Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Biography

1951 yılında Sivrihisar’da doğmuş olup ilköğrenimini Günyüzü/Gecek Köyünde, ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamlamış; 1976 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Eğitim bilimleri alanında 1986 yılında Anadolu Üniversitesinden yüksek lisans derecesini, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesinden doktora derecesini almıştır. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında da profesör olmuştur.

1976-1986 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü’nde 10 yıl öğretmenlik yaptı. 1986-1995 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde Açık Öğretim Fakültesinde ve Eğitim Fakültesinde, 1995-2003 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde ve Eğitim Fakültesinde çalıştıktan sonra, 2003-2005 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görev yaptı. Dönüşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreve başlamış olup, 13.02.2012 tarihinde Üniversiteler Arası Kurul’dan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; 06.03.2012 tarihinde de Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyeliği’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Şişman, 27 Şubat 2016 tarihinde Üniversitelerarası Kurul kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne yeniden atanmış 17 Mart 2016’da Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Üniversitelerdeki öğretim üyeliği görevinin yanında idari görevler olarak yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı, üniversiteler arası kurul üyeliği gibi görevlerde bulundu. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çeşitli projelerde görev aldı, hizmet içi eğitim ve seminer çalışmalarında bulundu.

Çeşitli akademik dergilerde editörlük, editörler kurulu, yayın kurulu ve hakem kurulu üyeliğinde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri, ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, tek yazarlı ve ortak yazarlı, bölüm yazarı ve editörü olduğu çeşitli kitapları yanında, popüler dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Tek Yazar, ortak yazar ya da editör olduğu kitaplarından bazıları; Öğretmenliğe Giriş, Eğitim Bilimine Giriş, Örgüt Kültürü, Örgütler ve Kültürler, Öğretim Liderliği, Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Sınıf Yönetimi, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Okul Törenleri, Bir İnsan Olarak Okul Müdürü, Eğitim Tarihi adlı kitaplardır. Dr. Şişman, Evli ve dört çocuk babasıdır.