Prof. Dr. Hünkâr Korkmaz

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD
PANEL - 16:30-17:30 Cep Sineması

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Eğitimde Değişim Uygulamalarının Dünü Bugünü Yarını Paneli

Panel Açıklaması