Prof. Dr. Emine ERKTİN

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Emine ERKTİN

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

Biography

Emine Erktin Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünden lisans diplomasını aldıktan sonra 1982-1987 yılları arasında matematik öğretmeni olarak çalıştı. Yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında aldı. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde Sayısal Yöntemler alanında tamamladı. 1987 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sırasıyla araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Bölüm başkanı, dekan yardımcısı,  öğrenci işleri dekanı ve Eğitim Fakültesi dekanı olarak idari görevlerde bulundu. Araştırma çalışmaları daha çok matematik öğretimi, eğitimde duyuşsal boyutlar, öz düzenleme ve üst biliş ve öğretmen eğitimi konularını içermektedir.

All session by Prof. Dr. Emine ERKTİN