Özlem UZUNAĞAÇ

Tarsus SEV Okulları Sınıf Öğretmeni

Özlem UZUNAĞAÇ

Tarsus SEV Okulları Sınıf Öğretmeni

Biography

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun

olmuştur. Öğrenim sırasında ve sonrasında( İlköğretim Kurumları Standardı vs.

birçok eğitime katılmıştır. Mezun olduktan sonra özel eğitim alanında da

Mersin’de eğitim görmüş bu alanda da birçok eğitime(Özel Eğitim Öğrenci

Kongresi, Etecom (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı,

Gobdö (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği…) katılmıştır. Halen

Tarsus SEV İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi

Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Çalıştığı

süre içerisinde birçok eğitime (Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Eğitim

Teknolojileri Platformu, Hisar Coding Summit '16, Tarsus SEV 3. Eğitim

Sempozyumu, RCMakers , Stem and Makers Fest Expo 2016, Robotik Koçlar

Toplantısı…) katılmıştır. Eğitimlere katılmaya devam eden, sunumlar yaparak

çalışmalarında paylaşımları önemseyen öğretmenimiz aynı zamanda FİKİRLER

YARIŞSİN ENGELLER AŞILSIN! gibi yarışmalara da katılarak eğitimi teknolojiyle

ve bir çok etkinlikle zenginleştirerek kendini sürekli yenilemeye ve geliştirmeye de

devam etmektedir.

All session by Özlem UZUNAĞAÇ