Prof. Dr. Artin Göncü

University of Illinois at Chicago

Prof. Dr. Artin Göncü

University of Illinois at Chicago

Biography

Artın Göncü, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler fakültesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Houston Üniversitesinde tamamlamıştır. 1987 yılında Şikago da bulunan Illinois Üniversitesinde, Eğitim Psikolojisi Departmanı öğretim üyeliği ve Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans program koordinatörlüğü yapmaya başlamıştır. 

2006-2009 yılları arasında bölüm başkanı olarak hizmet verdiği üniversitede Profesörlük ünvanını alarak, Ağustos 2013’ e kadar görev yapmıştır. Çocuk gelişimi, Eğitim Psikolojisi, İnsan Gelişimine Sosyo-Kültürel Yaklaşım, Erken Çocukluk Eğitiminde Staj, Oyun ve Oyunun Eğitimdeki Rolü derslerini yürütmüştür.

Dr.Göncü’ nün araştırmaları, kültürel ve sosyal bağlamların insan gelişimi ve eğitimindeki rolünü göstermektedir. Araştırma projeleri, çocukluk döneminde hayali oyunun gelişimi, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuk gelişimindeki rolleri, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve bunun yanı sıra yetişkin eğitimi ve gelişiminde oyunun rolü üzerine odaklanmaktadır. 

Dr. Göncü, Ermenistan, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Fransa, İtalya, Yeni Zelanda, İspanya, İsviçre ve Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede geniş kapsamlı dersler ve konferanslar vermiştir. Dr. Göncü uluslararası bir dergi olan Zihin, Kültür ve Aktivite (Mind, Culture, and Activity) de editör olarak görev almıştır.

Çocuk Gelişimi(Child Development), İnsan Gelişimi( Human Development), Erken Çocukluk Dönemi Araştırmaları(Early Childhood Research Quarterly), Amerikan Eğitim Araştırmaları Dergisi (American Educational Research Journal), Erken Eğitim ve Gelişimi (Early Education and Development),  Uluslararası Davranış Gelişimi Dergisi (International Journal of Behavioural Development), Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergileri (Bogazici University Journal of Education) gibi yayınlarda yayın kurulu üyeliği ve Jean Piaget Topluluğu and Çocuk Kültürü Merkezi (Ankara Üniversitesi) yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Dr. Göncü’nün yayınları arasında, Oyunda Büyümek, Çocukların Oyun Diyaloglarının Analizi(Analyzing children’s play dialogues), Oyun ve gelişim(Play and development), Oyun, hikaye ve okuldaki çocuklar(Children in play, story and school), Çocukların dünyaya katılımı (Children’s engagement in the world,) ve Yeni yürümeye Başlayan Çocuklara göre Kültürel Aktivitelere Katılım Rehberi (Guided Participation in Cultural Activity by Toddlers) yer almaktadır.

All session by Prof. Dr. Artin Göncü