocuk edebiyatı, Türkçe öğretimi ile ilgili dersler almıştır. Çağdaş Drama Derneği’nin yaratıcı drama eğitmenliği programını “Çocuklarda Söz Varlığının Geliştirilmesi İçin Yaratıcı Dramayı Yöntem Olarak Kullanmak” konulu projesiyle bitirmiştir. Yaratıcı drama alanında gerçekleştirilmiş çeşitli uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuş, ulusal hakemli dergide makalesi yayımlanmış, projelerde eğitmen olarak görev almıştır. Yaratıcı dramayla Türkçe öğretimi ve çocuk edebiyatı ilişkisi üzerine araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

13:30-15:00 A-16 -1.KAT KÜTÜPHANE

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Hihi Hipo Yaratıcı Drama ile Etkileşimli Okuyor

Atölye Açıklaması

 

Hihi Hipo kitabı üzerinden çocuk kitabı atölyesi