Pınar Gökbayrak

Pab Mimarlık

Pınar Gökbayrak

Pab Mimarlık

Biography

PAB Mimarlık ve pabedu kurucu ortağı

İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından, 2004 yılında İstanbul Teknik

Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans eğitimi sırasında Hollanda Eindhoven Teknik

Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım

Programı’nda 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık

Araştırmaları Ödüllü Seçkisi’nde yer aldı. 2007’den itibaren iki ortağı ile birlikte yürüttüğü PAB

Mimarlık ile mimari üretimine devam ediyor. Çeşitli ulusal ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve

uluslararası mimarlık seçkilerine dahil oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Osmangazi

Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yaptı. 2004-2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin

editörlüğünü ve yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Mimari yayınlar için makaleler kaleme almaya ve

çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. 2015 senesi Arkitera Genç Mimar

Ödülü'nün sahibidir. Halen PAB Mimarlık bünyesinde mimari çalışmalarına devam etmekte ve Pabedu

markası altında, eğitim kurumlarına; okul yatırımları, fiziksel mekan iyileştirilmesi ve verimli kullanımı

üzerine danışmanlık hizmeti vermektedir.